15.11.1862 Gustaf Mechelin–LM

Svensk text

Käraste Leo!

Också idag, precis som det alltid varit, är Du min käraste Leo! Om dessa rader kunde åtföljas av något reellare än hjärtligt välmenta önskningar – hur lycklig skulle jag då ej varit. Men – vi arma människor är inte skapade till att uttala någonting annat än fromma önskningarla! Bra att de ännu är frommala. – Ja – Gud bevare Dig – och Gud give Dig den finaste och välförtjänta lyckan! Hälsa och uthållighet – för att avlägga proven med ära – och för att segra. – Var Du nöjd med ditt resultat i ryska? Du förtjänade nog det, helt och hållet, – och, i jämförelse med hundra andra förtjänade Du det mycket mer. –

Alltså är Du också ännu i tron att Martinau dött! Nej! – precis som de elaka helsingforsiska lögntidningar ville begrava kåren i ett års tid, så har de nu försökt med den stackars Martinau. De tvingade honom att livslevande läsa likpredikan och inte ens Lagbgs var finkänslig. Hur i all världen förhåller det sig med denna skandalösa skvallernyhet? Två tidningar har utnyttjat ingångna underrättelser från Fredrikshamnsv, och Finlands Allmänna Tidning har ett ingånget sorgebudskap från Fredrikshamnsv. Man menar väl inte förment sorgebrevsv? Här hörde man inte ett jota om saken, innan man läste det i tre tidningar. Också efteråt har man inte sett någon rättelse eller ursäkt. Förstås, det som en gång gått igenom de officiösa tidningarna i Finland, Ryssland och Skandinavien måste ju vara sant. Och fastän det inte ansågs vara ett notabelt dödsfall, som vissa andra, har det säkert redan tagits in i ett dussin blad. Vi väntar redan med visshet ett skymftal av Jaenisch och konsorter över den som begravts levande!

Det som man hört om Martinaus befinnande här är att doktor Lindequist varit här för två veckor sedan, på kallelse, och att han fullständigt förkastade Eks tillvägagångssätt. Han sade att de massor av läkemedel som Martinau dagligen måste inta bara kunde skada honom: det gjorde han som den unge läkaren hos Döbeln. Han skall också ha sagt att Martinaus ”lungsot i sista stadiumsv” bara är uppdiktad. Även magcancern, som det hette för några veckor sedan, skall bara vara ett missgrepp av Ek, – sjukdomen skall bara vara en smygande marasm i den stympade kroppensv. Så sade man – och sedan dess har den Gamle, tack vare näringskraftig föda, blivit bättre och lugnare – men hur länge –? är den stora frågan nu. Emellertid råder jag dem att vänta, de som hoppas på en alltför snar succession. Måtte Gud bevara den lidande ännu länge! Detaljerna i dessa sällskapsbulletiner behöver inte spridas och missbrukas! – Du frågar angående efterträdaren. v. Fi. hoppas, sägs det. En ung general M. af F–elles, bror till fadern F., ännu en av mina elever skall ha fått något slags löfte –. F–ts aktier skall stå lågt, efter att han på festen hamnade i ett stort grälfr med Meinander, precis som med Martinau förr, men nog om detla. Men nu är det dags att slutala: kanske har jag redan pladdrat för mycket! – Tystnadla.

Det som har hänt här skall damerna rapportera om. Teaterfjäsksv – – och arbete. Från Felix har jag inte hört något – jag vet inte ens var han befinner sig. Och Sofi skriver inte längre. – Adolf har inte heller skrivit på länge. De fyra Savander-damerna kommer att tillbringa julen här. Is – vädret passabelt, utan sol, enformighet, väglag som på sommaren – allting är si och så – som alltid under ett matt interregnum – det var alltfr. Med hälsan är det också si och så – Hjärtliga hälsningar till Torsten. Gud bevare Dig! Jag hoppas att Gud gör att Ni befinner Er väl – alla hälsar!

Pappa

Du har väl fått betalt för de sex Atterbom-delarna. Hur mycket?la

Finsk text

Rakkahin Leo!

Tänäänkin, kuten aina, olet minun rakkahin Leoni! Jos näitä rivejä voisi saatella jokin todellisempi kuin sydämellisiksi tarkoitetut onnentoivotukset – kuinka onnellinen olisinkaan ollut. Meitä kurjia ihmisiä ei kuitenkaan ole tarkoitettu ilmaisemaan kuin hurskaita toiveita! Hyvä, että pysyvät yhä hurskaina. Niin, Jumala Sinua varjelkoon ja antakoon Sinulle hienoimman ja hyvin ansaitun onnen! Terveyttä ja sitkeyttä – jotta kestät koettelemukset kunnialla – ja voitat ne. Olitko tyytyväinen venäjän tulokseesi? Olet sen kyllä täysin ansainnut – ja sataan muuhun verrattuna sitäkin enemmän.

