24.8.1870 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Min saknade Alexandra!

Just nu kom postiljonen med ditt bref af d. 22a, som jag med otålighet väntat alltsedan jag såg Dagmar inlöpa i hamnen. Hjertligt tack för, att du oaktadt din reströtthet ännu på sena qvällen sända mig dessa efterlängtade rader!

Nog kan du tänka dig att det äfven för mig har varit ytterst nedstämmande att icke få vara dig följaktig på denna resa, hvars obehag jag så gerna velat på allt sätt lindra. Men man måste nu, såsom så ofta, söka foga sig efter omständigheterna och ändå söka bibehålla sinnet friskt och gladt. Jag|2| föreslår nu, att du måtte försöka alla tillfällen att göra ditt vistande i Stockholm så trefligt som möjligt. Ni bor icke så långt från Kungsträdgården, såsom Carl XIII torg numera lär kallas. Välan, der kan du par gånger om dagen vistas i det gröna med lilla Cely, – och för ombytes skuld har ni Berzelii park strax invid. Ifall doktorn afstyrker motion, så ackorderar du genom hotellet, till bestämd timma dagligen, en beqvem vagn och gör då med Cely och Fiken en promenad kring staden, till Mosebacke, – eller och ut till Djurgården, hvars leendesvårtytt villor och lummiga alléer alltid äro behagliga att skåda. Sedan viker ni in på Hasselbacken och låter ser|3|vera er en god middag antingen i enskildt rum eller ute i trädgården. Lilla Cely skall säkert vara ett godt bordssällskap och fägna sig åt musiken och menniskohvimlet.

Och om qvällarne har du att välja emellan opera och teater.

Under ensliga stunder deremellan kan du ju ha godt sällskap af Lindbergs, Savanders och Montgomerys.

Med ett ord: begagna alla dessa tillfällen till att kufva den känsla af ledsnad som eljest lätt kan infinna sig. Och jag ber dig äfven att icke för mycket se på fyrkarne. Tag dig 2 rum i stället för ett, unna dig all erforderlig komfort, det är för mig lugnande att veta att du har det bra och|4| beqvemt; nog skickar jag mera pengar om så behöfves.

Hvem vet dessutom när du härnäst får tillfälle att besöka Stockholm! Ty ifall det blir flyttning af till PburgPetersburg, så lära vi nog bli så nogräknade om vistelsen på Botby under sommaren, att vi icke gerna afstå något deraf. Och när vi sedan tråkat något år i PburgSankt Petersburg, så taga vi oss ledighet öfver en hel vinter och uppfriska oss med en vistelse i Paris, Nizza och Neapel. Statens tjenst har det goda med sig att man icke förlorar sin lön under tjenstledighet.

Jag var i förrgår afton hos Törnqvist och förberedde honom på möjligheten af min afgång från banken. Han blef något frapperad deraf, men|5| medgaf att det var min rättighet att handla huru jag ville, hvarföre han icke heller sökte inverka på mitt beslut. I allmänhet var han så vänskapsfull och hjertlig som jag sällan sett honom samt uttalade den förhoppning att jag kanske ändå framdeles skulle återvända till banken för att efterträda honom. – Jag ansåg min ställning till banken fordra att Törnqvist skulle preveneras om mina nya planer, innan de möjligen kunde från annat hålla blifva omtalade. Och sedan detta är gjordt skall nu min framställning till Armfelt göras.

Den stora frågan skjuter naturligtvis alla andra i bakgrunden|6| utom Botby, hvars affärer jag med osvalnadt intresse omfattar.

Åtskilliga svårigheter äro der att bekämpa: brist på hästar, som f. n.för närvarande icke stå att köpas, – för litet timmermän o. s. v. Men å andra sidan utsigten till en riklig skörd. Proftröskningen utvisar ett särdeles lofvande resultat för rågen. Hafran är ännu icke fullt mogen men blir dock snart skördad. Rågsådden pågår som bäst med all ifver.

Farbror Adolf återvände idag från sin resa och for genast till Botby innan jag fick söka honom.

