5.4.1871 Adu Mechelin–LM

Svensk text

|1|

Lieberty. Käre Leo!

Tack för inbjudningen till påsk! Jernström och jag skulle emellertid vilja inhemta din tillåtelse att på Laqvists inbjudan få resa till Laitiala i Lördag, för att om Måndag återvända. Jag vore synnerligen böjd för resan, särdeles om dessförinnan utslag från senaten kommit.

Ifall du har någon annan affärskorresp.affärskorrespondens med Brandt, så vore det bra om du kunde bedja honom med det första underrätta om hvilka chancer|2| jag kan hafva på mejeristbefattningen.

En sådan är äfven ledig på Mustiala, emedan miss Boldt snart lärer gifta sig med Eurén i ThusTavastehus. Men den tjensten är föga eftersträfvansvärd.

Har ännu inget anbud om mejeriskolan inlemnats? Månne vederbörande tagit vår artikel ad notamlat. noterat?

Härjemte en fullmakt. – I Fredag komma Jernström ochtillagt av utgivaren jag till staden ifall du gillartillagt av utgivaren vår tillämnade resa.

Helsa alla från din Brortillagt av utgivaren

Ad. Mn

|3|

P. S.Post Scriptum Jag har flitigt sysselsatt mig med att biträda skolläraren. Zitting torde vara i staden och bo på societetshuset. Träffar du honom, så fråga närmare ang.angående Mustiala tjensten.

Idemlat. Densamme

Finsk text

Lieber Leo!Rakas Leo!

Kiitos kutsusta pääsiäiseksi! Haluaisimme Jernströmin kanssa kuitenkin saada sinulta luvan matkustaa Laqvistin kutsusta Laitialaan nyt lauantaina ja palata maanantaina. Menisin hyvin mielelläni, varsinkin jos senaatin päätös on tullut ennen sitä.

Jos sinulla on muuta liikekirjeenvaihtoa Brandtin kanssa, pyytäisitkö häntä ilmoittamaan pikimmiten, millaiset mahdollisuudet minulla olisi meijeristin hommaan.

Sellainen on vapaana myös Mustialassa, koska neiti Boldt kuuluu menevän pian naimisiin Eurénin kanssa Hämeenlinnassa. Mutta ei se virka ole mitenkään houkutteleva.

Eikö meijerikoulusta ole vielä jätetty tarjousta? Onkohan asianomainen huomannut kirjoitustamme?

Ohessa valtakirja. – Tulemme perjantaina Jernströmin kanssa kaupunkiin, jos hyväksyt suunnittelemamme matkan.

Terveisiä kaikille, lähettää veljesi

Ad. Mn

P. S. Olen autellut ahkerasti koulun opettajaa. Zitting lienee kaupungissa ja asuu Seurahuoneella. Jos näet häntä, kysy tarkemmin Mustialan hommasta.

IdemSama

Original (transkription)

|1|

Lieber Leo!

Tack för inbjudningen till påsk!
Jernström och jag skulle emellertid
vilja inhemta din tillåtelse att
på Laqvists inbjudan få resa till
Laitiala i Lördag, för att om
Måndag återvända. Jag vore syn-
nerligen böjd för resan, särdeles
om dessförinnan utslag från se-
naten kommit.

Ifall du har någon annan
affärskorresp.affärskorrespondens med Brandt, så
vore det bra om du kunde
bedja honom med det första
underrätta om hvilka chancer
|2| jag kan hafva på mejerist-
befattningen.

En sådan är äfven ledig på
Mustiala, emedan miss Boldt
snart lärer gifta sig med Eu-
rén i ThusTavastehus. Men den tjensten
är föga eftersträfvansvärd.

Har ännu inget anbud om
mejeriskolan inlemnats? Mån-
ne vederbörande tagit vår ar-
tikel ad notam?

Härjemte en fullmakt. – I
Fredag komma Jernström o[...]oläsligt
jag till staden ifall du gil[...]oläsligt
vår tillämnade resa.

Helsa alla från din Bro[...]oläsligt

Ad. Mn

|3|

P. S.Post Scriptum Jag har flitigt sysselsatt
mig med att biträda skolläraren.
Zitting torde vara i staden
och bo på societetshuset. Träffar
du honom, så fråga närmare
ang.angående Mustiala tjensten.

Idem

Dokumentet i faksimil