Sinäkin olet siis yhä siinä luulossa, että Martinau on kuollut! Ehei! Aivan kuten Helsingin sivistymättömät valhelehdet ovat halunneet jo vuoden ajan haudata kadettikunnan elävältä, ovat ne nyt yrittäneet sitä myös Martinau-paran kohdalla ja pakottaneet tämän ilmielävänä lukemaan ruumissaarnan, eikä edes Lagbgs ollut hienotunteinen. Kuinka ihmeessä se liittyy tähän skandaalimaiseen juoru-uutiseen? Kaksi sanomalehteä ovat hyödyntäneet uutisia Haminasta, ja Finlands Allmänna Tidningissä on suruviesti Haminasta. Ei kai sillä tarkoiteta väitettyä surusanomaa? Täällä ei asiasta kuultu pihaustakaan ennen kuin siitä sai lukea kolmesta sanomalehdestä. Jälkeenpäinkään ei ole esitetty mitään oikaisua tai anteeksipyyntöä. Tosin pitäähän sen olla totta, mitä kerran on mennyt virallisten sanomalehtien läpi Suomessa, Venäjällä ja Skandinaviassa, ja vaikkei tätä kuolemantapausta pidettykään mitenkään merkittävänä, kuten erinäisiä muita, aivan varmaa on, että se on jo julkaistu kymmenillä sivuilla. Odotamme jo varmuudella, että Jaenisch ja kumppanit herjaavat elävältä haudattua!

Se mitä täällä on kuultu Martinaun terveydentilasta, on että tohtori Lindequist on ollut täällä kaksi viikkoa sitten, kutsuttuna, ja täysin teilannut Ekin menettelyn. Hän sanoi, että niistä suurista lääkemääristä, joita Martinaun on päivittäin otettava, on saattanut olla tälle pelkkää vahinkoa; hän toimi kuten se nuori tohtori Döbelnin kanssa. Hän oli myös sanonut, että Martinaun ”myöhäisvaiheessa oleva keuhkotauti” on pelkkää sepitettä, samoin vatsasyöpä, kuten sitä vielä joitakin viikkoja sitten kutsuttiin, olisi vain Ekin väärinkäsitystä – sairaus olisi vain hiipivää kuihtumista runnellussa kehossa. Näin on sanottu – ja siitä lähtien vanhus on voinut paremmin ja rauhallisemmin, saatuaan vahvistavampaa ravintoa, - kuinka pitkään? onkin nyt se suuri kysymys. Neuvon kuitenkin niitä, jotka toivovat pikaista viranperimistä, nyt odottamaan. Kunpa Jumala säästäisi kärsivän vielä pitkään! Näitä seurapiiritiedonantojen yksityiskohtia ei saa levittää eikä väärinkäyttää! Kysyt seuraajasta. Von Fieandt toivoo, puhutaan. Nuori kenraali M. af Forselles, isä F:n veli, taas minun kasvattejani, kuuluu saaneen jonkinlaisen lupauksen. – Fieandt on huonossa kurssissa jouduttuaan täällä juhlissa Meinanderin, kuten aiemmin Martinaun kanssa, pahaan riitaan, mutta se siitä. Mutta aika lopettaa: ehkä jo liiankin paljon lörpöttelyä! Hiljaisuutta.

Naisväki haluaa kertoa tapahtumista täällä. Teatteripuuhaa – ja työtä. Felixistä en tiedä mitään – siitäkään, missä hän nyt oleilee. Sofi ei kirjoita enää. – Adolfkaan ei ole hiljattain kirjoittanut. Savanderin neljä naista viettävät joulun täällä. Jäätä – sää mukiinmenevä, ei aurinkoa, kesäkeli – kaikki niin ja näin – kuten aina raukean interregnumin aikana – siinä kaikki. Terveyskin niin ja näin – sydämelliset terveiset Torstenille. Jumala Sinua varjelkoon! Jumala suokoon, että te kaikki voitte hyvin – terveisiä kaikilta!

Isä

Olet varmaan saanut kunnollisen maksun niistä kuudesta Atterbomin osasta? Paljonko?

Original (transkription)

Liebster Leo!

