1866 J. V. Snellman–LM

Svensk text

|1|

Hänlagda vehikel till öfversättning och Balanserna till renskrifning, hvart och ett för sig på särskildt ark.

No af J. de St PbourgJournal de Saint-Pétersbourg medföljer. Haf godheten tillse, om facitsvårtytt i Bilanfr. Balansräkning B kan något jemnas – samt rätta språkfel i obsobservationer.

Precision i Bilan’erna kan icke åstadkommas och behöfves icke, emedan de skola tjäna endast till att upplysa meningen med affärspreparationen.

Med vänskap

J. V. Sn

Finsk text

Ohessa asiakirja käännettäväksi ja taseet puhtaaksikirjoitettavaksi, jokainen erikseen omalle arkilleen.

Mukana on Journal de Saint-Pétersbourgin numero. Ole hyvä ja katso, voidaanko liitteen B tulosta jotenkin tasata – korjaa myös kielivirheet.

Liitteitä ei saada menemään aivan tasan eikä tarvitsekaan, koska niiden tehtävä on palvella vain liiketoimen suunnittelussa.

Ystävällisesti

J.V. Snellman

Original (transkription)

|1|

Hänlagda vehikel till öfversätt-
ning och Balanserna till ren-
skrifning, hvart och ett för sig
på särskildt ark.

No af J. de St PbourgJournal de Saint-Pétersbourg medföljer.
Haf godheten tillse, om facitsvårtytt i
Bilan B kan något jemnas –
samt rätta språkfel i obsobservationer.

Precision i Bilan’erna kan
icke åstadkommas och behöfves
icke, emedan de skola tjäna en-
dast till atttillagt upplysa meningen
med affärspreparationen.

Med vänskap

J. V. Sn

1866.tillagt senare

Dokumentet i faksimil