9.7.1862 Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Min käre Leo,

Samtidigt som jag tackar för ditt senaste brev skyndar jag mig att delge dig nyheterna som Georg Ramsay just har fått från sin far. I ett brev daterat Wiesbaden 30 juni säger denne att han har utnämnts till kommendör över alla trupper i Polen, att han måste avbryta sin och sin dotters kur och att han tänkte återvända inom några dagar. Han kommer att följa sina barn till Berlin, varifrån han kommer att ta vägen till Warszawa, medan barnen åker|2| via Stettin till Finland. Han säger inte om de åker via Stockholm, Reval eller Petersburg. Härifrån åker Augusta Ramsay antagligen till gamla baronessan Mellin på landet. Hon (den gamla) har varit några dagar i Helsingfors för att se på opera, men idag ville hon återvända till landet, enligt vad fru Rokassovskij sade mig.

Becker-affären är säkert redan känd i Fredrikshamn. Faktum är att fru Stjernvall har lämnat sin man (min kamrat) för att tillbringa ett år hos sin mor. Barnet blev kvar här|3| och har skötts av Stjernvalls syster. Efter fru Stjernvalls avfärd spenderade Becker nästan varje dag, från morgon till kväll, hos Stjernvall, som trodde honom vara hans vän. Fru Stjernvall som under tiden åkt till sin mor (i närheten av Moskva) lämnade henne några dagar senare utan att säga vart hon for, lämnade där en summa på 2 000 rubel för att ordna några affärer där och i Helsingfors, åkte till Moskva, sålde där sitt hus, (köpt för ett år sedan för 15 000 rubel) anlände till Petersburg och skrev under falskt namn per telegraf till Becker: ”allt är ordnat, kom!”

|4|

Becker efterkom genast hennes inbjudan. För några dagar sedan fick Stjernvall av några resenärer som anlänt från västra Finland veta att man i närheten av Kristinestad hade stoppat den unge mannen och den unga kvinnan som reste i en elegant fyrahästarskalesch. På baron Rokassovskijs förfrågan svarade guvernören för Vasa i förrgår per telegraf: ”Becker och Fru Stjernvall har stoppats i Replot (nära Vasa) och sänts till Vasa. Eftersom det är kända personer har vi inte kunnat hålla dem kvar där.” Han såg det inte nödvändigt att tillägga var de befinner sig för tillfället. Följande|5| dag, det vill säga igår, åkte Stjernvall till Vasa för att hämta sin fru (om hon fortfarande befann sig i Finland) och föra henne till hennes mor i Moskva. Jag har glömt att säga att barnet redan hade återvänt till Vasa med Stjernvalls syster.

Det som gör denna otrevliga historia ännu värre är att ingen enda av personerna i romanen förtjänar ens medlidande; ingen kärlek eller åtminstone mycket lite från hustruns sida, som för övrigt är en fähund; inte en droppe svartsjuka från Stjernvalls sida eller vilja att bestraffa Becker, bara|6| en obehaglig spekulation av den senare och en misslyckad historia för Stjernvall.

Jag har haft magont sedan midsommar, men tack vare Fogelholm går det bättre nu; jag går i kväll på teater med familjen Rokassovskij och Idestam åkte just till Elly Federleys bröllop (hos Tschepurnoffs). I övermorgon åker han till Lahdentaka för ett femtontal dagar. Jag har lovat biljetter åt Willströms, men i övrigt har jag varken tid eller den hälsa som krävs för att underhålla dem. Så snart jag vet något om Augusta Ramsays ankomst meddelar jag dig. Tusen hälsningar till alla!

Torsten.

Finsk text

|1|

Rakas Leo!

