28.1.1864 LM–Torsten Costiander

Svensk text

|1|

Käre Torsten,

Den goda nyheten gladde mig naturligtvis mycket. – – Det är inte 150, utan 200 rubel jag behöver sätta undan åt dig, eftersom det är den summan jag är skyldig dig. Ehrström har inte haft tid att tentera mig förrän i morgon eller övermorgon, eftersom han är sekreterare i Lagutskottet. Förseningen har varit mig till nytta eftersom jag fullständigt hade glömt straffrätten. Den senaste tiden har jag arbetat som en galning och ändå känner jag mig ännu ganska svag på flera områden i denna förskräckligt svåra vetenskap. – Det regnar balinbjudningar, – som jag tackar nej till. Adjö! din bror

Leo.

|2|

P.S. Vad ska jag göra med de fyra exemplaren av ditt porträtt som finns hos mig?

|3|

P.S. Ekroos bör ha reversen före den 9. – Jag ber dig låta till exempel Lindroos och Sahlstein eller Kuhlefelt bevittna underskrifternas äkthet, – på följande sätt:

Att såväl låntagaren Herr L. Mechelin som och löftesmännen Herrar E. af Forselles och T. Costiander egenhändigt skrivit och underskrivit sina, å andra sidan stående, förbindelser intyga (Utan ort och datum).sv

Finsk text

Rakas Torsten,

Hyvä uutinen oli minulle luonnollisesti kovin mieluinen. – – Sinun ei kuulu tallettaa 150, vaan 200 ruplaa, sillä olen Sinulle velkaa tämän summan. Ehrströmillä ei ole ollut aikaa kuulustella minua ennen kuin huomenna tai ylihuomenna, hän kun toimii sihteerinä lakivaliokunnassa. Viivästyminen on ollut minulle hyödyksi, sillä olin unohtanut rikosoikeuden kokonaan. Viime aikoina olen tehnyt töitä hullun lailla ja koen kuitenkin olevani edelleen varsin heikko tämän hirvittävän vaikean tieteenalan useimmissa osioissa. Tanssiaiskutsuja satelee – niistä kieltäydyn. Näkemiin! Veljesi

Leo

P.S. Mitä minun pitää tehdä noiden Sinun neljän muotokuvasi kanssa, jotka ovat minun luonani?

P.S. Velkakirja pitäisi antaa Ekroosille ennen 9. päivää. Pyydän että laitat esim. Lindroosin ja Sahlsteinin tai Kuhlefeltin todistamaan allekirjoitukset oikeiksi seuraavalla tavalla:

Että sekä lainanottaja herra L. M. että myös takaajat herrat E. af Forselles ja T. Costiander ovat omakätisesti kirjoittaneet ja allekirjoittaneet sivun toisella puolella olevan sitoumuksen, todistavat (ilman aikaa ja paikkaa).sv

Original (transkription)

|1|

Cher Torsten,

La bonne nouvelle m’a naturellement été
très agréable. – – Ce n’est pas 150, mais 200 roubles
que tu dois garder, puisque c’est cette somme que je te
dois. Ehrström n’a pas eu le temps de m’examiner avant
demain ou après demain, vu qu’il est secrétaire dans Lag-
utskottet. Le retardement m’a été utile, puisque j’avais tout oublié
le droit pénal. Le dernier temps j’ai travaillé comme un fou
et pourtant je me sens encore assez faible dans plusieurs
parties de cette science horriblement difficile. – I pleut
des invitations aux bals, – que je refuse. Adieu! ton frère

Leo.

|2|

P. S. Que dois-je faire avec
les quatres exemple de ton portrait
qui se trouvent chez moi?

|3|

P. S. Le revers devrait être donné à Ekroos
avant le 9. – Je te prie de faire attester
par, p. ex. Lindroos et Sahlstein ou Kuhlefelt,
l’autenticité des signatures, – de la manière
suivante:

Att såväl låntagaren Herr L. Mn som
ock löftesmännen Herrar E. af Fselles och T.
Costiander egenhändigt skrifvit och underskrifvit
sina, å andra sidan stående, förbindelser
intyga (Utan ort och datum).
28.1.1864tillagt senare

Dokumentet i faksimil