12.4.1871 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders vän!

Ditt värderingsinstrument ingick jemte vexlarne och har behörigen användts såsom jag hoppas till allas belåtenhet. Inneliggande emottager Du nemligen ett af C. G. Idman på Hattanpää & possessionaten Thuneberg i Birkala upprättade instrument, enligt hvilket egendomen vore värd 127 333 msmark silver, d. v. s. 5 000 msmark silver mindre än Du erhöll, hvilken summa afprutades på Jyränmaa skogen. – Detta hoppas jag skall knipasvårtytt både bankdirektionsvårtytt & senatorer. –

Af hvad anledning sände Du icke det utlofvade konceptet till kejsarinlagansvårtytt? Då jag af dess uteblifvande måste förmoda att Du beslutat skrifva det utan seancesvårtytt öfverstyr jag emellertid alla|2| handlingar som äro nödiga för sakens snabba bedrifvande och hoppas Du håller vid vår öfverenskommelse att begära 65 000 msmark silver i Nokia,tillagt av utgivaren 40 000 msmark silver i fabriken & 20 000 i dodito med fyllnadsborgen.– Ihågkom dock vid ställandet af amorteringarne att vi 73, 74, 75 & 76 årligen betala 6 000 msmark silver till C. Lindroos, och glöm heller ej att underrätta Haartman om vår plan att låta pruta litet, helst endast 15 000 msmark silver. –

I rekommenderadt omslag afgår idag:

Värderingsinstrumentet af Nokia

Uppredssvårtyttprotokollet för dodito

Afskrift af kostnadsförslaget & fullmakt uttagna af mig senast fr.från banken (skuldsedeln & inteckningsprotokollet har du ju redan)

Alla tre skuldvexlarne till C. Lindroos åtföljda af behöriga intecknings|3| protokolle samt

Den af dig hitsända vexeln å 12 000 msmark silver behörigen accepterad

Under förhoppning att Du nu bedrifver låneoperationen så att den går i önskade gångar tilläggar jag endast att Bruket, som af Jägerhorn föreslogssvårtytt till värderingen, icke kunde användas emedan han är Procopés svåger, samt tecknar i hast

din tillgifne vän

Fredrik Idestam

Finsk text

Hyvä ystävä!

Arviointikirjasi tuli vekselien mukana, ja sitä on käytetty asianmukaisesti, toivoakseni kaikki ovat tyytyväisiä. Ohessa saat nimittäin C. G. Idmanin Hatanpäältä & tilanomistaja Thunebergin Pirkkalasta laatiman arviointikirjan, jonka mukaan maatilan arvo olisi 127 333 hopeamarkkaa, siis 5 000 hopeamarkkaa vähemmän kuin sinä sait, mikä summa tingittiin Jyränmaan metsästä. – Toivon tämän nipistävän pankin johtokuntaa & senaattoreita.

Miksi et lähettänyt lupaamaasi keisarin hakemuskirjan konseptia? Kun sen pois jäämisestä on pääteltävä, että aiot kirjoittaa sen itseksesi, lähetän kuitenkin kaikki asiakirjat, jotka tarvitaan, jotta asia hoituisi nopeasti, ja toivon että pidät kiinni sopimuksestamme, että pyydät 65 000 hopeamarkkaa Nokialle, 40 000 hopeamarkkaa tehtaalle & 20 000 tehtaalle täytetakauksella.– Muista kuitenkin kuoletuksia määrätessäsi, että maksamme vuosina 73, 74, 75 & 76 C. Lindroosille 6 000 hopeamarkkaa, äläkä myöskään unohda kertoa Haartmanille, että olemme suunnitelleet sallia vähäisen tinkimisen, mieluiten vain 15 000 hopeamarkkaa.

Kirjatussa kuoressa lähtee tänään:

Nokian arviokirja

Selvityspöytäkirja samasta

Kopio kustannusarviosta & valtakirja, jotka otin viimeksi pankista (velkakirja & kiinnityspöytäkirja sinulla jo onkin)

Kaikki kolme vekseliä C. Lindroosille ja asianmukaiset kiinnityspöytäkirjat sekä

sinun tänne lähettämäsi 12 000 hopeamarkan vekseli asianmukaisesti hyväksyttynä

Toivoen, että hoidat nyt lainanjärjestelyn niin että se sujuu odotetusti, lisään vain että Tehtaita, jotka Jägerhorn esitti arvioitaviksi, ei voitu käyttää koska hän on Procopén lanko, kirjoittaa kiireessä

uskollinen ystäväsi

Fredrik Idestam

Original (transkription)

|1|

Heders vän!

Ditt värderingsinstrument ingick
jemte vexlarne och har behörigen
användts såsom jag hoppas till
allas belåtenhet. Inneliggande
emottager Du nemligen ett af
C. G. Idman på Hattanpää & possessio-
naten Thuneberg i Birkala upp-
rättade instrument, enligt hvilket
egendomen vore värd 127 333 msmark silver,
d. v. s. 5 000 msmark silver mindre än Du erhöll,
hvilken summa afprutades på Jy-
ränmaa skogen. – Detta hoppas
jag skall knipasvårtytt både bankdirektionsvårtytt
& senatorer. –

Af hvad anledning sände Du
icke det utlofvade konceptet till
kejsarinlagansvårtytt? Då jag af dess
uteblifvande måste förmoda att
Du beslutat skrifva det utan seancesvårtytt
öfverstyr jag emellertid alla
|2| handlingar som äro nödiga
för sakens snabba bedrifvande
och hoppas Du håller vid vår
öfverenskommelse att begära
65 000 msmark silver i Nokia 40 000 msmark silver i
fabriken & 20 000 i dodito med fyll-
nadsborgen.– Ihågkom dock
vid ställandet af amorterin-
garne att vi 73, 74, 75 & 76 årligen
betala 6 000 msmark silver till C. Lindroos,
och glöm heller ej att under-
rätta Haartman om vår
plan att låta pruta litet,
helst endast 15 000 msmark silver. –

I rekommenderadt omslag
afgår idag:

Värderingsinstrumentet af Nokia

Uppredssvårtyttprotokollet för dodito

Afskrift af kostnadsförslaget & fullmakt
uttagna af mig senast fr.från banken
(skuldsedeln & inteckningsprotokollet har du
ju redan)

Alla tre skuldvexlarne till C. Lindroos
åtföljda af behöriga intecknings
|3| protokolle samt

Den af dig hitsända vexeln å
12 000 msmark silver behörigen accepterad

Under förhoppning att Du nu
bedrifver låneoperationen så
att den går i önskade gångar
tilläggar jag endast att Bruket,
som af Jägerhorn föreslogssvårtytt till
värderingen, icke kunde an-
vändas emedan han är Procopés
svåger, samt tecknar i hast

din tillgifne vän

Fredrik Idestam

Dokumentet i faksimil