1.7.1866 aktie, Helsingfors Dagblads Aktiebolag

Svensk text

|1|

Aktie

No 5. uti

Helsingfors Dagblads Aktiebolag.

Herr Brukspatron R. Björkenheim har genom inbetalta Finska mark Femhundra blifvit egare till denna aktie uti Helsingfors Dagblads Aktiebolag, med motsvarande andel i den årliga vinst, som kan uppstå och enligt delegarenes på allmän bolagsstämma fattade beslut till utdelning anslås.

Helsingfors den 1 Juli 1866.

Direktionen:

J A Estlander Robert Montgomery L. Mechelin

Finsk text

Helsingfors Dagbladin Osakeyhtiön osake

nro 5

Maksamalla viisisataa Suomen markkaa herra ruukinpatruuna R. Björkenheim on saanut omistukseensa tämän Helsingfors Dagbladin Osakeyhtiön osakkeen sekä sitä vastaavan osuuden vuotuisesta voitosta, joka mahdollisesti syntyy ja julistetaan jaettavaksi osakkeenomistajien yleisessä yhtiökokouksessa tekemän päätöksen mukaisesti.

Helsingissä 1. kesäkuuta 1866.

Hallitus:

J. A. Estlander
Robert Montgomery
L. Mechelin

Original (transkription)

|1|

Aktie

No 5.
uti

Helsingfors Dagblads Aktiebolag.

Herr Brukspatron R. Björkenheim
har genom inbetalta Finska mark Femhundra blifvit egare till
denna aktie uti Helsingfors Dagblads Aktiebolag,
med motsvarande andel i den årliga vinst, som kan uppstå och
enligt delegarenes på allmän bolagsstämma fattade beslut till
utdelning anslås.

Helsingfors den 1 Juli 1866.

Direktionen:

J A Estlander Robert Montgomery L. Mechelin

Dokumentet i faksimil