13.2.1871 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders vän!

Härhos följande:

1o) Ansökning till banken om amorteringslånet jemte blank fullmakt hvardera undertecknad af Procopé & mig

2o) Tre stycken skuldsedlar af Nokia Aktiebolag å 24 000 och 18 000 & 18 000 mark

3o) Köpekontrakt för Nokia egendom &

4o) köpebref för dodito undertecknad af mig prper fassvårtytt.

Ansökningen till banken har jag litet omställt men hoppas Du godkänner den i dess nuvarande form.

I skuldsedlarne till C. L. har jag ändrat brandförsäkringspremien till 80 000 mark, emedan formuläret & äfven sedeln innehåller att fabriken skall vara så & så försäkrad och fabriken nu är försäkrad för denna summa utom det att bibyggnader äro försäkrade för 22 000 msmark silver. Då lånegifvaren ändock har fordran under närmaste åren endast på ¾ af försäkringsvärdet & sedan på mindre än hälften har jag med afseende å att sedlarne kunna utan vidare å annan man transporteras samt för att undvika missförstånd gjort nämnda ändring. –

I köpekontraktet har jag tillagt att räntan å ogeldnasvårtytt köpeskillingen bör beräknas från|2| tillträdesdagen den 15 Mars, hvilket jag hoppas Du godkänner. –

Huru är det med Jyränmaa arrendatorn, är han på längre tid antagen eller kan han när helst uppsägas?

Köpekontrakten & köpebrefven angående fabrikerna får du härnäst till påseende & godkännande. Likaså insänder jag först i ett nästa uppgifterna till Tilgman rörande papper & vexelblankett.

Från Hagemann anlände icke något qvitto igår men väl ett bref som föranleder mig att i slutet af veckan resa till PburgSankt Petersburg. Närmare härom med onsdagens post. Förargligt nog får jag lof att expediera honom som kommission & antaga en annan.

I hast från din tillgifne

Fredrik Idestam.

Observera att alla papper äro daterade.

Finsk text

Hyvä ystävä!

Ohessa seuraavat:

1o) Hakemus pankkiin kuoletuslainasta sekä tyhjä valtakirja, molemmissa Procopén & minun allekirjoitus

2o) Kolme kappaletta Nokia Aktiebolagin velkakirjoja, 24 000 ja 18 000 & 18 000 markkaa

3o) Nokian kartanon kauppakirja &

4o) saman välikirja, minun allekirjoittamani [...]oläslig/saknad text

Pankille jätettävää hakemusta olen vähän muuttanut, mutta toivon, että hyväksyt sen nykyisessä muodossaan.

C. L.:lle annettavissa velkakirjoissa olen muuttanut palovakuutusmaksun 80 000 markaksi, koska lomakkeessa & myös velkakirjassa sanotaan, että tehtaan on oltava niin & niin vakuutettu, ja tehdas on nyt vakuutettu tästä summasta paitsi että sivurakennukset on vakuutettu 22 000 hopeamarkasta. Kun lainanantaja kuitenkin velkoo lähivuosina vain ¾ vakuutusarvosta & sitten alle puolesta, olen tehnyt mainitun muutoksen, jotta velkakirjat voivat ongelmitta kulkea jonkun toisen mukana sekä väärinkäsitysten välttämiseksi.

Välikirjaan olen lisännyt, että maksamattomasta kauppahinnasta on laskettava korko voimaantulopäivästä maaliskuun 15. päivästä lähtien, minkä toivon sinun hyväksyvän.

Miten on Jyränmaan vuokraajan laita, onko hänet otettu pidemmäksi aikaa vai voiko hänet irtisanoa milloin tahansa?

Välikirjat & kauppakirjat tehtaista saat tämän jälkeen nähtäväksesi & hyväksyttäväksesi. Samoin lähetän vasta seuraavassa kirjeessä Tilgmanille tiedot papereista & vekselilomakkeesta.

Hagemannilta ei tullut eilen kuittia, mutta tuli kirje, jonka vuoksi lähden loppuviikolla Pietariin. Tästä lähemmin keskiviikon postissa. Harmillisesti joudun erottamaan hänet asioitsijan tehtävästä & ottamaan jonkun toisen.

Kiireessä, uskollinen ystäväsi

Fredrik Idestam

Huomioi, että kaikissa papereissa on päiväys.

Original (transkription)

|1|

Heders vän!

Härhos följande:

1o) Ansökning till banken om amorteringslånet jemte
blank fullmakt hvardera undertecknad af Procopé
& mig

2o) Tre stycken skuldsedlar af Nokia Aktiebolag å 24 000
och 18 000 & 18 000 mark

3o) Köpekontrakt för Nokia egendom &

4o) köpebref för dodito undertecknad
af mig prper fassvårtytt.

Ansökningen till banken har jag litet omställt
men hoppas Du godkänner dentillagt i dess nuvarande form.

I skuldsedlarne till C. L. har jag ändrat brand-
försäkringspremien till 80 000 mark, emedan formulä-
ret & äfven sedeln innehåller att fabriken skall vara
så & så försäkrad och fabriken nu är försäkrad för
denna summa utom det att bibyggnader äro för-
säkrade för 22 000 msmark silver. Då lånegifvaren ändock har
fordran under närmaste åren endasttillagt på ¾ af försäkrings-
värdet & sedan på mindre än hälften har jag
med afseende å atttillagt sedlarne kunna utan vidare å
annan man transporteras samt för att undvi-
ka missförstånd gjort nämnda ändring. –

I köpekontraktet har jag tillagt att räntan
å ogeldnasvårtytt köpeskillingen bör beräknas från
|2| tillträdesdagen den 15 Mars, hvilket jag
hoppas Du godkänner. –

Huru är det med Jyränmaa arrendatorn,
är han på längre tid antagen eller
kan han när helst uppsägas?

Köpekontrakten & köpebrefven angående
fabrikerna får du härnäst till påseende
& godkännande. Likaså insänder jag först
i ett nästa uppgifterna till Tilgman
rörande papper & vexelblankett.

Från Hagemann anlände icke något
qvitto igår men väl ett bref som för-
anleder mig att i slutet af veckan resa
till PburgSankt Petersburg. Närmare härom med onsdagens
post. Förargligt nog får jag lof att
expediera honom som kommission
& antaga en annan.

I hast från din tillgifne

Fredrik Idestam.

Observera att alla papper äro daterade.

Dokumentet i faksimil