Samalla kun kiitän viime kirjeestäsi, kiirehdin kertomaan uutiset, jotka Georg Ramsay on juuri saanut isältään. Wiesbadenissa 30.6. päivätyssä kirjeessään tämä sanoo, että hänet on nimitetty kaikkien Puolassa olevien joukkojen komentajaksi, että hänen täytyy keskeyttää oma ja tyttärensä kuuri ja että hän suunnitteli lähtevänsä muutaman päivän kuluttua. Hän vie lapsensa Berliiniin asti, mistä hän matkustaa Varsovaan, kun taas lapset lähtevät|2| Stettinin kautta Suomeen. Hän ei kerro, matkustavatko he Tukholman, Tallinnan vai Pietarin kautta. Täältä Augusta Ramsay menee luultavasti maalle vanhan paronitar Mellinin luo. Tämä (vanharouva) on ollut muutamia päiviä Helsingissä katsomassa oopperaa, mutta tänään hän halusi palata maaseudulle, sen mukaan mitä madame Rokassovski minulle kertoi.

Beckerin jutusta tiedetään luultavasti jo Haminassa. Totuus on, että rouva Stjernvall on jättänyt puolisonsa (toverini) asuakseen vuoden äitinsä luona. Lapsi on jäänyt tänne Stjernvallin sisaren hoitoon. Rouva Stjernvallin lähdön jälkeen Becker oleili melkein joka päivä aamusta iltaan Stjernvallin luona, joka uskoi tämän olevan hänen ystävänsä. Sillä välin rouva Stjernvall lähti äitinsä luokse (Moskovan lähelle), lähti sieltä joitakin päiviä myöhemmin kertomatta minne, jätti 2 000 ruplaa siellä ja Helsingissä tehtäviä järjestelyjä varten, lähti Moskovaan, möi siellä talonsa (ostettu vuosi sitten 15 000 ruplalla), saapui Pietariin ja sitten salanimellä sähkötti Beckerille: kaikki on järjestyksessä, tule!

|4|

Becker vastasi heti hänen kutsuunsa. Muutama päivä sitten saatiin kuulla Suomen länsiosista saapuneilta matkalaisilta, että Kristiinankaupungin lähellä oli pysäytetty matkalla olevat nuori mies ja nainen hienoissa, neljän hevosen vetämissä vaunuissa. Vaasan läänin kuvernööri vastasi paroni Rokassovskin pyyntöön toissa päivänä sähköttämällä: ”Becker ja rouva Stjernvall on pysäytetty Raippaluodossa (lähellä Vaasaa) ja lähetetty Vaasaan. Koska he ovat tiedetyt henkilöt, emme ole voineet pysäyttää heitä siellä.” Hän ei ole nähnyt tarpeelliseksi lisätä, missä he ovat tällä hetkellä. Seuraavana|5| päivänä, toisin sanoen eilen Stjernvall lähti Vaasaan hakemaan vaimoaan (mikäli hän nyt on enää Suomessa) ja viemään hänet hänen äitinsä luo Moskovaan. Olen unohtanut mainita, että lapsi oli jo lähetetty Vaasaan Stjernvallin sisaren kanssa.

Tämän inhottavan jutun tekee vielä pahemmaksi se seikka, ettei kertomuksessa ole yhtään ainoata henkilöä, joka ansaitsisi edes sääliä. Ei rakkautta tai korkeintaan hyvin vähän vaimon puolelta, joka on muuten mahdoton, ei hiventäkään mustasukkaisuutta Stjernvallin taholta tai halua rangaista Beckeriä,|6| viime mainitulta ainoastaan katala spekulointi liitolla ja Stjernvallin kannalta huonosti onnistunut seikka.

Minulla on ollut vatsa kipeänä juhannuksesta asti, mutta Fogelholmin ansiosta se voi nyt paremmin. Menen tänä iltana teatteriin Rokassovskin perheen kanssa. Idestam on juuri lähtenyt Elly Federleyn häihin (Tschepurnoffin luona) Ylihuomenna hän lähtee Lahdentaan kartanoon kahdeksi viikoksi. Olen hankkinut lippuja Willströmeille, mutta muuten minulla ei ole aikaa eikä kyllin hyvää vointia huvittaakseni heitä. Heti kun saan tietää jotakin Augusta Ramsayn paluusta, ilmoitan Sinulle. Tuhannet terveiset kaikille!

Torsten.

