5.2.1868 LM–Torsten Costiander

Svensk text

|1|

Käre bror,

Detta är vad jag fick reda på hos Örn:

Järnvägsdirektionen har redan inlett sina sammanträden. De har utarbetat en organisationsplan för sektionen, som kommer att diskuteras på mötet i morgon kväll klockan 6. Samtidigt blir det kanske fråga om att utse personer till de två första posterna, som antagligen blir platserna som byråchef och huvudkassör, denne skulle enbart sköta de stora ärendena. Örn tror att den senare posten kunde passa dig. Man bör observera att en plats i denna nya administration inte medför att man går miste om sin pension eller sina andra inkomster. Även med en ganska blygsam lön skulle det därför vara till fördel för dig att ingå i tjänst. För om du till exempel skjuter till 4 000 mark till din pension skulle det redan vara något. Nu har redan flera personer inställt sig hos Nordenstam. Örn råder dig därför att inställa dig hos Nordenstam i morgon bitti, för att man ska känna till dina avsikter inför nästa sammanträde. Jag ber dig därför att åka med posthästarna i natt. Hos mig hittar du en säng och vi öppnar porten när du kommer.|2| Det är lite svårt att förklara detaljer i ett brev, jag insisterar emellertid på att du kommer. För jag är övertygad om att platsen som huvudkassör skulle utan större problem passa dig väl.

Eftersom jag antar att du inte tänkte anlända till Kervo förrän i morgon bitti skriver jag till Meyer och ber honom genast kalla hit dig med hjälp av en kurir, så att du kan ge dig av i tid. Jag hoppas att du betalar honom. På återseende!

Din bror och vän

L. Mechelin

Finsk text

Rakas veli,

Tällaista kuulin Örniltä: Rautatien johtokunta on jo alkanut pitää kokouksiaan. On laadittu organisaatiosuunnitelma, josta on määrä keskustella kokouksessa huomenillalla kello kuudelta. Samalla puheena ovat ehkä henkilöt, jotka valitaan kahteen tärkeimpään toimeen, jotka ovat todennäköisesti toimistopäällikön ja pääkassanhoitajan toimet, viimeksi mainitun hoidettavana vain suuret asiat. Örnin mukaan tämä viimeksi mainittu voisi sopia Sinulle. On huomattava, että mikäli tästä uudesta hallinnosta saa paikan, ei menetä eläkettään tai muita virkamiehenpalkkojaan. Vaikka palkka olisi melko vaatimatonkin, Sinun kannattaisi ottaa paikka vastaan, sillä jos saat kartutettua eläkettäsi esim. 4 000 mk:lla, on sekin jo jotain.

Nordenstamille on jo nyt ilmoittautunut useampi henkilö. Örn antaa Sinulle tähän sen neuvon, että ilmoittaudut Nordenstamille huomisaamuna, jotta aikomuksesi ovat tiedossa ennen seuraavaa kokousta. Pyydän siis että lähdet matkaan postihevosilla yöllä. Sinulla on minun luonani vuode ja Sinulle avataan portti kun tulet. Kirjeessä on hiukan vaikea selittää yksityiskohtia, joten pyydän hartaasti että tulet. Olen nimittäin vakuuttunut, että tämä pääkassanhoitajan paikka olisi ilman ihmeempiä ongelmia erittäin sopiva Sinulle.

Koska oletan, ettet aio tulla Keravalle ennen kuin huomisaamuna, kirjoitan Meyerille ja pyydän häntä hankkimaan Sinulle heti pikalähetin, jotta voit lähteä ajoissa. Toivon että maksat hänelle. Näkemiin!

Veljesi ja ystäväsi

L. Mechelin

Original (transkription)

|1|

Cher frère,

Voilà ce que j’ai appris chez Örn:

La direction du chemin de fer à déjà com-
mencé ses séances. Il a été élaboré un projet
d’organisation du service, qui sera discuté en
séance demain soir à 6 heures. En même temps
il sera peut-être question des personnes à choisir
pour les deux premières places qui seront pro-
bablement celles d’un chef de bureau et d’un pre-
mier caissier, celu-ci n’ayant à expédier que
les grandes affaires. Örn croit que ce dernier poste
pourrait te convenir. Il est à observer qu’en
ayant une place dans cette nouvelle administra-
tion, on ne perd pas sa pension ou ses autres
appointements. Même avec une gage assez modeste
il serait donc avantageux pour toi d’y entrer.
Car si tu ajoute p. ex. 4 000 marks à ta pension,
ce sera déjà quelque chose. Maintenant plusieurs
personnes se sont déjà présentées chez Norden-
stam. Örn te donne pour celà le conseil de te
présenter chez Nordenstam demain matin,
pour que tes intentions soient connues
avant la séance prochaine. Je te prie
donc de partir avec chevaux de poste par
la nuit. Tu trouveras chez moi un lit et
l’on ouvrira la porte quand tu arrives.
|2| Il est un peu difficile d’expliquer des détails
dans une lettre, j’insiste donc pour que tu
viennes. Car je suis persuadé que cette
place de premier caissier serait sans
bien des rapports très convenable pour toi.

Parceque je suppose que tu ne pensais
arriver à Kervo que demain matin, j’écris
à Meyer et le prie de te faire chercher
tout de suite par une estafette, pour que
tu puisse partir à temps. J’espère que tu
le payera. Au revoir!

Ton frère et ami

L. Mechelin

Dokumentet i faksimil