25.3.1862 LM–Gustaf & Amanda Mechelin

Svensk text

|1|

Statsrådet och Riddaren
Högädle
Herr G. J. Mechelin
Fredrikshamn

Kära föräldrar!

Svaret som jag med otålighet – och oro – väntar på har ännu inte kommit. Jag förvånar mig mindre över det än vederbörandesv. Mycket reflekterande är nog nödvändigt för att i en sådan sak avge ett votum, även ett obestämt sådant. Det är också möjligt att man vill få mitt brev först innan man svarar. Jag skriver alltså med torsdagsposten. ... Kvällen i förrgår var däremot mycket angenäm, utan alla störningar av främmande personer. Man hade tackat nej till en inbjudan till en bal för att ta emot mig. ... Ni kom ofta på tal och detta med varmt deltagande. Vi småpratade vi tre, i tre timmar. ...

Igår var bal hos Ekboms. Societeten var ganska småaktig. Mili var mycket finklädd. Jag förde henne dit och hämtade henne därifrån med kursläde och jag hade med en slädfilt. Man dansade till kl. 2. För vår Miltu kom det inte på fråga att sitta stilla. – Hostan har väl egentligen inte tilltagit, men man måste vara aktsam. Om en stund går jag med henne till Willebrand. – Det är knappt om tid. Nästa gång skriver jag utförligare.

Ett hjärtligt farväl! Och önska allt gott till Er

Leo.

P.S. Mammas brev kom redan igår kväll. – Pratet och gratulerandet har ökat! Vad skall man göra! Husarernas raffinerade taktik har bidragit till detta.

Finsk text

Valtioneuvos ja ritari
Ylhäisaatelinen
herra G. J. Mechelin
Hamina

Rakkaat vanhemmat!

Malttamattomasti – ja levottomasti – odottamaani vastausta ei ole vielä tullut. En ihmettele sitä niin paljon kuin asianosainensv. Tarvitaan varmasti paljon harkintaa, jotta voi sellaisessa asiassa antaa vastauksensa. On myös mahdollista, että siellä halutaan ensin saada minun kirjeeni ennen kuin vastaavat. Kirjoitan siis torstain postin mukana. ... Toissailta oli sentään oikein miellyttävä, vailla mitään häirintää vieraiden ihmisten taholta. Olivat jättäneet tanssiaiskutsunkin väliin voidakseen ottaa minut vastaan. ... Myös teistä oli paljon puhetta, ja lämpimällä kiinnostuksella. Rupattelimme kolmisin kolme tuntia. ...

Eilen oli tanssiaiset Ekbomeilla. Seurapiiri melko pikkumaista. Mili oli pukeutunut oikein kauniisti. Vein hänet sinne ja toin takaisin reellä lämpimän rekivällyn alla. Tanssittiin kello kahteen. Istumaan jääminen ei meidän Miltulle tullut kysymykseenkään. Yskä ei oikeastaan ollut pahentunut, mutta sen kanssa on yhä oltava varovainen. Menen hänen kanssaan jonkin ajan kuluttua Willebrandille. Aikaa on niukasti. Kirjoitan seuraavalla kerralla perinpohjaisemmin.

Sydämellisesti näkemiin! Ja toivokaa hyvää

Leollenne.

P.S. Äidin kirje tuli jo eilisiltana. Puheet ja onnittelut ovat lisääntyneet! Mitä tehdä! Siihen on vaikuttanut husaarien hienostunut taktiikka.

Original (transkription)

|1|

Statsrådet och Riddaren
Högädle
Herr G. J. Mechelin
Fredrikshamn

Liebe Eltern!

Die mit Ungeduld – und Unruhe – erwartete
Antwort ist noch nicht gekommen. Ich wundere
mich darüber weniger als vederbörande. Es ist wohl
viel Reflektiren nöthig um in solcher Sache
sein Votum, sei es auch ein unbestimmtes, abzugeben.
Möglich auch daß man erst meinen Brief haben
wollte, ehe man antwortet. Ich schreibe also mit der
Donnerstags-Post. ... Der vorgestrige Abend war
indessen sehr angenehm, ohne alle Störungen von
fremden Personen. Man hatte eine Einladung auf
Ball abgeschlagen um mich zu empfangen. ... Es war
auch viel, und mit warmer Theilnahme, von Euch die
Rede. Wir plauderten, en trois, 3 Stunden. ...

Gestern war der Ball bei Ekboms. Die Societé
ziemlich mesquine. Mili war sehr hübsch gekleidet. Ich
brachte sie hin und davontillagt im Kurschlitten mit warmer Schlitten-
decke. Man tanzte bis 2 Uhr. Sitzenbleiben kam für
unsere Miltu nicht in Frage. – Der Husten hat wohl ei-
gentlich nicht zugenommen, muß aber doch mit Vorsicht be-
handelt werden. Ich gehe nach einer Weile mit ihr zu Wil-
lebrand. – Die Zeit ist knapp. Nächstens schreibe
ich ausführlicher.

Lebt herzlich wohl! Und wünschet
Gutes Eurem

Leo.

P.S. Mamas Brief kam schon gestern Abend. –
Das Gerede und Gratuliren hat zugenommen! Que faire!
Es hat dazu eine raffinirte Taktik der Husaren beige-
tragen.

Dokumentet i faksimil