6.8.1867 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Min snälla gumma

Landsvägen är ännu sämre än bivägen. Att färdas derpå, kostar derföre för mycket både på trillan, hästen och din gubbes tålamod. Jag ber dig derföre till tant Malla framföra min anhållan att i morgon e. m.eftermiddag en kärra eller ensitsig chäs blefve skickad till Helsinge Malm, – derest icke Mamma decidera sig för att redan då återvända från staden, i hvilket fall jag väl slipper med i trillan eller bredchäs från Malm.

Nu ut på bestyr! Endast en ”ideel” kyss från

din gubbe.

Säg Mili att Hanna ännu ej återvändt.

Finsk text

Kiltti eukkoseni,

Maantie on vielä sivutietäkin kehnompi. Sillä matkustaminen koetteleekin pahan kerran niin vaunuja, hevosta kuin ukkosi kärsivällisyyttäkin. Pyydänkin sinua siksi esittämään Malla-tädille pyyntöni, että huomenna iltapäivällä minulle lähetettäisiin Helsingin Malmille kärryt tai yksipaikkaiset kiesit, – ellei Mamma sitten päätä palata kaupungista jo silloin, jossa tapauksessa minäkin varmaan pääsen Malmilta mukaan vaunuihin tai leveisiin kieseihin.

Nyt ulos ja töihin! Pelkkä ”idealistinen” suukko

omalta ukoltasi.

Kerro Milille, että Hanna ei ole vielä palannut.

Original (transkription)

|1|

Min snälla gumma

Landsvägen är ännu sämre än
bivägen. Att färdas derpå, kostar derföre
för mycket både på trillan, hästen och
din gubbes tålamod. Jag ber dig
derföre till tant Malla framföra min
anhållan att i morgon e. m.eftermiddag en kärra eller
ensitsig chäs blefve skickad till Helsinge
Malm, – derest icke Mamma decidera
sig för att redan då återvända från
staden, i hvilket fall jag väl slipper
med i trillan eller bredchäs från Malm.

Nu ut på bestyr!
Endast en ”ideel” kyss från

din gubbe.

Säg Mili att Hanna ännu ej återvändt.

Dokumentet i faksimil