Från Notsjö hade jag bref igår. Woipala herrskapet hade ännu|7| icke om söndagen anländt dit.

Jag skall tacka Krogius för hans snällhet emot er under resan, när Wiborg anländer hit.

Med spänd väntan emotser jag dina meddelanden om besöket hos Sköldberg.

Helsa hjertligt lilla Cely och gif henne hundra kyssar från hennes pappa.

Och du min älskade pia, – när du känner dig trött och nedslagen, så låt dina tankar ila till din gubbe som så gerna ville trycka dig mot sitt hjerta och luta ditt hufvud mot sitt bröst!

Gud gifve att du icke behöfde vara alltför länge borta från din

Leo.

Helsa Lindbergs, Savanders och Fiken. Eva är f. m.förmiddag på Botby och bykar.

Finsk text

Oma kaivattu Alexandra!

Postiljooni toi juuri nyt 22. päivänä lähettämäsi kirjeen, jota olen kärsimättömänä odottanut siitä lähtien, kun näin ”Dagmarin” saapuvan satamaan. Sydämellinen kiitos siitä, että matkaväsymyksestäsi huolimatta vielä myöhään illalla lähetit minulle nämä kaivatut rivit!

Voit varmasti kuvitella, että minustakin on ollut erittäin masentavaa, etten ole saanut olla mukanasi tällä matkalla, jonka ikävyyttä olisin niin mieluusti halunnut lievittää. Mutta nyt täytyy, kuten niin kovin usein, yrittää sopeutua olosuhteisiin ja pyrkiä silti pitämään mielensä reippaana ja iloisena. Ehdotankin nyt, että pyrit kaikissa tilanteissa tekemään oleskelustasi Tukholmassa mahdollisimman mukavaa. Ette asu kovinkaan kaukana Kungsträdgårdenista, millä nimellä Kaarle XIII:n toria kuuluu nykyisin kutsuttavan. Mainiota, siellä voit oleskella pari kertaa päivässä vihreyden keskellä pikku Celyn kanssa, – ja vaihtelun vuoksi Berzeliuksen puisto on heti vieressä. Jos tohtori kieltää liikunnan, tilaa hotellin kautta päivittäin tiettyyn kellonaikaan mukavat vaunut ja lähde silloin Celyn ja Fikenin kanssa kiertoajelulle kaupunkiin, Mosebackeen, – tai sitten kaupungista Djurgårdeniin, jonka koreita huviloita ja vehreitä puistokäytäviä on aina ilo katsella. Sitten poikkeatte Hasselbackeniin ja annatte tarjoilla itsellenne kunnon päivällisen joko erillisessä huoneessa tai ulkona puutarhassa. Pikku Cely on varmasti mainiota pöytäseuraa ja iloitsee musiikista ja ihmisvilinästä.

Ja iltaisin voit valita oopperan ja teatterin välillä.

Jos sinulle tulee jossain välissä yksinäisiä hetkiä, voithan aina saada seuraa Lindbergeistä, Savandereista ja Montgomeryistä.

Sanalla sanoen: käytä hyväksesi kaikki nämä tilaisuudet nujertaa pitkästymisen tunne, joka muuten voi helposti nousta mieleen. Ja pyydän myös, ettet liikoja murehdi fyrkasta. Ota kaksi huonetta yhden sijaan, suo itsellesi kaikki tarvittavat mukavuudet, minua rauhoittaa tietää, että sinun on hyvä ja mukava olla; lähetän kyllä lisää rahaa, jos on tarpeen.

Kukapa sitä paitsi tietää, milloin sinulle seuraavaksi tarjoutuu tilaisuus käydä Tukholmassa! Sillä jos meille tulee muutto Pietariin, olemme varmaan sen verran tarkkoja siitä, että saamme kesäisin olla Puotilassa, että emme halua tinkiä siitä tippaakaan. Ja kun olemme sitten pitkästyneet jonkun vuoden Pietarissa, otamme koko talven vapaata ja virkistäydymme oleskellen Pariisissa, Nizzassa ja Napolissa. Valtion virassa on se hyvä puoli, ettei virkavapaan ajalta menetä palkkaa.

