23.3.1866 Robert Montgomery–LM

Svensk text

|1|

Old Friend!en. Gamle vän! Jag kommer just från City, der jag negocierat åt Dig inneliggande ”paper”, för hvilket Mr Pedro Gil icke skall underlåta att betala Dig fullvigtige 25 Napoleoner. Ränta får Du söka i ditt eget goda medvetande att hafva tjenat en vän, som nu blott sänder Dig sin uppriktiga tack på köpet.

Vår resa hitöfver gick förträffligt och uppehållet i Rouen lönade tidsförlusten. Staden är neml.nämligen i hög grad intressant genom sina praktfulla monumenter af den renaste göthiska byggnadsstil. Någonting liknande intrycket t. ex.till exempel af kyrkan St OuenSaint-Ouen erfor jag förut blott uti|2| La St. ChapelleSainte-Chapelle i Paris, men St. OuenSaint-Ouen gaf det intensivare. Utom denna finnas i Rouen 3ne andra kyrkor i samma stil, ehuru mindre fulländade, skapelser deraf. Alla äro de från 12 &och 13 seklen och bevisade klarligen om ock andra historiska vitnesbörd skulle saknas, med hvilken hängifvenhet ättlingarne af de obändige Nordmanna vikingarne omfattade den tro deras förfäder så innerligt hatade. – Äfven i öfrigt kan denna stad förtjena någon timmes beskådande. Wissa gator deraf visa ännu samma skick som den tiden då Jeanne d’Arc af Engelsmännen fördes i tribunal såsom trollpacka på desamma.

Vår öfverfart öfver la Manchefr. Engelska kanalen gynnades af ganska vackert väder men|3| blåsten var af den styrka att en sjöman skulle benämnt den styf kultje och framkallade allmänt hos passagerarne en oemotståndlig böjelse dels att ifrån läsidan tankfullt blicka ned i djupet dels att i Salongerna luta sig öfver hvarjehanda kupiga kärl, onämnbara i fruntimers sällskap. Undertecknad ensam, utom naturligtvis kapten och besättningen höll i 5 timmar stadligen ut, men då vi voro inom synhåll ifrån de Engelska kritbergen förledde äfven modet mig att gå ned i Salongen, då den menskliga svagheten på en stund blef äfven mig öfvermäktig – men blott på en sekund tills alla mina sjömannainstinkter fingo tid att sätta sig i opposition, då jag segrande åter trädde upp på halfdäcket.

Will Du nödvändigt att jag|4| skall säga Dig något om London? Nej låtom oss uppskjuta alla omdömen ännu någon tid, isynnerhet som jag af denna stad ännu icke sett annat änn British Museum, der jag sedan en vecka dagligen går,tillagt av utgivaren St Pauls katedral och Drury Lane theatern. Att British Museum är det bäst ordnade bibliotheket i Europa känner Du förut (se Litterär Tidskrift sign.signatur Corsvårtytt). Den kolossala katedralen (nästan för kolossal för att vara vacker), med dess vördnadsbjudande proportioner har Du äfven mångfaldiga ggr.gånger sett afbildad och kan godt föreställa Dig det intryck man röner vid inträdet under denna väldiga kupol. Hvad som i hög grad bidrager till effekten af detta tempel är de utmärkta bildstoder som der finnas af några bland Albionstidigast kända namnet på Storbritannien största män – bland andra Howard och Henry Hallam. Derigenom blir St. Paul liksom Westminster Abbey hvad alla tempel kunde och borde vara, ett Pantheon, på samma gång som ett Guds hus.

Om Drury Lane theatern vill jag icke prius säga att den ser ruskig ut, men icke kan salongen mäta sig i elegans med någon af de större theatrarne i Paris. Deremot har icke någon af dessa att uppvisa ett sådan spel som Phelps’ uti t. ex.till exempel the merchant of Veniceen. köpmannen i Venedig.

Öfverhufvudtaget gör utsidan af London icke något behagligt intryck på den som kommer från det eleganta, fina och ordnade Paris. Icke derföre som skulle här icke finnas stadsdelar som i byggnadsflit vore jemförliga ja t. o. m.till och med öfverträffa de vackraste partier i Paris undt.undantaget Place de la Concorde men äfven der träffar Du högar af råsk och saker samt vanskliga tiggare på gatorna. Hvad som saknas är ordning och method m. a. o.med andra ord en smula Hausmannsieanism. Mais, nous voilàfr. Men här är vi – Ordrefr. Ordning af och selfgovernment!en. självstyre Utesluta de hvarandra, så håller jag då hellre till godo med – soporna. – Jag följer nu verldens händelser med Engelska ögon eller rättare brillor: Times, Daily News & Daily Telegraph. Konker’ssvårtytt ”able speech” och kejsarens svar hafva väckt mycken sensation här. Har Du öfvervarit någon seance sedan vi reste? Såg Du [...]oläslig/saknad text

[...]oläslig/saknad text ränder af första repris af detta stycke kommenteras här mycket i sammanhang med plaritsvårtyttadressvårtytt och Times begagna tillfället att gesvårtytt konseil några goda råd i afs.avseende å regeringsbördans lättande.

