27.3.1863 Ernst Linder–LM

Svensk text

|1|

Broder Leo!

Ifrån landsbygdens frid vill jag sända dig några rader, för att gifva dig någon sysselsättning. Jag ber dig hafva godheten att för mig uträtta följande: 1o att med nästa post hitsända fredagens Suometar, 2o att låta Ida uppköpa ett lispund bomull, hvilket hitsändes, och 3o att köpa och hitskicka en suspensoir (icke med omkring benet gående band, utan elastisk så att sjelf qvarblifver på sitt ställe). Jag ämnar nemligen öfva mig i ridkonsten här på landet, och vill dervid skydda mina könsorganer för möjliga obehag. Är du för blyg att köpa saken så skicka charlatanen.

Jag kom hit till Pojo tillsammans med Costi redan i tisdags. I går var begrafningen på Svartå, hvarifrån jag reste hit. Jag har ännu ej träffat Constance och ej heller hunnit mycket tala med Edward emedan vi kommo hit sent i går och emedan här i dag har varit fremmande.

Jag hoppas du icke misstycker att jag förorsakar dig besvär. Helsa Giganten, charlatanen och öfriga gubbar, samt glöm ej din

tillgifne

Ernst Linder

P. S.Post Scriptum Jag torde återkomma till HforsHelsingfors först andra eller tredje dag påsk. Jag vet ännu icke om jag blifver hela tiden i Pojo eller om jag reser till Nääs.

Finsk text

Veli Leo!

Haluan lähettää sinulla pari riviä maaseudun rauhasta antaakseni sinulle hieman tekemistä. Pyydän ystävällisesti, että puolestani 1) lähetät seuraavassa postissa perjantain Suomettaren, 2) pyydät Idaa ostamaan leiviskän puuvillaa tänne lähetettäväksi, 3) ostat ja lähetät tänne alasuojan (ei sellaista, jossas on jalan ympäri menevä nauha vaan kuminauhalla itsestään paikallaan pysyvän). Aion nimittäin harjoitella ratsastusta täällä maalla, ja haluan silloin suojella sukuelimiäni mahdollisilta epämiellyttävyyksiltä. Jos olet liian kaino ostaaksesi tavaran, lähetä silloin charlatanen.

Tulin tänne Pohjaan Costin kanssa jo tiistaina. Hautajaiset olivat eilen Mustiossa, mistä sitten matkustin tänne. En ole vielä tavannut Constancea, enkä ole juuri ehtinyt puhua Edwardin kanssa, sillä tulimme eilen myöhään ja täällä on tänään ollut vieraita. Toivottavasti et ole pahoillasi, kun aiheutan vaivaa. Sano Gigantenille, charlatanenille ja muille ukoille terveisiä, äläkä unohda uskollista

Ernst Linder

P.S. Palannen Helsinkiin toisena tai kolmantena pääsiäispäivänä. En tiedä jäänkö koko ajaksi Pohjaan vai lähdenkö Kytäjälle.

Original (transkription)

|1|

Broder Leo!

Ifrån landsbygdens frid vill jag sända dig några
rader, för att gifva dig någon sysselsättning. Jag ber dig
hafva godheten att för mig uträtta följande: 1o att med näs-
ta post hitsända fredagens Suometar, 2o att låta Ida
uppköpa ett lispund bomull, hvilket hitsändes, och 3o att
köpa och hitskicka en suspensoir (icke med omkring
benet gående band, utan elastisk så att sjelf qvarblifver
på sitt ställe). Jag ämnar nemligen öfva mig i ridkons-
ten här på landet, och vill dervid skydda mina könsorga-
ner för möjliga obehag. Är du för blyg att köpa saken så skicka
charlatanen.

Jag kom hit till Pojo tillsammans med Costi re-
dan i tisdags. I går var begrafningen på Svartå, hvar-
ifrån jag reste hit. Jag har ännu ej träffat Con-
stance och ej heller hunnit mycket tala med Edward
emedan vi kommo hit sent i går och emedan här i
dag har varit fremmande.

Jag hoppas du icke misstycker att jag förorsa-
kar dig besvär. Helsa Giganten, charlatanen och öfri-
ga gubbar, samt glöm ej din

tillgifne

Ernst Linder

P. S.Post Scriptum Jag torde återkomma till HforsHelsingfors först andra
eller tredje dag påsk. Jag vet ännu icke om jag blifver
hela tiden i Pojo eller om jag reser till Nääs.

Dokumentet i faksimil