24.6.1862 LM–Fredrik Idestam

Svensk text

|1|

Ej utan harm ser jag regnet med verklig finsk envishet oafbrutet nedsippra från den oafbrutet gråa, tjocka, dystra himmeln. För mig kan det visserligen vara likgiltigt: jag gör ju dock ej annat än läser. Men för unga förlofvade naturvänner måste så eländiga meteorologiska förhållanden under sjelfva midsommarhelgen vara i hög grad förargliga: det är derföre vid tanken på dig och Bodoms midsommarhögtid jag harmas; – – tröstande mig härvid dock med tanken att allt är relativt här i verlden – och att du dock nu måste ha det oändligt mycket trefligare än jag.

Menniskan har i allmänhet den svagheten att jemföra det som är med det som kunde vara, – hvilken jemförelses resultat vanligen blir: missnöje med det förhandenvarande. Bland mina många svagheter torde väl den här åberopade äfven intaga|2| ett rum. Åtminstone finner jag med ledsnad att, trots all god vilja, ett visst betryck, en viss förstämning hvilar öfver mig. ... Kanske är detta dock psykologiskt berättigadt: längtan och saknad äro ju icke just de ingredienser i ens själsriktning som verka mest lifvande och uppmuntrande ..... Jag är nu nöjd med att jag strax vid min ankomst förklarade mig icke kunna dröja här längre än till slutet av Juli – – Jag måste då försöka allt för att få åtminstone se henne.

Ja, tillsvidare är landtlifvet miserabelt. Ett regelbundnare lif än mitt f. n.för närvarande torde knappt vara tänkbart: studier från morgon till qväll, ja inpå natten, och två raska promenader par, tre verst utåt landsvägen som öfver kala höjder vid hafsstranden slingrar sig åt Wiborg. Vid måltiderna och en liten stund derefter konversation|3| med familjen; om natten före insomnandet (och stundom äfven midtunder studierna) planer, fantasier, luftslott – chimärer ... Det är allt.

Epikurén sitter allt litet i en, tack vare den grundliga uppfostran dertill. Exhibitions sigarrerna äro mig en äckelse. Jag måste derföre be dig gå till Klärich och af det ”välsignade” butiksfruntimret taga åt mig 150 st.stycken Punctualidad; lådan af dessa innehåller 250 och det är för mycket för en månad sen jag numera röker blott 4 à 5 om dagen. Hon får bestå en låda som passar för dessa 150. De 4 r.rubel 20 k.kopek de kosta, får hon när jag kommer till HforsHelsingfors. Emedan cigarrerna kunna gå sönder per posto ber jag dig skicka dem i söndag prper Wiborg. Adressera dem till mig med påteckning ”ångbåtskontoret i FhamnFredrikshamn”, så komma de säkert fram. Frakten torde måsta betalas der, men den|4| lärer ej utgöra mera än 20 kop. – Du skänker mig, genom uträttande af denna kommission, 150 njutningsrika stunder!

Nu lärer du vara dérangerad af resande; men dessa dagar skulle du väl i alla fall tillbragt i Bodom. – Jag emotser snart en skrifvelse från dig – och fägnar mig på förhand deråt. Helsa Torsten och de resande, samt Lundsten, Kalle B. och de andra vännerna hjertligen från din

Leo M

Har Röö uppenbarat sig, eller icke?

Finsk text

Harmissani havaitsen sateen oikein suomalaisen itsepäisesti taukoamatta valuvan alas rikkumattoman harmaista, paksuista ja synkistä pilvistä. Minulle se voisi olla yhdentekevää, sillä minä joka tapauksessa vain luen. Mutta nuorille, kihlautuneille luonnonystäville tällaisten kurjien säiden itse juhannuspäivänä täytyy olla erittäin kiusallisia ja siksi olen harmissani kun ajattellen sinua ja Bodomin juhannusaikaa. – – Lohduttaudun kuitenkin ajatuksella, että kaikki tässä maailmassa on suhteellista – – ja että sinulla kuitenkin täytyy siellä olla äärettömän paljon hauskempaa kuin minulla.

Ihmisellä ylipäänsä on paha taipumus verrata sitä, mikä on, siihen mikä voisi olla – minkä tuloksena on yleensä se, että ollaan tyytymättömiä siihen mikä on käsillä. Minun monien heikkouksieni joukossa voisi tälläkin olla sijansa. Ainakin huomaan surukseni, että kaikesta hyvästä tahdosta huolimatta jokin tietty alakuloisuus ja apeus lepää ylläni... Ehkä se on kuitenkin psykologisesti perusteltua: ikävöinti ja kaipuu eivät juurikaan ole niitä sielullisen suuntautumisen aineksia, jotka eniten elävöittävät ja rohkaisevat... Olen nyt tyytyväinen siihen että heti tänne tullessani tein selväksi itselleni, etten voi viipyä täällä kuin enintään heinäkuun loppuun saakka. – Minun täytyy silloin yrittää saada edes nähdä hänet. Niin, toistaiseksi maalaiselämä on surkeaa. Säännöllisempää elämää kuin tämä minun tämänhetkiseni tuskin voisi ajatella: opintoja aamusta iltaan ja yötä myöten, ja päivittäin kaksi reipasta kahden-kolmen virstan kävelyä maantiellä, joka merenrannan paljaiden kukkuloiden yli kiemurtelee kohti Viipuria. Ateroilla ja hetken aikaa niiden jälkeen keskustelua perheen kanssa. Ja yöllä ennen nukahtamista (toisinaan myös opintojen lomassa) suunnitelmia, haaveita, pilvilinnoja – unelmia. Siinä kaikki.

