5.9.1872 Den 5 September 1872 med anledning af Th. Saelans förlofning.

5.9.1872 Den 5 September 1872 med anledning af Th. Saelans förlofning

Svensk text

|1|

Den 5 September 1872

med anledning af Th. Sælans förlofning.

Uti staden går ett rykte,
Sqvallras ibland män och qvinnor,
Att en ädel äldre ungkar,
En af dessa säkra stolpar
Som ej än af qvinnor kufvats,
Ej af Evas döttrar kuggats,
Som af kärlek aldrig brunnit,
Aldrig än af längtan frusit,
Nu förändrat säkra kursen,
Plötsligt kastat om sitt roder,
Styrt bland blinda skär och klippor,
Kryssat upp bland ref och hvirflar,
Som det säges utåt Hangö
Icke långt från Hästö-Busö,
För att Freyas fjät uppsöka,
lille Amors maning följa.

Och man frågar sig och spörjer,
Öfverallt hörs questionnera –
Hvem det är, som så har ändrat,
Så med ens har öfvergifvit
Gamla säkra enslingsstråten,
Nutidsbanan, ungkarlsvägen?

|2|

Månnʼ det väl kan Jænisch vara,
Blide, brede bankokarlen?
Eller har måhända Schauman,
Konstbeskyddarn, stjernekikarn,
Från det skönas bilder börjat
Till dess verklighet att längta?

Icke Jænisch, icke Schauman,
Schauman ej, ej heller Jænisch,
Nej en annan lär det vara
Som den nya fanan hissat
Kärleksflaggan låtit svaja.

Kanske är det Viktor Höckert,
Raske, rake pillerätarn,
Eller Lindebäck från Banken,
Han som hjelpt att Hangöbanan
Till så mångas glädje bygga;
Eller skulle anske Friman,
Prestförföljarn, folkets doktor,
Eller kammarrådet Engroos,
Landskamrerarn uti länet, –
Någon utaf dessa vara
Den som ryktet så har eldat,
Pratet så har inspirerat?

Nej det kan ej Friman vara
Och det är ej heller Engroos.
Lidebäck han bäfvan hyser
För en mö som för koleran,
Och att Höckert skulle brinna,
Han som är i brandstodsbolag,
Det är ännu mindre tänkbart
Än att Claesen skulle fria,

|3|

Se då börjar man att gissa
Tror sig redan säkert veta,
Att han kallar sig von Becker,
Heter Karl och Hugo äfven,
Denne man, hvar namn man frågar,
Som nu påstås fästman vara.

Nej hans lugn är än ej rubbadt.
Skäggets vård är än densamma.

Sen man så förgäfves gissat
Hundratusen gånger frågat,
Redan blef af oro gripen,
Helt nyfiken och otålig,
Flög från Lappviks stolta tinnar,
Från den blosterrika udden
Glad en dufva in till staden,
Skata rakt i esplanaden,
Sätter på sig pratperuken,
Tungan emot näbben hvässar,
Börjar vackra qväden sjunga,
Sanna sagor att berätta:

”Dumma ären J, stupida,
Utan vett, på enfald rika,
Som ej anat, ej begripit,
Icke fattat och utgrundat,
Att den ädle äldre ungkarl,
Denne säkre faste stolpe
Hvars bedrifter nu beprisas,
Som så nya lagrar skurit,
Icke är och ej kan vara,
Platt omöjligt, någon annan
Än förmyndarn för de dårar,
Sjuke själars dyre doktor.

|4|

”Såg ni ej när han beträdde,
Ena foten sirligt satte
Ifrån Hangös smala plankor,
Ångarns folkuppfyllda tiljor,
På den svigtberörda landgång,
Och på sanden, Eknäs stranden?

”Först till ”Knipan” styr han stigen
Och jemväl till ”Tuppen” sedan,
Möter vänner, träffar kunder,
Råkar knöla, råkar nyktra,
Alla vilja genast veta
Kännedom och nys bekomma
hvart han far, hvarthän han reser,
hvilket håll han tänker skjutsa.

