8.8.1870 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Min älskade Alexandra!

Vid min återkomst från Botby sent igår afton fann jag till min glädje ett bref af dig på bordet (dat.daterat d. 4 dnesdennes).

Men tyvärr var innehållet icke glädjande, – och jag kan ej annat inse än att du måste bege dig till Stockholm för att en verklig specialist måtte få utlåta sig om din åkomma.

Då det är mig omöjligt att nu komma dit för att rådgöra om saken, föreslår jag följande alternativer:

1o) Under förutsättning att jag kan komma härifrån thorsdagen|2| den 18 dnesdennes, kunde du samma dag vara resfärdig tillmötes i Åbo, – hvarefter vi tillsammans skulle resa per vagn till Notsjö, der lilla Cely med Fiken skulle qvarlemnas för den tid som vi bli i Stockholm. Efter 5 dagars vistelse i Notsjö der du finge hvila efter badkurens bråk, skulle vi med samma vagn fara ner till Åbo igen, och fredagen d. 26te derifrån till Stockholm, der jag skulle dröja med dig sålänge det kan vara af nöden.

2o) För den händelse åter, att jag icke skulle kunna komma härifrån förr än söndagen den 21 (per Wiborg) så skulle vi antingen göra på samma sätt|3| som ofvan nämndes, eller ock, om du vill skynda till Stockholm, skulle du resa d. 22 dit och jag med Cely till Notsjö, derifrån jag efter par dagars vistelse skulle skynda efter till Stockholm.

Så långt hade jag skrifvit, då trafiken på banken saktades, så att jag fick tala mera med Törnqvist. Han uttala nu den önskan, att jag helst måtte fara redan med nästa ångbåt eller ock om måndag med Grefve Berg, samt följa dig till Stockholm och återvända med samma ångbåt lördagen d. 20, hvarefter han skulle taga sig ledighet. Jag ber dig derföre nu i alla fall göra dig resklar till nästa|4| måndag och då vara mig tillmötes i Åbo, derest jag ej derförinnan skulle genom telegram ändra beslutet.

Om det skall bli så, så tycker jag att vi antingen kunde skicka lilla Cely med Nanna per vagn med säker kusk till Notsjö, eller ock skulle hon få stanna hos sin mormor i Nådendal tills min återkomst från Stockholm, då jag skulle taga lilla Cely med mig till hemmet här. – Ifall du, såsom sannolikt är, skulle nödgas dröja der längre tid, så skall jag komma och afhemta dig min snälla pia derifrån. Det kostar visst litet mera, men jag önskade helst ställa din resa så beqvemt som möjligt och då är det väl bäst att du|5| har din gubbe med både på fram- och återvägen. Och strax vid vår ankomst skulle jag ju bli i tillfälle att arrangera åt dig något trefligt privatqvarter.

Om du behöfver några kläder eller andra saker för Stockholmsresan, så skrif derom med första möjliga lägenhet, – kanske helst med ”Wiborg” nästa lördag, ty det komma snabbare än per posto.

Om åter, du ännu icke nästa måndag kan lemna Nådendal, så telegrafera till mig derom genast efter detta brefs emottagande, om onsdag f. m.förmiddag, om du också derföre skulle måsta skicka ett särskildt bud till|6| Åbo.

Jag är ledsen att icke kunna lemna dig säkrare och klarare besked i denna fråga, men de konsiderationer jag måste ha emot Törnqvist, som ännu icke haft den ringaste tjenstledighet, nödga mig att icke absolut förbehålla mig ledighet på viss bestämd dag.

Således får jag af dig om onsdag telegram ifall du icke redan måndagen den 15 är resfärdig, – och du får af mig telegram derest jag skulle få något förhinder.

Mili och Janne ha lyckliga andländt. Mili helsar och tackar för din utmärkta vänlighet|7| emot henne under Nådendalssejouren.

Puschkins ämna dröja till 13 Sept.September men Farbror Adolfs flytta sannolikt redan inom Augusti.

Flickorna lära gifva vika för Torstens och Roberts uppmaningar och efter en vecka fara till Voipala och Notsjö.

Nu farväl min lilla vän! Beslut i all skön lugn om resedag, meddela ditt beslut, må godt under tiden och fira smått lilla Celys födelsedag!

Jag hoppas att mitt senaste bref lyckligen anländt till dig och Cely och förblir i stor hast

Din egen gubbe

Leo.

Om pengar skulle tryta för slutliqviden i Nådendal så får du af mig vid min ankomst.

Finsk text

Rakas Alexandra!

Saavuttuani Puotilasta myöhään eilisiltana huomasin ilokseni kirjeesi pöydällä (päivätty 4. päivänä).

Ikävä kyllä sen sisältö ei ollut niin ilahduttavaa, – enkä voi sanoa muuta kuin että sinun täytyy lähteä Tukholmaan, jotta todellinen spesialisti voi antaa lausuntonsa sinun vaivastasi.

