efter 1865 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Vännernas lyckönskningar söka sig i blommor ett enkelt uttryck.

Tänk på din

Leo.

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

Vännernas lyckönskningar
söka sig i blommor ett enkelt
uttryck.

Tänk på din

Leo.

Dokumentet i faksimil