ca 1856 LM–Torsten Costiander

Svensk text

Käre Torsten!

Tyvärr måste man, när man bor på en ort som Fredrikshamn, alltid besvära andra människor med att be om en tjänst. Det har ju nästan inte funnits ett brev där man inte har bombarderat Dig med önskningar. Denna gång handlar det om en helt materiell sak. Eftersom onkel Adolf skall komma till Helsingfors kring den 14, kommer han väl också hit någon gång nästa vecka, och då måste han som gourmand bli lite trakterad. Alltså ber vi dig att köpa två korgar med Brummers bayerska öl, att packa dem i en grov back av något slag och att skicka dem med onkel Adolf. Pappa vill att Du tar av onkel Adolfs pengar (verkar vara 4 rubel), och han får pengarna tillbaka här.

Ännu en sak: Jag vill skriva till Bolin i Hamburg men jag kommer inte ihåg förnamnen på herr Sturm som man ska adressera till. Därför ber jag dig att sända någon valet de chambre, någon betjänt, till Bolins butik med en liten lapp där Du begär Bolins adress. Så är den saken lätt ordnad. Jag måste dock få adressen med nästa post eftersom mitt brev till honom annars kommer för sent.

Pappa har examina varje dag och dessutom skrivarbeten så att han inte har kunnat tacka Er skriftligt för sejouren i Helsingfors, – i tankarna har han nog gjort det. Klockan är halv 1. Därför måste jag gå och lägga mig för att inte missa ångbåten imorgon bitti. Jag önskar Dig en god natt och

bin immer

dein Leo.

Fredrikshamn på dagen av världens undergång.
Eller nej: klockan är ju över 12, det är alltså dagen efter världens undergång!
Månne Estlander ännu är i staden?

Finsk text

Rakas Torsten!

Valitettavasti kun asuu tällaisessa paikassa kuin Hamina, on alinomaa vaivattava muita ihmisiä asioillaan, joten eipä ole juuri kirjettäkään jossa Sinua ei pommitettaisi pyynnöillä. Tällä kertaa on kyse aivan aineellisesta asiasta. Koska Adolf-sedän on määrä tulla Helsinkiin 14. päivän tienoilla, tulee hän varmasti ensi viikon aikana käymään täälläkin, joten häntä on jonkin verran kestittävä, herkkusuu kun on. Pyydämme siis, että ostat kaksi korillista Brummerin baijerilaista olutta ja lähetät ne tänne Adolf-sedän mukana jossain järeässä pakkauslaatikossa. Isä haluaisi, että ottaisit rahat siihen (vaikuttaisi olevan 4 ruplaa) Adolf-sedältä, ja hän saa ne sitten täällä.

Vielä yksi asia: haluaisin kirjoittaa Bolinille Hampuriin mutten muista sen herra Sturmin etunimeä, jonka osoittessa hän asuu. Lähetä siksi, ole niin kiltti, Bolinin kämpille joku valet de chambrekamaripalvelija mukanaan lappunen jossa pyydät Bolinin osoitetta, niin asia hoituu helposti. Minun pitäisi kuitenkin saada tämä osoite seuraavan postin mukana, koska muuten hän saa kirjeeni liian myöhään.

Isällä on joka päivä kokeita ja lisäksi kirjoitustöitä, joten hän ei ole voinut vielä kirjallisesti kiittää teitä siitä Helsingissä olosta – mielessään hän on sen toki tehnyt.

Kello on puoli yksi. Täytyy siis mennä levolle, jotten vain myöhästy aamulla höyrylaivasta, joten toivotan Sinulle hyvää yötä ja

olen aina

sinun Leosi.

Hamina, maailmanlopun päivänä.

Tai ei: kello on jo yli kaksitoista, joten nyt on maailmanlopun jälkeinen päivä!

Onkohan Estlander yhä kaupungissa?

Original (transkription)

|1|

Lieber Torsten!

Leider muß man, wenn man einmal an so einem
Orte, wie FhamnFredrikshamn, wohnt, immer-
fort andere Menschen mit Com-
missionen bemühen und so ver-
geht ja beinahe keine Briefschrei-
berei ohne daß man Dich mit
Bitten bombardirt. Diesmal
gilt es eine ganz materiele
Sache. Da Onkel Adolf um
den 14ten nach HforsHelsingfors kommen soll,
wird er wohl im Verlauf der
nächsten Woche auch hierherkom-
men, und da muß er wohl, als
Gourmand, etwas traktirt wer-
den. Also bitten wir Dich zwei
Körbe Brummers Bairisches Bier
zu kaufen und, in irgend einen
|2| groben Packkasten einge-
legt, mit Onkel Adolf hierherschicken.
Papa möchte daß Du von Onkel
Adolf das Geld dazu (Кажется
4 Rubel) nehmen würdest, welches
er dann hier erhält.

Noch eine Sache: Ich möchte
an Bolin nach Hamburg schreiben,
erinnere mich aber nicht der Vor-
namen des Herrn Sturm an
welchen die Adresse ist. Schicke
drum, ich bitte Dich, irgend einen
valet de chambre mit einem Läpp-
chen, worauf Du Bolins Adresse
verlangst, in die Bolinsche Bude,
so ist die Sache ja leicht ausge-
richtet. Ich müßte aber diese
Adresse mit nächster Post be-
kommen, weil sonst mein
Brief an ihn zu spät ankommt.

|3|

Papa hat alle Tage Examina
und ausserdem Schreibereien, so
daß er Euch noch nichttillagt schriftlich für
den Hforschen Sejour hat danken
können, – in Gedanken hat er
es wohl gethan.

Die Uhr ist ½1. Ich muß mich
drum legen, um nicht morgen
früh das Dampfschiff zu versäu-
men, wünsche Dir drum eine
gute Nacht und

bin immer
Dein

Leo.

Oder nein: die Uhr ist ja über 12, es ist
also der Tag nach dem Weltunter-
gang!
Ist wohl Estlander noch in der Stadt?

Dokumentet i faksimil