Koska en mitenkään pääse nyt sinne keskustelemaan asiasta, ehdotan seuraavia vaihtoehtoja:

1o) Sillä edellytyksellä, että pääsen täältä torstaina 18. päivänä, voisit olla samana päivänä valmiina matkustamaan Turkuun minua vastaan, – minkä jälkeen matkustaisimme yhdessä vaunuilla Nuutajärvelle, minne pikku Cely voitaisiin jättää Fikenin kanssa siksi aikaa, kun olemme Tukholmassa. Vietettyämme 5 päivää Nuutajärvellä, missä saisit levätä kylpyläkuurin rasituksista, matkustaisimme samoilla vaunuilla takaisin Turkuun ja lähtisimme sieltä perjantaina 26. päivänä Tukholmaan, jossa viipyisin kanssasi niin pitkään kuin on tarpeen.

2o) Siinä tapauksessa taas, etten pääsekään täältä kuin vasta sunnuntaina 21. päivänä (”Wiborgilla”), toimisimme joko samalla tavoin kuin edellä, tai sitten, jos haluat kiiruhtaa Tukholmaan, sinä matkustaisit sinne 22. päivänä ja minä Celyn kanssa Nuutajärvelle, jossa viettäisin pari päivää ja kiiruhtaisin sitten sinun jälkeesi Tukholmaan.

Kirjoitin näin pitkälle, kun liikenne pankissa hellitti, jolloin ehdin puhua pitempään Törnqvistin kanssa. Hän ilmaisi nyt toiveenaan, että minun olisi parasta matkustaa jo seuraavalla höyrylaivalla tai sitten maanantaina ”Grefve Bergillä”, sekä saattaa sinut Tukholmaan ja palata samalla höyrylaivalla lauantaina 20. päivänä, jonka jälkeen hän pitäisi lomansa. Pyydänkin sinua siksi laittautumaan nyt joka tapauksessa maanantaiksi lähtökuntoon ja tulemaan minua vastaan Turkuun, ellen sitä ennen ilmoita sinulle sähkeitse muuttuneista suunnitelmista.

Jos näin tehdään, minun mielestäni voisimme joko lähettää pikku Celyn Nannan kanssa ja luotettavan kuskin ajamilla vaunuilla Nuutajärvelle, tai sitten hän voisi jäädä mummonsa kanssa Naantaliin, kunnes palaan Tukholmasta, jolloin voin tuoda pikku Celyn mukanani tänne kotiin. – Jos joudut, niin kuin todennäköisesti käy, viipymään siellä pitemmän aikaa, tulen hakemaan kiltin tyttöni sieltä. Se toki maksaa vähän enemmän, mutta minulle olisi mieluisinta järjestää matkasi mahdollisimman mukavaksi, ja siinä tapauksessa on kai parasta, että ukkosi on mukanasi niin meno- kuin paluumatkallakin. Ja heti saavuttuamme minullahan olisi tilaisuus järjestää sinulle jokin mukava yksityismajoitus.

Jos tarvitset joitakin vaatteita tai muita tavaroita Tukholman-matkalle, kirjoita siitä ensi tilassa, – ehkä mieluiten ”Wiborgin” mukana ensi lauantaina, sillä niin se tulee nopeammin kuin postitse.

Jos taas et voi lähteä Naantalista vielä ensi maanantaina, lähetä minulle asiasta sähke heti saatuasi tämän kirjeen, keskiviikosta aaamupäivällä, vaikka sinun pitääkin sen takia lähettää Turkuun erillinen viesti.

Olen pahoillani, etten ole voinut antaa sinulle varmempaa ja selvempää tietoa tästä kysymyksestä, mutta minun on otettava huomioon Törnqvist, jolla ei ole vielä ollut lainkaan virkavapaata, ja siksi en ole voinut varata ehdottomasti vapaata joksikin tietyksi päiväksi.

Näin ollen saan sinulta keskiviikkona sähkeen, ellet ole jo maanantaina 15. päivä valmiina matkaan, – ja sinä saat minulta sähkeen, mikäli minulle tulee jokin este.

Mili ja Janne ovat onnellisesti saapuneet. Mili lähettää terveisiä ja kiittää suurenmoisesta ystävällisyydestäsi hänen Naantalissa ollessaan.

Puškinit aikovat viipyä 13. päivään syyskuuta, mutta Adolf-setä muuttaa todennäköisesti jo elokuussa.

Tytöt kuulemma antavat myöten Torstenin ja Robertin kehotuksille ja matkustavat viikon kuluttua Voipaalaan ja Nuutajärvelle.

Hyvästi nyt rakas ystävä! Mieti matkapäivää kaikessa rauhassa, kerro mitä olet päättänyt, voi hyvin sillä välin ja muista pikkuisen juhlia pikku Celyn syntymäpäivää!

Toivon että viime kirjeeni saapui onnellisesti sinulle ja Celylle ja olen yhä kovassa kiireessä

Oma ukkosi

Leo.