”Fint och listigt ses han småle,
Något brydd och smått förlägen:
””Jag skall litet ut till Pojo,
Kanske ock till Karislojo
Och till Sammatti kanhända
För att helsa uppå Lönnrot,
Kasviopin gamle pappa.””

”Sanning var dock ej hans sägen,
Diplomat var ädle doktorn.
Ej till torra bleka blommor
Lekte hågen; ej herbarier
Ville mer hans åtrå mätta,
Tända längtan hos den lärde.

Bort det bar till Nyby nejder,
Hän till Knorrings kära bostad
Der det väna blomster växte
Som hans sinne häftigt hänryckt.

|5|

”Detta skedde på en onsdag,
Uti midten af en vecka.
Torsdan randas, solen stiger
Öfver horizontens höljen.
Tiden inne är att fria,
Att förklara sina känslor.
Doktorn tvekar, hjertat klappar,
Suckar höjas, pulsen brinner,
Kinden bleknar, pannan ångar,
Och i halsen orden fastna.

”Så går torsdan sent till ända,
natten kommer – icke sömnen,
Fredag blifvit, tidigt störtar
Doktorn ut i skogens dunkel,
Rusar fram bland träd och buskar,
Börjar kämpa emot lågan,
Skeptiskt ställa horoskopet,
Rynkar ögats bryn tillhopa,
Drar i djupa veck sin panna.

””Skall den ädla frihet offras,
Skall jag under oket böjas,
Skall en qvinna mig besegra –
Denna engel hjelten vinna?

””Skall jag liksom Hannes lida
Utaf gikt och neuralgier,
Skallig, krokig, mager vandra,
Och af trötthet ständigt pusta?

Skall som Lagerborg jag linka
Mellan ständigt flera vaggor,
Eller liksom Willnäs herren,
Grefven på det stolta slottet
|6| Döfvas utaf barnaskaran,
Inga dikter mera dikta,
endast trä och kimrök mala?

Skall jag liksom August Schauman,
Skäggbeprydda barbarossa,
Hela sommarn bo på Stansvik
Långt från alla glada krogar,
Lära pojkar åror sköta,
Skälfvande å vreda vågor?””

”Dessa frågor, ännu flera,
Naggande, dämonframfödda,
Låta honom föga lysa,
Ringa tjusning från sig stråla
På de långa fredagstimmar,
Dagen närmast före lördan.

”Men vid veckans slut på lördan,
På den forna sabbatsdagen,
Skingras molnen, himlen ljusnar
I den käras qvalda inre.
Mer och mer naturens sanning
Hjertats egen inre maning
Börjar lätta tungans boja,
Stilla svära ungkarlsoron.
Men han sade dock ej ordet,
Friade ej ens på lördan.

”Söndag kommit, klockor ringa,
Allting bär en högtidspregel.
Hvad han tänker, hvad han känner,
hvilken ljufhet genombäfvar
Nu hans sinne, kan ej skildras –
Ej på runometer målas.

|7|

Men på denna sköna söndag
Var det sist som frågan ställdes.
Om i ord, om blott i blickar
Vet man ej, men fama säger,
Vestanvindens sus förtäljer,
Att så säll, så stolt och hänryckt,
Så uti sitt hela väsen
glad och tjust och himlaburen
Aldrig än vår doktor varit!
Men det skall oss ej förvåna,
Ty – Sælan var nu förlofvad!

Vännernes sång.

(Figaros bröllop.)

Säg farväl, långa fjäril, åt löjen,
Åt kurtiser och lekar och nöjen!
För den skönsta du lemnat de sköna,
Knappast säger du dem ett farväl.:|:

Men om nu du blott älskar och drömmer
Och allt annat som dimmor förglömmer,
Glöm dock ej dina gamla kamrater,
Säg ej än dina vänner farväl!:|:

Här vi samlats med fröjd och med gamman,
Höja glasen och klinga tillsamman,
Skål för doktor Sælan och hans flamma!
Drickom djupt för Naëmi en skål!:|:

Finsk text

5. syyskuuta 1872

Th. Saelanin kihlauksen johdosta.

