2.11.1871 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders vän!

Gårafton hemkommen från min ryska resa, hvilken icke utsträckte längre emedan nya papperen särdeles slog an och genast föranledde så brådskande beställningar, att jag nödgas skynda hem för att anordna snabbaste tillverkning af denna nya vara efter deras format m. m. – skyndar jag att inneliggande öfverstyra till Dig fyllnadsborgesförbindelsen för kreditivet i Finlands Bank med anhållan att Du nödvändigt i måndag ville inlemna dokumentet, försedt med din underskrift, till Troil samt sedan derom telegrafera hit på det jag må veta att saken är i ordning. – Genom fabbel|2| å kontoret här under min frånvaro har nemligen den del af omsättnings bestyret för kriditivet icke fullgjorts som sig bordt och då emellertid hela vår disponibla tillgång ligger i denna räkning är det af vigt att vi så snart som möjligt få begagna detsamma, hvilket åter kan ske först sedan denna borgesförbindelse är inlemnad och kontoret i TforsTammerfors derom erhållit Underrättelse. – Kanske vore bra, om Du anser det gå an att Troil på vår bekostnad, för hvilket ändamål Du ju ville förskottera 2 msmark silver, måtte i måndag telegrafera om att borgesförbindelsen är inlemnad och kreditivet får begagnas till kommiss.kommissionär Holmberg på det vi, i fall behof, redan den dagen kunna disponera derå, såsnart jag emottagit äfven din depesch om att allt är klart. – Förlåt detta bresvär ifrån din uttröttade, men med de bästa förhoppningar för framtiden återkomnesvårtytt vän

Fredrik Idestam

P. S.Post Scriptum Den 8 dennes troligen kommer jag till HforsHelsingfors iochför förnyelse af pappföringsvårtytt då Du bör höra närmare om våra utsigter. – Fullt medsvårtytt göra för i nuvarandesvårtytt och|1| kunde hafva erhållit arbete för längre tid, men refuserade, emedan förbehöll rätt till prisförhöjning om kursen ytterligare faller. –

Finsk text

Hyvä ystävä!

Palasin eilen illalla Venäjän matkaltani, joka ei kestänyt kauan, sillä uudet paperit miellyttivät sikäläisiä tavattomasti ja johtivat heti niin kiireisiin tilauksiin, että joudun rientämään kotiin järjestämään pikimmiten tämän uuden tuotteen valmistamisen heidän toivomansa koon jne. mukaan – kiiruhdan lähettämään sinulle oheisen täytetakaussitoumuksen Suomen Pankin kreditiiviä varten ja pyydän, että toimittaisit asiakirjan Troilille ehdottomasti maanantaina, allekirjoituksellasi varustettuna, ja että sähköttäisit sitten tänne, jotta tietäisin asian olevan kunnossa. – Konttorissa oli poissa ollessani tyritty, ja se osa kreditiivistä oli jäänyt uudistamatta, joka olisi pitänyt, ja kun kuitenkin kaikki käytettävissämme olevat varat ovat tässä laskelmassa, on tärkeää, että pääsemme käyttämään niitä mahdollisimman pian, mikä taas onnistuu vasta sen jälkeen, kun takaussitoumus on jätetty ja Tampereen konttori on saanut siitä tiedon. – Olisi ehkä hyvä, jos se sopii sinulle, että Troil sähköttää maanantaina meidän kustannuksellamme – maksathan siitä 2 hopeamarkkaa ennakkoa – ja ilmoittaa, että takaussitoumus on jätetty ja että kreditiiviä voidaan käyttää asioitsija Holmbergille siihen, että me voimme tarvittaessa käyttää sitä jo samana päivänä heti, kun olen saanut sinultakin viestin, että kaikki on selvää. – Suo anteeksi tämä lisärasitus uupuneelta mutta myönteisin odotuksin tulevaisuuteen suhtautuvalta ystävältä.

Fredrik Idestam

P. S. Tulen luultavasti Helsinkiin tämän kuun 8. päivä pahviyhdistyksen uudistamisasioissa, ja silloin saat kuulla tarkemmin meidän näkymistämme. – Täystyöllistetty nykyisin, ja olisin voinut saada työtä pitkäksi aikaa, mutta kieltäydyin, vaikka pidätin oikeuden hinnankorotukseen, jos kurssi vielä laskee.

Original (transkription)

|1|

Heders vän!

Gårafton hemkommen från min ryska
resa, hvilken icke utsträckte längre emedan
nya papperen särdeles slog an och genast
föranledde så brådskande beställningar, att
jag nödgas skynda hem för att anordna
snabbaste tillverkning af denna nya vara
efter deras format m. m. – skyndar
jag att inneliggande öfverstyra till Dig
fyllnadsborgesförbindelsen för kreditivet i
Finlands Bank med anhållan att Du
nödvändigt i måndag ville inlemna
dokumentet, försedt med din underskrift,
till Troil samt sedan derom tele-
grafera hit på det jag må veta
att saken är i ordning. – Genom fabbel
|2| å kontoret här under min frånvaro har
nemligen den del af omsättnings bestyret
för kriditivet icke fullgjorts som sig bordt
och då emellertid hela vår disponibla
tillgång ligger i denna räkning är
det af vigt att vi så snart som
möjligt få begagna detsamma,
hvilket åter kan ske först sedan
denna borgesförbindelse är inlemnad
och kontoret i TforsTammerfors derom erhållit
Underrättelse. – Kanske vore bra, om
Du anser det gå an att Troil på vår
bekostnad, för hvilket ändamål Du ju
ville förskottera 2 msmark silver, måtte i måndag
telegrafera om att borgesförbindelsen
är inlemnad och kreditivet får begagnas
till kommiss.kommissionär Holmberg på det vi, i fall
behof, redan den dagen kunna disponera derå,
såsnart jag emottagit äfven din depesch om
att allt är klart. – Förlåt detta bresvär ifrån
din uttröttade, men med de bästa förhoppningar
för framtiden återkomnesvårtytt vän

Fredrik Idestam

P. S.Post Scriptum Den 8 dennes troligen kommer jag till HforsHelsingfors iochför förnyelse af pappföringsvårtytt
då Du bör höra närmare om våra utsigter. – Fullt medsvårtytt göra för i nuvarandesvårtytt och
|1| kunde hafva erhållit arbete för längre tid, men refuserade, emedan
förbehöll rätt till prisförhöjning om kursen ytterligare faller. –

Dokumentet i faksimil