(Ursäkta villervallan i dessa p. sc.post scripta) Skrif just och säg hvar och huru I befinnen Eder. Constance längtar isynnerhet att få höra något från Mrsen. Fru Mechelin. Wi äro rätt väl till något långt ifr.ifrån Westend visit, men, nära till British Museum (för att tala i London stil). Wi bo invid en vacker squareen. torg. Wår lilla salon med en liten balkon är utåt gatan, väl försedd och med piano. Folket hederligt och välvilligt. Allt vore bra blott den förb.förbannade dimman och röken icke vore. Jag börjar nästan, på att tro att ingen sett London ännu riktigt för rökens skull. Au revoir!fr. På återseende! Skrif snart till

vännen

Robert.

Om du träffar Becker förrän Du besvarar detta så låt mig få Nyboms adress.

Finsk text

Vanha ystävä!

Tulen juuri Citystä, jossa tein sinulle kauppaa oheisesta ”paperista”, josta mr. Pedro Gil ei voi olla maksamatta 25 täysiarvoista Napoleonia. Korkoa voit saada hyvästä tietoisuudesta siitä, että olet palvellut ystävää, joka nyt lähettää vain vilpittömät kiitokset kaupasta. Matkamme tänne sujui mukavasti ja viivähdys Rouenissa oli sen ajan arvoinen. Kaupunki on nimittäin erittäin mielenkiintoinen puhdasta goottilaista rakennustyyliä edustavien monumenttiensa vuoksi. Mitään samantapaista vaikutelmaa kuin esimerkiksi Saint-Ouenin kirkossa olen aiemmin kokenut vain Pariisin La Sainte-Chapellessa, mutta St. Ouen oli vielä intensiivisempi. Lisäksi Rouenissa on kolme muuta saman tyylin kirkkoa, vaikkakin vähemmän täydellisiä mainitun tyylin luomuksia. Ne kaikki ovat 12. ja 13. vuosisadoilta ja vaikka kaikki muu historiallinen todistusaineisto puuttuisi, ne todistaisivat selvästi miten hartaasti kurittomien pohjanmiesten jälkeläiset suhtautuivat siihen uskoon, jota heidän esi-isänsä niin sydämestään vihasivat. – muutoinkin tämä kaupunki voi olla muutaman tunnin katselemisen arvoinen. Tietyt kadut ovat yhä samassa kunnossa kuin silloin kun englantilaiset veivät Jeanne d’Arcin noitaoikeudenkäyntiin niitä pitkin. Ylittäessämme La Manchen oli varsin kaunis sää, mutta tuuli oli niin voimakas että merimies sanoisi sitä navakaksi, ja se herätti matkustajissa vastustamattoman tarpeen katsella tyvenen puolella mietteliäänä syvyyteen tai sitten ojentautua salongeissa kaikenlaisten kuppimaisten astioiden yli, joiden nimiä ei naisseurassa mainita. Ainoastaan allekirjoittanut, tietenkin kapteenin ja miehistön ohella, pysyi viisi tuntia tiukasti ulkona, mutta kun Englannin liituvuoret olivat jo näkyvissä, jouduin minäkin siirtymään salonkiin, jossa inhimillinen heikkous hetken ajan oli jopa minulle ylivoimaista, mutta vain sekunniksi kunnes merimiesvaistoni saivat taas aikaa asettua vastarintaan ja astuin voittajana puolikannelle. Tahdotko välttämättä, että kerron jotain Lontoosta? Ei, vaan lykätään kaikki arviointi vähän tuonnemmaksi, etenkin kun minä en ole vielä nähnyt Lontoosta kuin British Museumin, jossa olen viikon ajan käynyt joka päivä, St. Paulin katedraalin sekä Drury Lane -teatterin. Sen, että British Museum on Euroopan parhaiten järjestetty kirjasto, tiedät jo ennestään (ks. Litterär Tidskrift sign. Cor). Suunnattoman katedraalin (melkeinpä liian suunnaton ollakseen kaunis) kunnioitusta herättävine mittasuhteineen olet myös nähnyt monesti kuvissa ja voit hyvin kuvitella, millainen tunnelma valtaa, kun astuu sen valtavan kupolin alle. Tuota vaikutelmaa lisäävät suuressa määrin Brittien suurimpia miehiä esittävät kuvapatsaat, muun muassa Howardin ja Henry Hallamin.

