1862 Johan Granberg–LM

Svensk text

|1|

B. B.Bäste Broder

Specialiter och efteråt kunde jag tillägga, att jag förmodar det gubben, i fall bolaget för export och öfrige handelsangelägenheter behöfver en agent på orten, ej vore emot, att öfvertaga densamma – Detta kan du i förbigående nämna för Linder, då du träffar honom.

Röö.

Finsk text

Hyvä veli

Erityisesti ja jälkeenpäin voisin lisätä, että olettaakseni ukolla ei ole mitään sitä vastaan, että ottaisi hoitaakseen edustajan toimen, mikäli vienti- ja muun kauppa-asiainyrityksellä on sille siellä tarvetta. Tästä voit Linderille mainita, kun tapaat hänet

Röö.

Original (transkription)

|1|

B. B.Bäste Broder

Specialiter och efteråt kunde jag
tillägga, att jag förmodar det gubben,
i fall bolaget för export och öfrige
handelsangelägenheter behöfver en
agent på orten, ej vore emot, att
öfvertaga densamma – Detta kan
du i förbigående nämna för Lin-
der
, då du träffar honom.

Röö.

Dokumentet i faksimil