13.7.1870 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders Vän!

Emedan jag måhända blir nödsakad att dröja här till lördagen och om lördagen den 15de har en accept till L. -; J. M. A. B.Linne- och Jern Manufaktur Aktiebolag, diskonterad i FBankenFöreningsbanken, att inlösa, vill jag göra förfrågan, huruvida icke betalningen af sagde vexeln kan försiggå ännu om måndagen utan protest, och anhåller emellertid att Du i händelse så icke låter sig göra, telegraferar till mig sist om fredagen f. m.förmiddag, på det jag då må veta att afresa härifrån nog tidigt för att inträffa i HforsHelsingfors på förfallodagen. –

Utan anledning till vidare i hast från

din tillgifne

Fredrik Idestam.

Finsk text

Hyvä ystävä!

Koska minun on ehkä pakko viipyä täällä lauantaihin, ja lauantaina 15. p minulla on Yhdyspankissa diskontattu hyväksytty vekseli Pellava- ja Rautamanufaktuuriyhtiölle lunastettavana, tiedustelisin, voisiko kyseisen vekselin maksaa vielä maanantaina ilman protestia, ja pyydän kuitenkin, että Sinä, jos se ei käy päinsä, sähkötät minulle viimeistään perjantaina aamupäivällä, jotta tiedän lähteä täältä kyllin aikaisin ennättääkseni Helsinkiin eräpäivänä.

Ilman muuta asiaa kovassa kiireessä

sinun uskollinen

Fredrik Idestam

Original (transkription)

|1|

Heders Vän!

Emedan jag måhända blir nödsakad att
dröja här till lördagen och om lördagen den
15de har en accept till L. -; J. M. A. B.Linne- och Jern Manufaktur Aktiebolag, diskonterad
i FBankenFöreningsbanken, att inlösa, vill jag göra förfrågan,
huruvida icke betalningen af sagdetillagt vexeln kan för-
siggå ännu om måndagen utan protest, och
anhåller emellertid att Du i händelse så icke
låter sig göra, telegraferar till mig sisttillagt om
fredagen f. m.förmiddagtillagt, på det jag då må veta att afresa
härifrån nog tidigt för att inträffa i HforsHelsingfors
på förfallodagen. –

Utan anledning till vidare i hast från

din tillgifne

Fredrik Idestam.

Dokumentet i faksimil