19.3.1870 Karl Fogelholm–LM

Svensk text

|1|

Broder Leo! Då jag just nu, kort före postens afgång fått ihop medföljande medel och ej vill vänta med deras afsändande till nästa post, nödgas jag i största hast bedja dig wara god och inbetala vårt gemensamma lån till Universitetet, hvilket såsom 10 år gammalt blifvit uppsagdt till inbetalning. Af här inneslutne 812 Mark äro 800 atillagt av utgivarenfsatt betäcka min andel af kapitalet samt 12 för räntan ifrån den 1 Jan.Januari detta år. Skulle räntan för 1869 ej ännu vara liqviderad, så kommer det sig troligen derutaf, att den ej blifvit emottagen, då lånet är uppsagdt. Den finnes då innestående hos min kommissionär, Emil Holm. Sannolikt är den dock inbetald.

Nu lef väl! Med nästa post skola komma ordentligare bref från

vännen

K. Fogelholm

P. S.Post Scriptum Nu märker jag, att jag i brådskan räknat räntan oriktigt, hvarföre jag förändrat summan 820 till 812.

Finsk text

Veli Leo!

Kun juuri nyt, vähän ennen postin lähtöä sain haalituksi kokoon oheiset varat enkä halua lykätä niiden lähettämistä seuraavaan postiin, joudun mitä suurimmassa kiireessä pyytämään sinua olemaan hyvä ja maksamaan Yliopistolta ottamamme yhteisen lainan, joka 10 vuotta vanhana erääntyy maksettavaksi. Kuoreen liitetyistä 812 Markasta 800 on tarkoitettu kattamaan osuuteni pääomasta sekä 12 korkoihin 1. tammik. tänä vuonna. Jos vuoden 1869 korkoa ei ole vielä suoritettu, se johtuu luultavasti siitä, ettei sitä ole otettu vastaan, kun laina on irtisanottu. Siinä tapauksessa se on välittäjäni Emil Holmin hallussa. Todennäköisesti se on kuitenkin maksettu.

Nyt hyvästi! Seuraavassa postissa saapuu kunnollisempi kirje.

Ystäväsi

K. Fogelholm

P. S. Nyt huomaan, että laskin kiireessä koron väärin, ja siksi muutin summan 820sta 812een.

Original (transkription)

|1|

Broder Leo! Då jag just nu, kort före
postens afgång fått ihop medföljande medel och
ej vill vänta med deras afsändande till nästa
post, nödgas jag i största hast bedja dig
wara god och inbetala vårt gemensamma lån till
Universitetet, hvilket såsom 10 år gammalt blifvit
uppsagdt till inbetalning. Af här inneslutne 820struket 812tillagt
Mark äro 800 fsatt betäcka min andel af kapitalet
samt 1tillagt20struket för räntan ifrån den 1 Jan.Januari detta år. Skulle
räntan för 1869 ej ännu vara liqviderad, så kommer
det sig troligen derutaf, att den ej blifvit emottagen,
då lånet är uppsagdt. Den finnes då innestående
hos min kommissionär, Emil Holm. Sannolikt är
den dock inbetald.

Nu lef väl! Med nästa post skola komma ordent-
ligare bref från

vännen

K. Fogelholm

P. S.Post Scriptum Nu märker jag, att jag i brådskan räknat räntan oriktigt,
hvarföre jag förändrat summan 820 till 812.

Dokumentet i faksimil