Kävin eilen illalla Törnqvistin luona valmistelemassa häntä siihen, että mahdollisesti lähden pankista. Hän hiukan järkyttyi siitä mutta myönsi, että minulla oli oikeus toimia niin kuin haluan, eikä hän siksi liioin yrittänyt vaikuttaa päätökseeni. Kaiken kaikkiaan hän oli niin ystävällinen ja sydämellinen, että olin harvoin nähnyt häntä sellaisena, sekä ilmaisi toiveensa, että ehkä silti vastaisuudessa voisin palata pankkiin hänen seuraajakseen. – Katsoin asemani pankissa vaativan, että Törnqvistille on ilmoitettava ennalta uusista suunnitelmistani, ennen kuin ne mahdollisesti nousisivat puheeksi toiselta taholta. Ja kun tämä on tehty, minun on nyt tehtävä esitykseni Armfeltille.

Suuri kysymys sysää tietenkin taka-alalle kaiken muun paitsi Puotilan, jonka asioita seuraan hiipumattomalla mielenkiinnolla.

Vielä on voitettavana lukuisia vaikeuksia: pula hevosista, joita ei juuri nyt ole kaupan, – liian vähän kirvesmiehiä ja niin edelleen. Mutta toisaalta mahdollisuus runsaaseen satoon. Koepuinnista saatiin erityisen lupaava tulos rukiilta. Kaura ei ole vielä täysin kypsää mutta korjataan silti pian. Rukiin kylvö on juuri meneillään täyttä päätä.

Adolf-setä palasi tänään matkaltaan ja meni saman tien Puotilaan, ennen kuin ehdin käydä hänen luonaan.

Sain eilen kirjeen Nuutajärveltä. Voipaalan herrasväki ei ollut vielä sunnuntaina saapunut sinne.

Pitää kiittää Krogiusta ystävällisyydestä teitä kohtaan matkallanne, kunhan ”Wiborg” saapuu tänne.

Odotan jännityksellä uutisiasi käynnistä Sköldbergin luona.

Kerro sydämelliset terveiset pikku Celylle ja anna sata suukkoa isiltä.

Ja sinä rakas tyttöseni, – kun tunnet olosi väsyneeksi ja masentuneeksi, kiiruhda ajatuksissasi ukkosi luo, joka niin mieluusti haluaisi painaa sinut sydäntään vasten ja kallistaa päätäsi rintaansa vasten!

Luoja suokoon, ettet joudu olemaan liian pitkään poissa luotani, sinun

Leo.

Kerro terveisiä Lindbergeille, Savandereille ja Fikenille. Eva on aamupäivällä Puotilassa pyykkäämässä.

Original (transkription)

|1|

Till Stockholmtillagt senare

Min saknade Alexandra!

Just nu kom postiljonen
med ditt bref af d. 22a, som jag
med otålighet väntat alltsedan jag
såg Dagmar inlöpa i hamnen.
Hjertligt tack för, att du oaktadt
din reströtthet ännu på sena qvällen
sända mig dessa efterlängtade
rader!

Nog kan du tänka dig att det
äfven för mig har varit ytterst
nedstämmande att icke få vara dig
följaktig på denna resa, hvars obe-
hag jag så gerna velat på allt
sätt lindra. Men man måste nu,
såsom så ofta, söka foga sig efter
omständigheterna och ändå söka
bibehålla sinnet friskt och gladt. Jag
|2| föreslår nu, att du måtte för-
söka alla tillfällen att göra ditt
vistande i Stockholm så trefligt
som möjligt. Ni bor icke så
långt från Kungsträdgården, såsom
Carl XIII torg numera lär kallas.
Välan, der kan du par gånger om
dagen vistas i det gröna med
lilla Cely, – och för ombytes skuld
har ni Berzelii park strax in-
vid. Ifall doktorn afstyrker mo-
tion, så ackorderar du genom
hotellet, till bestämd timma dagligen,
en beqvem vagn och gör då med
Cely och Fiken en promenad kring
staden, till Mosebacke, – eller och
ut till Djurgården, hvars leendesvårtytt
villor och lummiga alléer alltid äro
behagliga att skåda. Sedan viker
ni in på Hasselbacken och låter ser-
|3| vera er en god middag antingen i
enskildt rum eller ute i trädgården.
Lilla Cely skall säkert vara ett
godt bordssällskap och fägna sig
åt musiken och menniskohvimlet.

