12.3.1865 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders Leo!

Tack för brefvet af den 8. dennes – för uträttandet af mina uppdrag och mest för det goda rådet med afseende å Paschan. Med dagens post afgår skrifvelsen till honom och med nästa hitåtgående hoppas jag således ha’ mästarns egenhändiga svar. Måtte han nu bara vara vid förnuftiga bankvätskor då han granskar mitt förslag. Jag vill hoppas det bästa. –

Enligt önskan åtföljer i dag den fullmakt Du egentligen redan i HforsHelsingfors bordt erhålla men hvilken af oss hvardera heltochhållet bortglömdes. Lyckligt emellertid att ha’ en commissionär som är så nära förtrogen med direktörerna i banken. Huru skulle vår sådan glömska annars på denna ort upptagas.

|2|

Såsom Du af mitt senaste bref torde erfarit har jag åtminstone efter bästa förmåga sökt förhjelpa FBFöreningsbanken af med sina odisponerade, en anstaltens snara drunkning hotande, öfverskott af penningar. Måtte nu bara Forselles senterat det vackra i min ifver att söka tjena både honom och Banken, så han inte känner sig misslynt öfver uteblifvandet af dito till betalning förfallna räntebeloppet. –

Och nu farväl till ett snart härnäst!

Din tillgifne

Gigas

Finsk text

Kunnon Leo!

Kiitokseni kirjeestä 8. päivältä, – minun toimeksiantojeni hoitamisesta ja ennen kaikkea hyvistä neuvoista Paschanin suhteen. Tämän päivän postissa lähtee kirje hänelle ja seuraavassa tänne saapuvassa odotan mestarin omakätistä vastausta. Kunpa hän nyt vain olisi sopivissa pankkimielialoissa kun hän tarkastelee ehdotustani. Toivon parasta. Tässä seuraa toivomuksen mukaisesti valtakirja, joka sinun olisi pitänyt jo Helsingissä saada, mutta jonka me molemmat olemme kokonaan unohtaneet. Onpa kuitenkin onni, että on sellainen komissionääri, jolla on noin luottamukselliset suhteet pankin johtajaan. Kuinkahan sellaiseen unohdukseen täällä paikkakunnalla muuten suhtauduttaisiin.

Kuten edellisestä kirjeestäni huomasit, olen ainakin parhaan kykyni mukaan yrittänyt auttaa pikaisesti hukkuvaa Yhdyspankkia pääsemään eroon ylimääräisistä rahoistaan. Kunpa nyt Forselles vain tajuaisi, miten intoilen kauniisti sekä hänen että pankin hyväksi, niin ettei hän tuntisi itseään petetyksi puuttuvan lainakorkosumman vuoksi.

Ja nyt hyvästit seuraavaan saakka!

Sinun uskollinen

Gigas

Original (transkription)

|1|

Heders Leo!

Tack för brefvet af den
8. dennes – för uträttandet af mina
uppdrag och mest för det goda
rådet med afseende å Paschan.
Med dagens post afgår skrifvelsen
till honom och med nästa hit-
åtgående hoppas jag således
ha’ mästarns egenhändiga
svar. Måtte han nu bara
vara vid förnuftiga bank-
vätskor då han granskar mitt
förslag. Jag vill hoppas
det bästa. –

Enligt önskan åtföljer
i dag den fullmakt Du
egentligen redan i HforsHelsingfors bordt
erhålla men hvilken af oss
hvardera heltochhållet bortglömdes.
Lyckligt emellertid att ha’ en
commissionär som är så nära
förtrogen med direktörerna i ban-
ken. Huru skulle vår sådan glöm-
ska annars på denna ort upptagas.

|2|

Såsom Du af mitt senaste
bref torde erfarit har jag
åtminstone efter bästa förmåga
sökt förhjelpa FBFöreningsbanken af med
sina odisponerade, medanstruket en
anstaltens snara drunkning
hotande, öfverskott af penningar.
Måtte nu bara Forselles sen-
terat det vackra i min ifver
att söka tjena både honom
och Banken, så han inte
känner sig misslynt öfver
uteblifvandet af dito till
betalning förfallna räntebe-
loppet. –

Och nu farväl till
ett snart härnäst!

Din tillgifne

Gigas

Dokumentet i faksimil