17.10.1869 Torsten Costiander–LM

Svensk text

Kära Vän och Broder!

Stort tack för ditt brev af den 14 dennes med den länge efterlängtade listan. Jag glädjer mig stort åt vårt nästa återseende, men jag kan inte påskynda min avresa härifrån till Botby så att jag skulle inträffa där samtidigt som Robert, som meddelade mig idag att han ämnar avresa från Tavastehus den 19 på kvällen. Jag ber honom därför, ifall möjligt, att för mig reservera en dag i Helsingfors eller Botby. – Jag ankommer till Helsingfors den 22 på morgonen och avreser till Botby den 23 på kvällen. – I fall att jag inte kommer i tid skickar jag här bifogade de nödvändiga dokumenten för att arrangera mina affärer vid Finlands Bank den 22. Sannolikt anländer jag i egen person för att presentera dem för banken. – Gör därför inte, i fall du är kvar i Botby, en stadsresa bara för denna affär, som kan skötas den 23. – Tusen hälsingar till Alexandra och Cely.

På återseende!
Din broder

Torsten

Finsk text

Rakas ystävä ja veli!

Suurkiitos kirjeestä 14. päivä, jossa oli tuo kauan odotettu lista. Iloitsen suuresti seuraavasta jälleennäkemisestämme, mutten voi kiirehtiä lähtöäni saapuakseni Puotilaan samaan aikaa kuin Robert. Hän ilmoitti minulle tänään lähtevänsä 19. päivän iltana Hämeenlinnasta. – Pyydän häntä varaamaan, mikäli mahdollista, Helsingissä tai Puotilassa päivän minua varten. – Ajattelen saapuvani suoraan Helsinkiin 22. aamulla ja lähteväni 23. illalla Puotilaan. – Siinä tapauksessa, etten ehdi ajoissa lähetän sinulle tässä ohessa ne tarpeelliset asiakirjat, joita tarvitaan asioideni järjestämiseen Suomen pankissa. Todennäköisesti saavun kuitenkin itse pankkiin esittelemään ne. – Älä siis, mikäli olet Puotilassa, lähde kaupunkiin tässä asiassa. Se voidaan vielä järjestää 23. – Tuhannet terveiset Alexandralle ja Celylle.

Pikaisiin näkemisiin veljesi,

Torsten

Original (transkription)

Cher ami & frère!

Grand merci de ta lettre du
14 avec la liste si longtemps
désiré. Je me réjouis beaucoup de
notre entrevue prochaine, mais je
ne puis pas accélerer mon départ
d’ici pour arriver à Botby en même
temps que Robert qui m’annonce
aujourd’hui son départ de Tavastehus
par le 19 au soir. – Je le prie donc de
me réserver, s’il est possible, un
jour ou à Hfors ou à Botby. – Je
pense arriver directement à Hfors le
22 au matin et partir pour Botby le
23 au soir. – Pour le cas que je ne
puisse pas arriver à temps je t’envoie
ci-inclus les documents nécessaires
pour arranger mon affaire à la banque
|29| de Finlande le 22, mais bien pro-
bablement j’arriverai moi-même
pour les présenter à la banque. – Ne
fais donc pas, si tu restes à Botby, un
voyage en ville pour cette affaire qui
pourra encore s’arranger le 23. –
Mille choses à Alexandra et à Cely

A bientot!
ton frère

Torsten.

Dokumentet i faksimil