Jokaisessa asuu aina pieni epikurolainen, kiitos perusteellisen kasvatuksen siihen. Huonot sikarit ovat minulle iljetys. Minun täytyykin siksi pyytää sinua menemään Klärichille ja ottaa ”siunatulta” puodinemännältä minulle 150 kpl Punctualidadia. Laatikko niitä sisältää 250 kappaletta ja se on nyt liian paljon kuukaudeksi, sillä poltan nykyään päivittäin vain 4–5 kappaletta. Hän saa hommata sellaisen laatikon, johon sopivat ne 150. Se maksaa 4 ruplaa 20 kopeekka, jonka hän saa kun tulen Helsinkiin. Koska sikarit voivat mennä rikki postissa, pyydän sinua lähettämään ne sunnuntaina Wiborgilla. Osoita ne minulle päällekirjoituksella Hamina, höyrylaivakonttori, niin ne tulevat varmasti perille. Rahti täytyy kai maksaa siellä, mutta se ei liene enempää kuin 20 kopeekkaa. – Toteuttamalla tämän toimeksiannon lahjoitat minulle 150 nautinnollista hetkeä!

Nyt sinulla lienee puuhaa matkustavaisten parissa, mutta nämä päivät sinä kai kuitenkin olet viettänyt Bodomissa. Minä odotan pian kirjettä sinulta ja iloitsen siitä jo etukäteen. Terveiset Torstenille ja matkustavaisille, samoin Lundénille, Kalle B:lle ja kaikille ystävillesi sydämelliset terveiset

Leoltasi

Onko Röö ilmoittanut itsestään vai ei?

Original (transkription)

|1|

Ej utan harm ser jag regnet med
verklig finsk envishet oafbrutet ned-
sippra från den oafbrutet gråa, tjocka,
dystra himmeln. För mig kan det
visserligen vara likgiltigt: jag gör
ju dock ej annat än läser. Men för
unga förlofvade naturvänner måste
så eländiga meteorologiska förhållanden
under sjelfva midsommarhelgen vara
i hög grad förargliga: det är derföre
vid tanken på dig och Bodoms mid-
sommarhögtid jag harmas; – – tröstande
mig härvid dock med tanken att allt
är relativt här i verlden – och att
du dock nu måste ha det oändligt
mycket trefligare än jag.

Menniskan har i allmänhet den
svagheten att jemföra det som är
med det som kunde vara, – hvilken
jemförelses resultat vanligen blir:
missnöje med det förhandenvarande.
Bland mina många svagheter torde
väl den här åberopade äfven intaga
|2| ett rum. Åtminstone finner jag med
ledsnad att, trots all god vilja, ett
visst betryck, en viss förstämning hvilar
öfver mig. ... Kanske är detta dock
psykologiskt berättigadt: längtan och
saknad äro ju icke just de ingredienser
i ens själsriktning som verka mest
lifvande och uppmuntrande ..... Jag
är nu nöjd med att jag strax vid min
ankomst förklarade mig icke kunna
dröja här längre än till slutet av
Juli – – Jag måste då försöka allt
för att få åtminstone se henne.

Ja, tillsvidare är landtlifvet
miserabelt. Ett regelbundnare lif
än mitt f. n.för närvarande torde knappt vara tänk-
bart: studier från morgon till qväll,
ja inpå natten, och två raska prome-
nader par, tre verst utåt landsvägen
som öfver kala höjder vid hafsstranden
slingrar sig åt Wiborg. Vid måltiderna
och en liten stund derefter konversation
|3| med familjen; om natten före insom-
nandet (och stundom äfven midtunder stu-
dierna) planer, fantasier, luftslott
– chimärer ... Det är allt.

Epikurén sitter allt litet i en,
tack vare den grundliga uppfostran
dertill. Exhibitions sigarrerna äro
mig en äckelse. Jag måste derföre
be dig gå till Klärich och af det
”välsignade” butiksfruntimret taga åt mig
150 st.stycken Punctualidad; lådan af dessa
innehåller 250 och det är för mycket för en månadtillagt sen
jag numera röker blott 4 à 5 om dagen.
Hon får bestå en låda som passar för
dessa 150. De 4 r.rubel 20 k.kopek de kosta, får
hon när jag kommer till HforsHelsingfors. Emedan
cigarrerna kunna gå sönder per posto
ber jag dig skicka dem i söndag prper
Wiborg. Adressera dem till mig med
påteckning ”ångbåtskontoret i FhamnFredrikshamn”,
så komma de säkert fram. Frakten
torde måsta betalas der, men den
|4| lärer ej utgöra mera än 20 kop. – Du
skänker mig, genom uträttande af denna
kommission, 150 njutningsrika stunder!

Nu lärer du vara dérangerad af
resande; men dessa dagartillagt skulle du väl
i alla fall tillbragt i Bodom. – Jag
emotser snart en skrifvelse från dig
– och fägnar mig på förhand deråt.
Helsa Torsten och de resande, samt
Lundsten, Kalle B. och de andra
vännerna hjertligen från din

Leo M

Har Röö uppenbarat sig, eller icke?

Dokumentet i faksimil