27.7.1871 LM–Hugo Gyldén

Svensk text

|1|

Heders Broder!

Till svar på din vänliga skrifvelse får jag meddela att jag reser om söndag eller måndag morgon, – hvilkendera, är ännu ej alldeles afgjordt. Jag skulle ha god lust att förnya mitt besök på observatorium derest jag icke vore något strängt upptagen, dessa sista dagar, af correspondence och andra arbeten.

Fru Emma v. Schantz lefver, febern skall vara något envis, men annars har ingen försämring i hennes tillstånd inträdt. –

På återvägen från Tyskland ernar jag åter uppehålla mig någon tid här!

Vännen

L. Mechelin.

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

Afskrift.
Till Professor
Hugo Gyldén
Stockholm
1841–1896
tillagt senare

Heders Broder!

Till svar på din vänliga skrifvelse
får jag meddela att jag reser om sön-
dag eller måndag morgon, – hvilken-
dera, är ännu ej alldeles afgjordt.
Jag skulle ha god lust att förnya mitt
besök på observatorium derest jag icke
vore något strängt upptagen, dessa sista
dagar, af correspondence och andra
arbeten.

Fru Emma v. Schantz lefver, febern
skall vara något envis, men annars har
ingen försämring i hennes tillstånd
inträdt. –

På återvägen från Tyskland ernar jag åter
uppehålla mig någotstruketn tid här!

Vännen

L. Mechelin.

Dokumentet i faksimil