1855 Vid underrättelsen om Fänriken Fredrik Meinanders död

Svensk text

|11|

Vid underrättelsen om Fänriken Fredrik Meinanders död.

”Skåden huru plötsligt lifvets dag I den långa natten stupar neder ...”

Wallin

Nyss bland oss den hädnagångne stod
Frisk som vinden, ilande från Norden;
Rik på hoppets blommor, rik på mod
Lemnade han nyss den finska jorden.

Glad till lifvets stora lärosal
Gick han älskad, saknad af oss alla.
Inga skyars skugga, inga qval
Hunno på hans unga hjerta falla.

Varm den önskan brann uti hans barm
Att för älskad fosterjord få strida,
|2| Men för tidigt föll den ned hans arm
Skördarns lie ville icke bida ....

Ert ”farväl” föräldrar, när han for,
Blef tyvärr på jorden här det sista ...
Djup Er saknad är och sorgen stor;
Hjertat, blödande, skall dock ej brista.

Bortom grafven är ett bättre land:
Der i skolen finna honom åter!
Der igen knyts jordens brustna band,
Der af glädje hvarje öga gråter ...

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|11|

Sommarn 1855.tillagt senare

Vid underrättelsen
om
Fänriken Fredrik Meinanders död.

”Skåden huru plötsligt lifvets dag
I den långa natten stupar neder ...”

Wallin

Nyss bland oss den hädnagångne stod
Frisk som vinden, ilande från Norden;
Rik på hoppets blommor, rik på mod
Lemnade han nyss den finska jorden.

Glad till lifvets stora lärosal
Gick han älskad, saknad af oss alla.
Inga skyars skugga, inga qval
Hunno på hans unga hjerta falla.

Varm den önskan brann uti hans barmtillagt
Att för älskad fosterjord få strida,
|2| Men för tidigt föll den ned hans armtillagt
Skördarns lie ville icke bida ....

Ert ”farväl” föräldrar, när han for,
Blef tyvärr på jorden här det sista ...
Djup Er saknad är och sorgen stor;
Hjertat, blödande, skall dock ej brista.

Bortom grafven är ett bättre land:
Der i skolen finna honom åter!
Der igen knyts jordens brustna band,
Der af glädje hvarje öga gråter ...

Dokumentet i faksimil