7.2.1868 LM–Torsten Costiander

Svensk text

|1|

Mon cherfr. Min käre Torsten,

Je préfère d’écrire cette lettre en suédois, pour pouvoir mieux expliquer tous les détails.fr. Jag föredrar att skriva detta brev på svenska, för att bättre kunna förklara alla detaljer.

Ansökningen blef behörigen inlemnad, och direktionen satt ända till kl. ½ 12.

Idag morse kl. ¼ 8 kom Nordenstams schweizare till mig och frågade hvart du hade rest. Jag bad honom helsa baron, att jag sjelf skulle hemta svaret. – Baronen emottog mig särdeles väl och meddelade att direktionen enhälligt med nöje hade valt dig till hufvudkassörsplatsen. Han upprepade något af sina yttranden om briljant carrière i Ryssland m. m. och sade att han derföre ville tala vid dig före nästa sammanträde som eger rum den 11te. Hans ord föllo sig ungefär så: direktionen är utmärkt nöjd att kunna få till denna vigtiga plats en person, hvars utmärkt välkända karaktär och goda förmögenhets ställning för direktionen|2| utgöra en borgen för den stora kassans goda förvaltning, – men jag önskar ännu få enskildt tala vid Öfverstlöjtnanten för att få meddela honom det reglemente hvarefter hufvudkassören får att rätta sig och de öfriga närmare konditionerna dervid, på det han må känna allt på förhand och icke kunna tycka att han par surprisefr. av överraskning kommit på denna plats.”

Jag måste således lofva honom att ställa så till, att han finge tala vid dig senast den 10de (nästa måndag). Den 11te är, som sagdt, nästa sammanträde och då vill han för direktionen anmäla att han fått ditt samtycke. Derföre sänder jag nu Herr Tastén som haft godheten erbjuda sig dertill, för att söka upp dig. Ty enligt min beräkning borde det vara lättare för dig att komma hit t. ex. lördag afton eller sön|3|dag morgon och sedan åter genom natten skynda till Ekenäs, än att först hinna till denna ort och derifrån måsta komma hit och så åter tillbaka. – Jag sökte visserligen framhålla för Nordenstam att du troligen icke skulle behöfva ytterligare bekräfta den redan genom din ansökan yttrade önskan, utan säkert blifva belåten att erfara att direktionen med sitt val fallit på dig. Men, Baronen ansåg det samvetsgrannare å sin sida att få sjelf ännu tala vid dig.

Alla de närmare upplysningar angående denna sak, hvilka jag kan insamla, skall jag meddela muntligen vid din ankomst, så att du må kunna uppträda hos baronen någorlunda hammastadd.

För säkerhets skuld (neml.nämligen om Tastén icke skulle få tag i dig) skref jag idag äfven till Ekenäs.

Au revoirfr. På återseende din

Leo.

Finsk text

Rakas Torstenini,

Kirjoitan tällä kertaa mieluummin ruotsiksi voidakseni selittää paremmin kaikki yksityiskohdat.

Hakemus jätettiin asianmukaisesti, ja johtokunta istui ½ 12:een asti.

Eilen aamulla neljännestä vaille kahdeksalta luokseni tuli Nordenstamin portinvartija tuli ja kysyi minulta, mihin olit lähtenyt. Pyysin häntä viemään paronille sellaiset terveiset, että toisin vastauksen itse. Sain paronilta erinomaisen hyvän vastaanoton, ja hän kertoi että johtokunta oli mieluusti valinnut yksituumaisesti Sinut pääkamreerin toimeen. Hän toisti jotain siitä, mitä oli todennut loistavasta urasta Venäjällä ym., ja sanoi että halusi siksi puhua kanssasi ennen seuraavaa kokoontumista, joka on 11. päivänä. Hänen sanansa kuuluivat osapuilleen näin: johtokunta on erinomaisen tyytyväinen saadessaan tälle tärkeälle paikalle henkilön, jonka erinomaisen hyvin tunnettu luonne ja hyvä varallisuusasema muodostavat johtokunnalle takuun pääkassan hyvälle hoidolle – mutta toivon vielä saavani puhua everstiluutnantin kanssa kahden kesken saadakseni tehdä selka hänelle ohjesäännöstä, joka säätelee pääkamreerin toimea, ja muista tarkemmista asiaan liittyvistä ehdoista, jotta hän saisi tutustua kaikkeen etukäteen eikä kokisi tulleensa aivan yhtäkkisesti toimeensa.

