1.3.1871 Adu Mechelin–LM

Svensk text

|1|

Lieberty. Käre Leo!

Sedan vi med Jernström genomläst landtbr. sällsk. direktionenslandtbrukssällskapsdirektionens annons, började vi begrunda om icke Botby kunde vara ett lempligt ställe för den blifvande mejeriskolan. Lokaler, d. v. s. ladugård och boningsrum, finnas tillräckligt, och den nuv.nuvarande mjölkkällaren kunde möjligen med ringa möda och kostnad förvandlas till ett nätt ändamålsenligt mejeri, de många ladugårdspigorna blefve onödiga och Gustafva från Laitiala blefve en lemplig mejerska. Att det skulle medfötillagt av utgivarenra dig stora ekonomiska fördelar och att min framtid blefvetillagt av utgivaren betryggad behöfver jag väl ej påpeka. – Låt mig få veta din åsigt om förslaget.

Har Knorrings betygtillagt av utgivaren ännu ej ingått? och Thesleff ej anländt?tillagt av utgivaren Huru aflopp Laitiatillagt av utgivarenla resan? Erhöll Laqvist bryggeriet på arrende?

Af mjölk[...]oläslig/saknad text hörtillagt av utgivarende jag att du imorgon har en tillställning. [...]oläslig/saknad text måhända anländt, så att detta gåfve anledningtillagt av utgivaren [...]oläslig/saknad text – eller huru?

Härjemtetillagt av utgivaren [...]oläslig/saknad textng för februari (och januari). Helsa d[...]oläslig/saknad text

Ad. Mn.

Finsk text

Lieber Leo!Rakas Leo!

Luettuamme Jernströmin kanssa maanviljelysseuran johtokunnan ilmoituksen tuli mieleen, että eikö Puotila olisi sopiva paikka tulevalle meijerikoululle. Rakennuksia, siis navetta ja asuinhuoneet, on riittävästi ja nykyisen maitokellarin voisi ehkä vähäisin vaivoin ja kustannuksin muuttaa jokseenkin kelvolliseksi meijeriksi, navetta-apulaisten joukkoa ei enää tarvittaisi ja Laitialan Gustafvasta tulisi hyvä meijerikkö. Sitä että siitä koituisi sinulle suurta taloudellista etua ja että minun tulevaisuuteni turvattaisiin, minun ei tarvinne sanoa. – Ilmoita mitä mieltä olet ehdotuksesta.

Eikö Knorringin todistus ole vielä tullut? eikä Thesleff ole saapunut? Miten Laitialan matka sujui? Saiko Laqvist panimon vuokralle?

Maidosta [...]oläslig/saknad text kuulin, että sinulla on huomenna tilaisuus. [...]oläslig/saknad text ehkä saapunut, niin että syytä oli [...]oläslig/saknad text – vai kuinka?

Ohessa [...]oläslig/saknad text helmikuulta (ja tammikuulta). Sano terveisiä [...]oläslig/saknad text

Ad. Mn.

Original (transkription)

|1|

Lieber Leo!

Sedan vi med Jernström genomläst landtbr. sällsk. direktionenslandtbrukssällskapsdirektionens an-
nons, började vi begrunda om icke Botby kunde vara ett lempligt
ställe för den blifvande mejeriskolan. Lokaler, d. v. s. ladugård och
boningsrum, finnas tillräckligt, och den nuv.nuvarande mjölkkällaren kunde
möjligen med ringa möda och kostnad förvandlas till ett nätt
ändamålsenligt mejeri, de många ladugårdspigorna blefve onö-
diga och Gustafva från Laitiala blefve en lemplig mejerska.
Att det skulle medf[...]oläsligtra dig stora ekonomiska fördelar och att
min framtid blefv[...]oläsligt betryggad behöfver jag väl ej påpeka.
– Låt mig få veta din åsigt om förslaget.

Har Knorrings bety[...]oläsligt ännu ej ingått? och Thesleff ej anländt[...]oläsligt
Huru aflopp Lait[...]oläsligtla resan? Erhöll Laqvist bryggeriet på
arrende?

Af mjölk[...]oläslig/saknad text de jag att du imorgon har en till-
ställning. [...]oläslig/saknad text måhända anländt, så att detta
gåfve an [...]oläslig/saknad text – eller huru?

Härjemt [...]oläslig/saknad textng för februari (och januari).
Helsa d[...]oläslig/saknad text

Ad. Mn.

Dokumentet i faksimil