14.9.1870 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Min älskade vän!

Ditt bref af d. 12 var så mycket mera kärkommet, som jag ej erhållit något med föregående ångbåten. Men tyvärr läser jag emellan raderna att Ni har det rätt svårt och ledsamt derborta, och särskildt att ditt tillstånd är långtifrån lugnande.

Jag kan nu knappast räkna dagarna tills jag får återse dig. Allt hvad jag har att meddela, sparar jag derföre tilldess, och vill nu blott underrätta att jag bestämdt kan resa härifrån om söndag. Skulle emot all förmodan något hinder ändå uppstå, så telegraferar jag derom för att ej föranleda fåfäng väntan.

Ännu några dagar – och jag skall vara hos dig du min egen, saknade, älskade lilla vän och min rara lilla Cely. Gud gifve att jag funne er helst någorlunda friska och raska. God natt – au revoir!fr. på återseende!

Din egen

Leo.

Finsk text

Rakas ystävä!

Kirjeesi 12. päivältä oli sitäkin tervetulleempi, kun en ollut saanut mitään edellisellä höyrylaivalla. Mutta ikävä kyllä luen rivien välistä, että Teillä on siellä kovin vaikeaa ja ikävää ja etenkin että sinun tilasi on kaikkea muuta kuin rauhoittava.

Voin nyt tuskin laskea päiviä, kunnes saan taas nähdä sinut. Kaiken, mitä minulla on kerrottavaa, säästän siksi sinne ja haluan nyt vain ilmoittaa, että pääsen varmasti lähtemään täältä sunnuntaina. Jos kaikkien odotusten vastaisesti ilmaantuu silti jokin este, ilmoitan siitä sähkeellä, jotta vältyt turhalta odotukselta.

Enää muutama päivä – ja olen taas sinun luonasi, oma, kaivattu, rakastettu pikku ystävä ja rakas pikku Celyni. Luoja suokoon, että löydän teidät mieluiten jokseenkin terveinä ja reippaina. Hyvää yötä – näkemisiinfr!

Sinun oma

Leo.

Original (transkription)

|1|

Till Stockholmtillagt senare

Min älskade vän!

Ditt bref af d. 12 var så mycket mera
kärkommet, som jag ej erhållit något med
föregående ångbåten. Men tyvärr läser jag
emellan raderna att Ni har det rätt svårt
och ledsamt derborta, och särskildt att ditt
tillstånd är långtifrån lugnande.

Jag kan nu knappast räkna dagarna
tills jag får återse dig. Allt hvad jag har
att meddela, sparar jag derföre tilldess, och
vill nu blott underrätta att jag bestämdt kan
resa härifrån om söndag. Skulle emot all
förmodan något hinder ändå uppstå, så
telegraferar jag derom för att ej föranleda
fåfäng väntan.

Ännu några dagar – och jag skall
vara hos dig du min egen, saknade, älskade
lilla vän och min rara lilla Cely. Gud
gifve att jag funne er helst någorlunda
friska och raska. God natt – au revoir!

Din egen

Leo.

Dokumentet i faksimil