Minun on niin ollen luvattava hänelle järjestäväni niin, että hän saisi puhua kanssasi viimeistään 10. päivänä (ensi maanantaina). Seuraava kokous on 11. päivänä, kuten sanottua, ja hän haluaa silloin ilmoittaa johtokunnalle, että on saanut suostumuksesi. Siksi lähetän nyt herra Tasténin, joka on ystävällisesti tarjoutunut tehtävään, etsimään Sinut käsiinsä. Laskujeni mukaan Sinun nimittäin pitäisi olla helpompi tulla tänne esim. lauantai-iltana tai sunnuntaiaamuna ja sitten taas kiiruhtaa läpi yön Tammisaareen, kuin ensin ehtiä sinne ja sieltä tulla tänne ja taas takaisin. – Yritin kyllä tähdentää Nordenstamille, että Sinun ei luultavasti tarvitsisi sen enempää vahvistaa jo hakemuksessasi ilmaisemaasi toivetta, vaan varmasti olla tyytyväinen kuullessasi, että johtokunta on valinnassaan päätynyt Sinuun. Paroni kuitenkin katsoi, että on hänen puoleltaan omantunnontarkempaa saada itse vielä puhua kanssasi.

Kaikki tätä asiaa koskevat tarkemmat tiedot, jotka voin kerätä, kerron suullisesti kun tulet, niin että voisit esiintyä paronin luona jokseenkin asioihin perehtyneenä. Kirjoitin varmuuden vuoksi (nimittäin jos Tastén ei saisi Sinua käsiinsä) tänään myös Tammisaareen.

Näkemiin

Leo

Original (transkription)

|1|

Mon cher Torsten,

Je préfère d’écrire cette lettre en suédois, pour
pouvoir mieux expliquer tous les détails.

Ansökningen blef behörigen inlemnad, och
direktionen satt ända till kl. ½ 12.

Idag morse kl. ¼ 8 kom Nordenstams
schweizare till mig och frågade hvart du hade
rest. Jag bad honom helsa baron, att jag sjelf
skulle hemta svaret. – Baronen emottog mig
särdeles väl och meddelade att direktionen en-
hälligt med nöje hade gifvistruket valt dig till
hufvudkassörsplatsen. Han upprepade något
af sina yttranden om briljant carrière i
Ryssland m. m. och sade att han derföre
ville tala vid dig före nästa sammanträde
som eger rum den 11te. Hans ord föllo sig
ungefär så: direktionen är utmärkt nöjd
att kunna få till denna vigtiga plats en
person, hvars utmärktastruket välkända karaktär
och goda förmögenhets ställning för direktionen
|2| utgöra en borgen för den stora kassans
goda förvaltning, – men jag önskar ännu
få enskildt tala vid Öfverstlöjtnanten
för att få meddela honom det reglemente
hvarefter hufvudkassören får att rätta sig
och de öfriga närmare konditionerna
dervid, på det han må känna allt
på förhand och icke kunna tycka att
han par surprise kommit på denna
plats.”

Jag måste således lofva honom att ställa
så till, att han finge tala vid dig senast
den 10de (nästa måndag). Den 11te är, som sagdt,
nästa sammanträde och då vill han för
direktionen anmäla att han fått ditt
samtycke. Derföre sänder jag nu Herr
Tastén som haft godheten lofvastruket erbjuda
sig dertill, för att söka upp dig. Ty enligt min
beräkning borde det vara lättare för dig
att komma hit t. ex. lördag afton eller sön-
|3| dag morgon och sedan åter genom natten skynda
till Ekenäs, än att först hinna till denna ort
och derifrån måsta komma hit och så åter
tillbaka. – Jag sökte visserligen framhålla
för Nordenstam att du troligen icke skulle
behöfva ytterligare bekräfta [...]oläslig/saknad text den redan
genom din ansökan yttrade önskan, utan
säkert blifva belåten att erfara att direk-
tionen med sitt val fallit på dig. Men,
Baronen ansåg det samvetsgrannare å
sin sida att få sjelf ännu tala vid dig.

Alla de närmare upplysningar angående
denna sak, hvilka jag kan insamla, skall
jag meddela muntligen vid din ankomst,
så att du må kunna uppträda hos baro-
nen någorlunda hammastadd.

För säkerhets skuld (neml.nämligen om Tastén
icke skulle få tag i dig) skref jag idag äfven
till Ekenäs.

Au revoir
din

Leo.

Dokumentet i faksimil