Täsä syystä St. Paul samoin kuin Westminster Abbey ovatkin sitä, mitä jokainen temppeli voisi ja mitä sen pitäisi olla, siis samanaikaisesti Pantheon ja Jumalan huone.

Drury Lanen teatterista en ensimmäisenä sanoisi, että se näyttää kolkolta, mutta salongin eleganssia loistoa ei kylläkään voi verrata Pariisin suuriin teattereihin. Sitä vastoin missään niissä ei nähdä samanlaista näyttelemistä kuin Phelpsin esimerkiksi Venetsian kauppiaassa.

Ylipäänsä Lontoo ei ulkoiaisesti tarjoa mitään kovin miellyttävää vaikutelmaa sellaiselle, joka tulee elegantista, hienosta ja järjestyneestä Pariisista. Ja silti täällä on kaupunginosia, jotka rakennustaiteellisesti ovat täysin vertailukelpoisia tai jopa voittavat Pariisin kauneimmat kaupunginosat Place de la Concordea lukuunottamastta, mutta myös täällä näkee roskavuoria ja roinaa sekä tavanmukaisia kerjäläisiä kaduilla. Se mikä täällä puuttuu on järjestelmällisyys ja selkeä johdonmukaisuus, toisin sanoen hiukan talonmieshenkeä. Mutta tässä ollaan! Järjestys ja itsehallinto? Jos ne sulkevat pois toisensa, niin minä kyllä valitsen sitten mieluummin vaikka – roskat. Seuraan nyt maailmaa englantilaisin silmin tai oikeastaan prillein: Times, Daily News & Daily Telegraph. Konkerin ”Hyvä puhe ” ja keisarin vastaus ovat herättäneet paljon kohua täällä. Oletko sinä ollut jossain istunnossa sen jälkeen kun matkustimme? Näitkö [...]oläslig/saknad text

Tuon kappaleen ensimmäistä uusintaa kommentoidaan täällä runsaasti [...]oläslig/saknad text ja Times käyttää tilaisuutta antaakseen hallinnolle neuvoja hallitustaakan keventämiseksi.

(Anteeksi sekasotku jälkikirjoituksissa.) Kirjoita ja kerro vain mitä teille kuuluu. Constance haluaa erityisesti kuulla jotain rva Mechelinistä. Olemme kylläkin aika kaukana Westendistä, mutta lähellä British Museumia (englantilaiseen tyyliin sanottuna). Asumme kauniin aukion äärellä. Asunnossamme on pieni parveke kadulle päin ja se on hyvin varustettu, jopa piano. Kansa on rehellistä ja hyväntahtoista. Kaikki olisi hyvin ellei tuota pahuksen sumua ja savua olisi. Alan jo ajatella, että kukaan ei ole savun vuoksi nähnyt Lontoota oikein kunnolla. Hyvästi! Kirjoita pian

ystävällesi

Robertille.

Jos tapaat Beckeriä ennen kuin vastaat tähän niin hanki minulle Nybomin osoite.

Original (transkription)

|1|

Old Friend! Jag kommer
just från City, der jag negocie-
rat åt Dig inneliggande ”paper”,
för hvilket Mr Pedro Gil icke
skall underlåta att betala Dig
fullvigtige 25 Napoleoner. Ränta
får Du söka i ditt eget goda
medvetande att hafva tjenat
en vän, som nu blott sänder
Dig sin uppriktiga tack på kö-
pet.

Vår resa hitöfver gick för-
träffligt och uppehållet i Rouen
lönade tidsförlusten. Staden är
neml.nämligen i hög grad intressant
genom sina praktfulla monu-
menter af den renaste göthiska
byggnadsstil. Någonting liknande
intrycket t. ex.till exempel af kyrkan St
Ouen
Saint-Ouen erfor jag förut blott uti
|2| La St. ChapelleSainte-Chapelle i Paris, men St.
OuenSaint-Ouen gaf det intensivare. Utom
denna finnas i Rouen 3ne andra
kyrkor i samma stil, ehuru mindre
fulländade, skapelser deraf. Alla äro
de från 12 &och 13 seklen och bevisade
klarligen om ock andra historiska
vitnesbörd skulle saknas, medtillagt hvilken
hängifvenhet ättlingarne af de
obändige Nordmanna vikingarne
omfattade den tro deras förfä-
der så innerligt hatade. – Äfven
i öfrigt kan denna stad förtjena
någon timmes beskådande. Wissa gator delartillagtstruket deraf visa ännu samma skick
som den tiden då Jeanne d’Arc
af Engelsmännen fördes i tribunal
såsom trollpacka på desamma.