Och om qvällarne har du att
välja emellan opera och teater.

Under ensliga stunder deremellan
kan du ju ha godt sällskap af
Lindbergs, Savanders och Montgomerys.

Med ett ord: begagna alla dessa
tillfällen till att kufva den känsla
af ledsnad som eljest lätt kan
infinna sig. Och jag ber dig äfven
att icke för mycket se på fyrkarne.
Tag dig 2 rum i stället för ett,
unna dig all erforderlig komfort,
det är för mig lugnande att
veta att du har det bra och
|4| beqvemt; nog skickar jag mera
pengar om så behöfves.

Hvem vet dessutom när du
härnäst får tillfälle att besöka
Stockholm! Ty ifall det blir flytt-
ning af till PburgPetersburg, så lära vi nog
bli så nogräknade om vistelsen
på Botby under sommaren, att vi
icke gerna afstå något deraf. Och
när vi sedan tråkat något år i
PburgSankt Petersburg, så taga vi oss ledighet öfver
en hel vinter och uppfriska oss med
en vistelse i Paris, Nizza och Neapel.
Statens tjenst har det goda med sig
att man icke förlorar sin lön under
tjenstledighet.

Jag var i förrgår aftontillagt hos Törnqvist
och förberedde honom på möjligheten
af min afgång från banken. Han
blef något frapperad deraf, men
|5| medgaf att det var min rättighet
att handla huru jag ville, hvarföre
han icke heller sökte inverka på
mitt beslut. I allmänhet var han
så vänskapsfull och hjertlig som
jag sällan sett honom samt uttalade
den förhoppning att jag kanske
ändå framdeles skulle återvända
till banken för att efterträda ho-
nom. – Jag ansåg min ställning
till banken fordra att Törnqvist
skulle preveneras om mina nya
planer, innan de möjligen kunde
från annat hålla blifva omtalade.
Och sedan detta är gjordt skall
nu min framställning till Armfelt
göras.

Den stora frågan skjuter natur-
ligtvis alla andra i bakgrunden
|6| utom Botby, hvars affärer jag
med osvalnadt intresse omfattar.

Åtskilliga svårigheter äro der att
bekämpa: brist på hästar, som
f. n.för närvarande icke stå att köpas, – för litet
timmermän o. s. v. Men å andra
sidan utsigten till en riklig skörd.
Proftröskningen utvisar ett sär-
deles lofvande resultat för rågen.
Hafran är ännu icke fullt mogen
men blir dock snart skördad.
Rågsådden pågår som bäst
med all ifver.

Farbror Adolf återvände
idag från sin resa och for genast
till Botby innan jag fick söka
honom.

Från Notsjö hade jag bref igår.
Woipala herrskapet hade ännu
|7| icke om söndagen anländt dit.

Jag skall tacka Krogius
för hans snällhet emot er under
resan, när Wiborg anländer hit.

Med spänd väntan emotser
jag dina meddelanden om besöket
hos Sköldberg.

Helsa hjertligt lilla Cely och gif
henne hundra kyssar från hennes
pappa.

Och du min älskade pia, – när
du känner dig trött och nedslagen,
så låt dina tankar ila till din
gubbe som så gerna ville trycka
dig mot sitt hjerta och luta ditt huf-
vud mot sitt bröst!

Gud gifve att du icke behöfde vara
alltför länge borta från din

Leo.

Helsa Lindbergs, Savanders och Fiken. Eva är f. m.förmiddag
Botby och bykar.

Dokumentet i faksimil