5.9.1871 M. Svensson–LM

Svensk text

|1|

Heders Broder.

Som du väl redan erfarit införtullade jag i går dina saker, på Wiborg ankomne, och skickade dem till ditt logis.

Jag har fått hit ett simpelt papper, hvars natur du säkert känner bättre än jag. Det gäller helt enkelt att hos Fru C. Lindroos uttaga ssilver 14 834: 55 pnipenni som hon blifivt af Senaten dömd att till Finl.Finlands Bank utbetala för Laitiala trasslet.

Skulle du vid tillfälle vara god titta in på kontoret och meddela mig hvad du vet om saken. – Seb. Stenberg som bäst torde ha reda på’t är ännu ej återkommen.

Att jag ej kommer till dig beder jag dig vara så aimabel att ursäkta, ty jag har så blixtförb–ndtblixtförbannat brått!

Vännen

M. Svensson

Finsk text

Hyvä veli.

Kuten jo varmaan tiedät, tullasin eilen tavarasi, Wiborgilla tulleet, ja lähetin ne asunnollesi.

Sain tänne yksinkertaisen paperin, jonka tunnet varmasti paremmin kuin minä. Kyse on vain rouva C. Lindroosilta perittävistä 14 834 speciestä 55 pennistä, koska senaatti on tuominnut hänet maksamaan Suomen Pankille Laitialan vyyhdestä.

Voisitko tilaisuuden tullen pistäytyä konttorissa kertomassa minulle mitä tiedät asiasta. – Seb. Stenberg, joka lienee parhaiten selvillä asiasta, ei ole vielä palannut.

Suothan anteeksi, että en tule teille kun minulla on niin p-moinen kiire!

Ystäväsi

M. Svensson

Original (transkription)

|1|

Heders Broder.

Som du väl redan erfarit inför-
tullade jag i går dina saker, på
Wiborg ankomne, och skickade
dem till ditt logis.

Jag har fått hit ett simpelt
papper, hvars natur du säkert
känner bättre än jag. Det gäller
helt enkelt att hos Fru C. Lindroos
uttaga ssilver 14 834: 55 pnipenni som hon
blifivt af Senaten dömd att till Finl.Finlands
Bank utbetala för Laitiala trasslet.

Skulle du vid tillfälle vara god
titta in på kontoret och meddela
mig hvad du vet om saken. – Seb.
Stenberg som bäst torde ha reda på’t
är ännu ej återkommen.

Att jag ej kommer till dig beder
jag dig vara så aimabel att ursäkta,
ty jag har så blixtförb–ndtblixtförbannat brått!

Vännen

M. Svensson

Dokumentet i faksimil