Puhutaan nyt kaupungilla
miesten, naisten keskuudessa,
että muuan ikämies ja
yhteiskunnan tukipylväs
joka viel’ on naimatonna,
aivan Eevan tyttärettä,
koskematta lemmen liekin,
hyytämättä kaipuun kylmän,
valinnut on uuden suunnan,
kurssin vallan kääntänynnä
ohi saarten, luotojenkin,
riutoille ja karikoille,
joita kuuluu Hangon luona
Hästö-Busön tuntumassa
odottavan purjehtijaa –
jäljissä kai Freyan, kuullen
kutsun Amorinkin.

Sitä kaikki tiedustavat,
kysyvät ja kummeksuvat,
kuka lienee muuttunutkin,
äkisti on hylännyt tuon
yksinäisen elämänsä,
poikamiehen olotilan.

Voisiko se olla Jænisch,
pankkimies tuo tuhti, vakaa,
vaiko kenties taiteen tuki,
tähtein kiikaroija Schauman;
nähtyänsä kuvat kauniit
kokee ehkä toden kaipuun?

Eipä Jænisch eikä Schauman,
Schauman ei siis, eikä Jænisch.
Joku toinen kuuluu olleen
joka nosti salkoon viirin,
tankoon lipun rakkauden.

Olisiko Viktor Höckert,
reipas herra pillereineen,
tahi pankin Lindebäck tuo,
joka auttoi rakentamaan
radan Hankoon riemuksemme,
vaiko ehkä itse Friman,
lääkäri ja pappein kauhu,
ellei sitten neuvos Engroos,
lääninkamreeripa vallan.
Olisiko joku näistä
innostunut asiahan,
josta kaikki kohisevat?

Ei se saata Friman olla,
eikä kyllä Engroos liioin.
Lindebäck hän pelkää että
morsian voi sairastua,
eikä syty Höckert, joka
kauppaa palovakuutusta.
Yhtä mahdotonta on myös
kosiskelu Claesenille.

Sitten alkaa arvuuttelu,
moni luulee tietävänsä,
että se von Becker onkin
tahi Karl tai jopa Hugo,
jonka säädyn vaihtumista
kaikki kilvan kyselevät.

Hän ei sentään kyllä järky,
parta pysyy entisellään.

Arvailtu on tuhannesti,
kyselty ja kummasteltu,
ja kun aivan levotonna
tahdottiin jo viimein tietää,
Lapinlahden kallioilta,
niemen kukkarunsaudesta
lensi kyyhky kaupungille,
harakkainen heilahutti
ja se ryhtyi juttusille,
laittoi nokan laulamahan,
tarinoitsi kaunihisti,
kertoi tosiasioita:

”Monet tyhmät, hullut aivan,
mistään mitään tietämättä,
älyn puutteen vaivaamina
eivät voineet aavistaakaan,
että vanha poikamies tuo,
tukipylväs vankka aivan,
jota kaikki ylistävät,
joka niittää laakereita,
kukaan muukaan ei voi olla
kuin se kahjoin kaitsija vain,
lääkäri tuo sieluparkain.

”Näittekö kun asteli hän,
tepasteli koreasti
Hangön laskusiltaa pitkin,
höyrylaivan tungoksesta
laskeutuen alas santaan
Tammisaaren hiekkarantaan?

”Ensin meni ’Knipanille’,
sitten lähti ’Tuppeniin’ hän,
tapaellen ystäviä,
selviä ja päihtyneitä.
Kaikki tahtoi oitis tietää,
kuulla päivän kuulumiset,
mistä tulee, minne matka,
mitä aikoo seuraavaksi.

”Hymyten hän hienokseltaan
vastasi vain vähätellen:
”Pohjan pitäjässä käynen,
Karjalohjallakin kenties,
Sammatissa ehkä vielä
tapaamassa Lönnrotia,
kasviopin kirjoittajaa.”

