10.12.1867 Ernst Linder–LM

Svensk text

|1|

Dear Frienden. Käre vän

Med chefen för den verkställande makten i Pojo d. v. s. E Hisinger afsänder jag dig en packe Economist’s och hoppas på grund deraf bli hugnad med en ny sändning.

Min andel uti prenumerationspriset, 24,23 eger du vid anfordran att uppbära hos Idestam.

Har du lust att prenumerera på några ekonomiska tidskrifter för nästa år? Jag skulle gerna med dig &och Mechelin prenumera på några till ex.exempel Ekonomist och Max Wirths ”der Arbetisgeber”, dock med vilkor att äfven få läsa bladen.

Något nytt har jag ej att|2| berätta. Nöd och elände råder här, dock ej i alltför hög grad.

Låt emellanåt höra af dig och glöm ej din tillgifne

Ernst Linder

Finsk text

Rakas ystävä

Yhteistuumin Pohjan toimeenpanevan vallan johtajan eli toisin sanoen E. Hisingerin kanssa lähetän sinulle nipun Economistia ja toivon, että tältä pohjalta tulet saamaan myös uudemman lähetyksen.

Osuuteni tilaushinnasta, 24,23, saat nostaa Idestamilta.

Haluatko tilata jotain talousasioiden aikakauslehtiä ensi vuodeksi? Minä tilaisin mielelläni sinun ja Mechelinin kanssa esimerkiksi Economistin ja Max Wirthin ”Der Arbeitsgeberin”, kuitenkin sillä ehdolla, että saan myös lukea niitä. Mitään uutta minulla ei ole kerrottavana. Puute ja kurjuus täällä vallitsevat, eivät kuitenkin kovin suuressa määrin.

Anna joskus kuulua itsestäsi äläkä unohda uskollista ystävääsi

Ernst Linder

Original (transkription)

|1|

Dear Friend

Med chefen för den verkställan-
de makten i Pojo d. v. s. E Hi-
singer afsänder jag dig en packe
Economist’s och hoppas på
grund deraf bli hugnad med
en ny sändning.

Min andel uti prenumerations-
priset, 24,23 eger du vid anfor-
dran att uppbära hos Idestam.

Har du lust att prenume-
rera på några ekonomiska tid-
skrifter för nästa år? Jag skulle
gerna med dig &och Mechelin pre-
numera på några till ex.exempel Eko-
nomist och Max Wirths ”der
Arbetisgeber”, dock med vilkor
att äfven få läsa bladen.

Något nytt har jag ej att
|2| berätta. Nöd och elände råder här,
dock ej i alltför hög grad.

Låt emellanåt höra af dig
och glöm ej din tillgifne

Ernst Linder

Dokumentet i faksimil