Vår öfverfart öfver la Manche
gynnades af ganska vackert väder men
|3| blåsten var af den styrka att en sjöman
skulle benämnt den styf kultje och
ochstruket framkallade allmänt hos passage-
rarne en oemotståndlig böjelse dels
att ifrån läsidan tankfullt blicka
ned i djupet dels att i Salonger-
na luta sig öfver hvarjehanda
kupiga kärl, onämnbara i fruntimers
sällskap. Undertecknad ensam, utom
naturligtvis kapten och besättningen
höll i 5 timmar stadligen ut, men
då vi voro inom synhåll ifrån
de Engelska kritbergen förledde äfven
modet mig att gå ned i Salon-
gen, då den menskliga svagheten
äfvenstruket på en stund blef äfventillagt mig
öfvermäktig – men blott på en se-
kund tills alla mina sjömannain-
stinkter fingo tid att sätta sig i
opposition, då jag segrande åter
trädde upp på halfdäcket.

Will Du nödvändigt att jag
|4| skall säga Dig något om London?
Nej låtom oss uppskjuta alla omdö-
men ännu någon tid, isynnerhet
som jag af denna stad ännu icke
sett annat änn British Museum, der jag sedan en vecka dagligen gårtillagt
Sttillagt Pauls katedral och Drury Lane
theatern. Att British Museum är
det bäst ordnade bibliotheket i Euro-
pa känner Du förut (se Litterär Tidskrift
sign.signatur Corsvårtytt). Den kolossala katedralen
(nästan för kolossal för att vara vacker),
med dess vördnadsbjudande proportio-
ner har Du äfven mångfaldiga ggr.gånger
sett afbildad och kan godt föreställa
Dig det intryck man röner vid inträ-
det under denna väldiga kupol.
Hvad som i hög grad bidrager
till effekten af detta tempel är de
utmärkta bildstoder som der finnas
af några bland Albions största
män – bland andra Howard och Henry
Hallam. Derigenom blir St. Paul liksom
Westminster Abbey hvad alla tempel
tillikastruket kunde ochtillagt borde vara, ett Pantheon, på
samma gång som ett Guds hus.

Om Drury Lane theatern vill jag icke prius säga att den ser
ruskig ut, men icke kan salongen mäta sig i elegans med
någon af de större theatrarne i Paris. Deremot har någonstruket icke någon
af dessa att uppvisa ett sådan spel som Phelps’ uti t. ex.till exempel the
merchant of Venice.

Öfverhufvudtaget gör utsidan af London icke något behagligt
intryck på den som kommer från det eleganta, fina och ordnade
Paris. Icke derföre som skulle här icke finnas stadsdelar som i byggnadsflit
vore jemförliga ja t. o. m.till och med öfverträffa de vackraste partier i Paristillagt undt.undantaget Place de la Concorde men äfven der träffar Du högar af råsk och saker samt
vanskliga tiggare på gatorna. Hvad som saknas är ordning
och method m. a. o.med andra ord en smula Hausmannsieanism. Mais, nous voilà – Ordre af
och selfgovernment! Utesluta de hvarandra, så håller jag då hellre till
godo med – soporna. – Jag följer nu verldens händelser med Engelska ögon
eller rättare brillor: Times, Daily News & Daily Telegraph. Konker’ssvårtytt ”able speech” och
kejsarens svar hafva väckt mycken sensation här. Har Du öfvervarit någon seancetillagt sedan vi reste? Såg Du [...]oläslig/saknad text

[...]oläslig/saknad text ränder af första repris af detta stycke kommenteras här mycket i sammanhang
med plaritsvårtyttadressvårtytt och Times begagna tillfället att gesvårtytt konseil
några goda råd i afs.avseende å regeringsbördans lättande.

(Ursäkta villervallan i dessa p. sc.post scripta) Skrif just och säg hvar och huru
I befinnen Eder. Constance längtar isynnerhet att få höra något från
Mrs Mechelin. Wi äro rätt väl till något långt ifr.ifrån Westend visit, men,
nära till British Museum (för att tala i London stil). Wi bo invid en vacker square. Wår
lilla salon med en liten balkon är utåt gatan, väl försedd och med piano. Folket
hederligt och välvilligt. Allt vore bra blott den förb.förbannade dimman och röken icke
vore. Jag börjar nästan, på att tro att ingen sett London ännu
riktigt för rökens skull. Au revoir! Skrif snart till

vännen

Robert.

Om du träffar Becker förrän Du besvarar detta så låt mig få
Nyboms adress.

Dokumentet i faksimil