”Totta ei se aivan ollut,
puhuipa kuin diplomaatti.
Kuivakukat eivät häntä
kiinnostaneet, kasviotkaan
eivät enää innostaneet,
saaneet oppinutta matkaan.

Suunta oli näet Nyby,
missä Knorring asusteli.
Siellä kasvoi muuan kukka,
joka häntä kovin kiehtoi.

”Päivä oli keskiviikko,
kun hän puhui kaiken tämän.
Torstaina, kun aamu koittaa,
päivä nousee paistamahan,
tulee aika kosinnalle,
tunteen esiin tuomiselle.
Tohtori on hermostunut,
huokailee ja sydän hakkaa,
kalpenee jo lääkäri, ja
sanat kurkkuun takertuvat.

”Niin siis kuluu torstaipäivä,
yöhön vaipuu unettomaan.
Perjantaina varhain metsään
ryntää kelpo tohtorimme,
juoksee pitkin pusikoita,
tyynnyttelee sydäntänsä
tulevia pohdiskellen,
kurtistelee kulmiansa
syvä ryppy otsallansa.

””Uhraanko nyt vapauteni,
asetunko ikeen alle,
nainenko on voittajani,
alistunko enkelille?

””Sorrunko kuin Hannes parka
kihtiin sekä hermokipuun
kaljuna ja laihtuneena,
puuskutan vain uupuneena?

Kuljenko kuin Lagerborg
kehdon luota toisen luokse,
tai kuin Louhisaaren kreivi,
herra suuren ylvään linnan,
lasten meluun kuuroutuen,
runoilunkin lopettaen,
jauhaen vain nokimustaa?

Olenko kuin August Schauman,
partaniekka barbarossa,
koko kesän Stansvikissa
poissa tyystin kapakoista,
opettaen soutamista
poikasille aallokossa?””

”Kaikki tämä, muukin vielä,
pyöri, kieri aatoksissa
rauhaa juuri antamatta
ahdisti ja mieltä painoi
tunnit pitkät perjantaina
juuri ennen lauantaita.

”Mutta kun jo päättyi viikko,
lauantai nyt viimein koitti,
väistyi pilvet, taivas seestyi,
kaikkosi jo tuskailunsa.
Luonnon kutsun mies taas kuuli,
sydän käski toimeen käydä,
kielen kannat irrotella,
poikamiehen pelot jättää.
Vaan ei myöskään lauantaina
kosintaa hän saanut suustaan.

”Saapui pyhä, kellot soivat,
sunnuntai on juhlapäivä.
Mitä miettii, mitä tuntee,
mitä liikkuu mielessänsä,
sitä ei käy kuvaaminen,
runomitoin maalaaminen.

Mutta nytpä sunnuntaina
kysyi vihdoin asiansa,
sanoilla vai pelkin katsein,
sitä emme kyllä tiedä,
mutta huhu kertoo, että
koskaan ennen elämässään
ei tuo kelpo tohtorimme
ollut yhtä onnellinen,
ylpeä ja ihastunut!
Mutta senhän arvaa, sillä
Sælan oli kihlautunut!

Ystävien laulu

(Figaron häät)

Siis hyvästit nyt pikku pilailulle,
ei enää kevytmielisyyttä sulle!
Et hyvästejä jätä kauneudelle,
saat kauneimman, muuta tuskin tarvitset:|:

Vaan jos heittäydyt vain lemmen unelmiin
ja katoaa muu usviin jo ylen utuisiin,
muista kuitenkin ystävät uskolliset,
kun vanhat vaiheesi hyvästelet!:|:

Me tulimme maljan näin kohottamaan,
riemuiten kaikki yhdessä juhlistamaan
tohtori Sælan:ia ja hänen nuorikkoaan!
Siis Naëmille, kippis vaan!:|:

Original (transkription)

Ingen transkription, se faksimil.

Dokumentet i faksimil