20.3.1870 J. Clayhills–LM

Svensk text

|1|

Högtärade herr Magister

I anledning af Er skrifvelse af de 16 dennes, så får jag härmedelst tillsända Er 40 fmfinska mark: som ränta för 4 månader 24 dag och anhåller ödmjukast om ofvannämnde medel har kommit tillhanda.

Med högaktning har äran framhärda
T: T:Titulus ödmjukaste tjenare

J: Clayhills

Finsk text

Korkeasti kunnioitettu herra maisteri

Kirjeenne johdosta tämän kuun 16. päivänä saanen täten lähettää Teille 40 markkaa korkona 4 kuukaudelta 24 päivältä ja nöyrimmin tiedustelen, ovatko edellä mainitut varat tulleet perille.

Kunnioittaen pysyn nöyrimpänä palvelijananne

J. Clayhills

Original (transkription)

|1|

Högtärade herr Magister

I anledning af Er skrifvelse af de 16 den-
nes, så får jag härmedelst tillsända Er
40 fmfinska mark: som ränta för 4 månader 24 dag
och anhåller ödmjukast om ofvan-
nämnde medel har kommit tillhanda.

Med högaktning har äran framhärda
T: T:Titulus ödmjukaste tjenare

J: Clayhills

Dokumentet i faksimil