Jos rahat eivät riitä Naantalin loppulaskuun, saat ne minulta, kun saavun.

Original (transkription)

|1|

Till Nådendaltillagt senare

Min älskade Alexandra!

Vid min återkomst från
Botby sent igår afton fann
jag till min glädje ett bref af
dig på bordet (dat.daterat d. 4 dnesdennes).

Men tyvärr var innehållet
icke glädjande, – och jag kan ej
annat inse än att du måste
bege dig till Stockholm för att
en verklig specialist måtte få
utlåta sig om din åkomma.

Då det är mig omöjligt att
nu komma dit för att rådgöra
om saken, föreslår jag följande
alternativer:

1o) Under förutsättning att jag
kan komma härifrån thorsdagen |2| den 18 dnesdennes, kunde du samma
dag vara resfärdig tillmötes
i Åbo, – hvarefter vi tillsam-
mans skulle resa per vagn
till Notsjö, der lilla Cely med
Fiken skulle qvarlemnas för den
tid som vi bli i Stockholm.
Efter 5 dagars vistelse i Notsjö
der du finge hvila efter bad-
kurens bråk, skulle vi med
samma vagn fara ner till Åbo
igen, och fredagen d. 26te derifrån
till Stockholm, der jag skulle
dröja med dig sålänge det kan
vara af nöden.

2o) För den händelse åter, att
jag icke skulle kunna komma
härifrån förr än söndagen den
21 (per Wiborg) så skulle vi
antingen göra på samma sätt
|3| som ofvan nämndes, eller ock,
om du vill skynda till Stockholm,
skulle du resa d. 22 dit och jag
med Cely till Notsjö, derifrån jag
efter par dagars vistelse skulle
skynda efter till Stockholm.

Så långt hade jag skrifvit,
då trafiken på banken saktades,
så att jag fick tala mera med
Törnqvist. Han uttala nu den
önskan, att jag helst måtte fara
redan med nästa ångbåt eller
ock om måndag med Grefve
Berg, samt följa dig till Stockholm
och återvända med samma
ångbåt lördagen d. 20, hvarefter
han skulle taga sig ledighet. Jag
ber dig derföre nu i alla fall
göra dig resklar till nästa
|4| måndag och då vara mig
tillmötes i Åbo, derest jag ej der-
förinnan skulle genom telegram
ändra beslutet.

Om det skall bli så, så
tycker jag att vi antingentillagt kunde skicka
lilla Cely med Nanna per vagn
med säker kusk till Notsjö,
eller ock skulle hon få stanna
hos sin mormor i Nådendal
tills min återkomst från Stock-
holm, då jag skulle taga lilla
Cely med mig till hemmet
här. – Ifall du, såsom san-
nolikt är, skulle nödgas dröja
der längre tid, så skall jag komma
och afhemta dig min snälla pia
derifrån. Det kostar visst litet mera,
men jag önskade helst ställa din
resa så beqvemt som möjligt
och då är det väl bäst att du
|5| har din gubbe med både
på fram- och återvägen. Och
strax vid vår ankomst skulle
jag ju bli i tillfälle att arran-
gera åt dig något trefligt
privatqvarter.

Om du behöfver några
kläder eller andra saker för
Stockholmsresan, så skrif derom
med första möjliga lägenhet,
– kanske helst med ”Wiborg”
nästa lördag, ty det komma
snabbare än per posto.

Om åter, du ännu icke nästa
måndag kan lemna Nådendal,
så telegrafera till mig derom
genast efter detta brefs emot-
tagande, om onsdag f. m.förmiddag, om
du också derföre skulle måsta
skicka ett särskildt bud till
|6| Åbo.

Jag är ledsen att icke kunna
lemna dig säkrare och klarare
besked i denna fråga, men
de konsiderationer jag måste
ha emot Törnqvist, som ännu
icke haft den ringaste tjenst-
ledighet, nödga mig att icke
absolut förbehålla mig ledighet
på viss bestämd dag.

Således får jag af dig om
onsdag telegram ifall du icke
redan måndagen den 15 är
resfärdig, – och du får af
mig telegram derest jag skulle
få något förhinder.

Mili och Janne ha lyckliga
andländt. Mili helsar och tackar
för din utmärkta vänlighet
|7| emot henne under Nådendals-
sejouren.

Puschkins ämna dröja till
13 Sept.September men Farbror Adolfs
flytta sannolikt redan inom Augusti.

Flickorna lära gifva vika
för Torstens och Roberts uppma-
ningar och efter en vecka fara
till Voipala och Notsjö.

Nu farväl min lilla vän!
Beslut i all skön lugn om
resedag, meddela ditt beslut,
må godt under tiden och fira
smått lilla Celys födelsedag!

Jag hoppas att mitt senaste
bref lyckligen anländt till dig och
Cely och förblir i stor hast

Din egen gubbe

Leo.

Om pengar skulle tryta för
slutliqviden i Nådendal så får
du af mig vid min ankomst.

Dokumentet i faksimil