Auch heute, wie schon für immer, heißt Du mir mein Liebster Leo!
Könnten diese Zeilen von etwas wirklicherem, als den wohl herz-
lich gemeinten Wünschen begleitet werden – wie glücklich fühlte
ich nicht. Doch – wir arme Leute sind nicht geschaffen etwas anderes
als pia desideria auszusprechen! Gut daß sie noch pia bleiben. – Ja –
Gott erhalte Dich – und gebe Dir das schönste, wohlverdiente Glück!
Gesundheit und Ausdauer – um die Prüfungen mit Ehren zu
bestehen – und siegen. – Wie warst Du mit deinem ruß. resul-
tat zufrieden? Du verdientest es wohl ganz, – und, im Vergleich
mit hundert,struket anderen, viel mehr. –

Also Du bist auch noch in dem Glauben daß Martinau gestorben!
Nein! – so wie die gemeinen Hforsschen LügenZeitungen ein
Jahr lang das Corps lebendig begraben wollten, haben sie es
nun auch mit dem armen Mart. versucht, und ihn gezwun-
gen, die Leichenpredigt, die auch von Lagbg nicht zart aus-
gefallen, bei Leibes Leben zu lesen. Wie in aller Welt
hängt wohl diese skandalöse Klatschneuigkeit zusammen?
Zwei Zeitungen haben ingångna underrättelser ifr. Frh.ifrån Fredrikshamn benutzt,
und Finl. Allm.Finlands Allmänna Tidning ingånget sorgebudskap ifr. Frhamnifrån Fredrikshamn. Man meint
doch nicht förm.förmodat sorgebref? Hier hörte man kein jota von
der Sache, ehe man es in 3 Zeitungen las. Auch hernach ist
nichts von Widerruf oder Entschuldigung zu sehen. Freilich,
was einmal durch die offiziösen Zeitungen durch Finnl., Rußl.
und Skandinavien gegangen, muß ja wahr sein, und obgleich die-
ses nicht für notabelt dödsfall gehalten worden, wie so manche
andere, ist es ganz gewiß schon in Dutzende von Blättern über-
gegangen. Wir erwarten schon mit Gewißheit von Jänisch und
Consorten eine Schimpfrede auf den lebendig begrabenen!

|2|

Was man hier von Mats befinden gehört, ist, daß Dr Lindequist
vor 2 Wochen hier gewesen, på kallelse, und das ganze Verfahren Eks impro-
birt, und gesagt daß die Maße Arzneimittel, die Mart. täglich nehmen
müßen, ihm nun schaden konnten: er machte es wie der junge Dr
bei Döbeln. Auch soll er gesagt haben daß die ”lungsot i sista stadium”
bei Mart. nur erdichtet sei, auch Krebs im Magen, wie es vor
einigen Wochen geheißen, nur ein Mißgriff von Ek, – das Übel
nur schleichenden marasmus i den stympade kroppen sei. So sagte
man – und seitdem hat sich der Alte, bei kräftigender Nahrung
beßer und ruhiger befunden – wie lange –? ist nun die große
Frage. Indeßen rathe ich nun denen zu warten, welche auf gar
baldige succession hoffen. Gott erhalte den Leidenden noch lange!
Diese Einzelnheiten der Ges.-bulletins müßten nicht verbreitet
und gemißbraucht werden! – Du fragst über den Nachfolger.
v. Fi. hofft, sagt man. Ein junger Gen M. af F-elles Bruder des Vatern F.tillagt, noch von
meinen Zöglingen soll eine Art Versprechen haben –. F-ts Actien
sollen schlecht stehen, nachdem er hier beim Feste mit Meinander
wie früher mit Mart., in böses démélé gekommen, sat Sapienti.
Doch, manum de tabula: vielleicht schon zu viel radottirt! – silent.silentium
Über die Zeiten hier mögen die Damen berichten. Theater-
fjesk – – und Arbeit. Von Felix weiß ich nichts – auch nicht
wo er jetzt existirt. Sofi schreibt nicht mehr. – Adolf hat
auch nicht neulich geschrieben. Die 4 Savschen Damentillagt werden die Weih-
nachten hier zubringen. Eis – Wetter paßabel, ohne Sonne,
Einförmigkeit, Sommerbahn – alles la, la, – wie immer
während eines matten interregnums – voila tout. Gesund-
heit auch la, la – Grüße Torsten herzlich. Gott erhalte Dich!
Gott laße Euch alles wohl ergehen – Alle grüßen!

P

Du hast wohl für d. 6 Th. von Atterbom recht
bezahlt bekommen. qvantum?

Dokumentet i faksimil