6.3.1868 Magnus Gadd–LM

Svensk text

|41|

Heders Broder.

Här medföljer den utlofvade första inbetalningen på min skuld för den borgen jag ingått för neovius. Dina kontraborgesmän måste betala ett års ränta, hvilken jag ensam inbetalt till Universitetet och hvarå jag skall uppta qvitto.tillagt av utgivaren

Vännen

Magnus Gadd.

Finsk text

Kelpo veli

Tässä seuraa lupaamani ensimmäinen maksuerä velasta, jossa olen Neoviuksen takaajana. Sinun täytetakaajiesi tulee maksaa yhden vuoden korko, jonka minä olen yksin maksanut yliopistolle ja josta otan kuitin.

ystävyydellä

Magnus Gadd

Original (transkription)

|41|

Heders Broder.

Här medföljer den utlofvade första
inbetalningen på min skuld för
den borgen jag ingått för neovius.
Dina kontraborgesmän måste betala
ett års ränta, hvilken jag ensam inbe-
talt till Universitetet och hvarå
jag skall uppta qvitto

Vännen

Magnus Gadd.

Dokumentet i faksimil