Original (transkription)

|1|

Mon cher Leo,

En te remerciant de ta der-
nière lettre, je m’empresse de te
faire part des nouvelles que
George Ramsay vient d’avoir de
son père. Dans une lettre datée
Wiesbade 30 Juin, il dit qu’il est
nommé Commandant toutes les
troupes en Pologne, qu’il doit
interrompre sa cure et celle de sa
fille et qu’il pensait retourner
dans quelques jours. Il conduira
ses enfans jusqu’à Berlin, d’où il
prendra le chemin de Varsovie
tandis que les enfants partiront
|2| par Stettin en Finlande. Il ne
dit pas s’ils vont par Stockholm,
par Réval ou par Pbourg. D’ici
Augusta R. ira probablement
à la campagne chez la vieille
Bnne M. Elle (la vieille) a été quelques jours
à Hfors pour voir l’opéra, mais
aujourd’hui elle voulait retourner
à la campagne, à ce que m’a dit
Mme Rokassovsky.

L’affaire de Becker et pro-
bablement déjà connue à Fhamn.
Le fait est que Mme Stjernvall
a quitté son mari (mon camarade)
pour aller passer un an auprès de
sa mère. L’enfant est resté ici
|3| et a été soigné par la sœur de
Stjernvall. Après le départ de Mme
S., Becker passait presque tous les
jours, dès le matin jusqu’au soir,
chez S. qui le croyait son ami. –
En attendant Mme S. partie chez
sa mère (dans les environs de Moscou)
la quitta quelques jours après sans
dire où elle allait, y laissa une
somme de 2 000 r. pour arranger
quelques affaires là et à Hfors,
partit pour Moscou, y vendit
sa maison, (achetée il y a un an pour
15 000 rbs) arriva à Pbourg et écrivit
sous un faux nom par télégraphe
à Becker : tout est arrangé, viens !

|4|

Becker se rendit aussitôt à son
invitation. Il y a quelques jours
S. apprit par des voyageurs arrivés
de l’ouest de la Finlande que dans
les environs de Christinestad on avait
arrêté le jeune homme et la jeune
femme voyageants dans une élé-
gante calèche à 4 chevaux. Sur
la demande du Bn Rokassovksy le
Gouverneur de Wasa répondit
avant-hier par télégraphe :
” Becker et Mme S. ont été arrêtés
à Replot (près Wasa) et envoyés à Wasa.
Comme ce sont des personnages connus
nous n’avons pas pu les y arrêter. ” –
Il n’a pas trouvé passtruket nécessaire d’aujouter
où ils sont pour le moment. Le lende-
|5| main, c.à.d. hier, Stjernvall est
parti pour Wasa pour prendre
sa femme (si elle se trouvait
encore en Finlande) et l’emmener
chez sa mère à Moscou. – J’ai oublié
de dire que l’enfant avec la sœur
de Stjernvall sont dejstruket étaient
déjà retournés à Wasa. –

Ce qui rend cette vilaine affaire
encore plus mauvaise c’est qu’il
n’y a pas un seul personnage dans
le roman qui mériterait même
de la pitié ; point d’amour ou
très peu au moins, de la part de
la part de la femme qui est un
animal du reste ; pas goutte de
jalousie de la part de Stjernvall
ou désir de châtier Becker, seulement |6| une vilaine spéculation de ce
dernier et une mauvaisestruket affaire
mal réussie pour S. –

J’ai eu mal au ventre, depuis la
St Jean, mais grâce à Fogelholm
cela va mieux maintenant ; je
vais ce soir au theâtre avec la
famille Ry et Idestam vient
de partir à la noce de Elly Federley
(chez les Tschepurnoff). – Après demain
il ira à Lahdentaka pour une
quinzaine de jours. J’ai promis
des billets aux Willström ; mais du
reste je n’ai ni le temps ni la
santé nécessaire pour les amuser.
Aussitôt que je saurai quelque
chose sur l’arrivée d’Augusta R.
je te le dirai. – Mille choses
à tous !

Torsten.

Dokumentet i faksimil