7.9.1871 C. R. Lilius–LM

Svensk text

|1|

Min heders Broder!

Då öfverläggningar för den blifvande Landtdagen också här börja att komma i gång och det tyckes som vår lilla stad, för de få intressena här på orten och för de dryga utgifternas skull, icke ernar utse egen landtdagsman, hvartill också hvarjehanda andra skäl förefinnas, så torde man besluta att förena sig med någon annan af Saima städerna. Vid genomläsandet af Landtdagsordningens § 14, der det står, att landtdagsman i ofrälse stånd är valbar, antingen han är bosatt eller icke inom valdistriktet, har jag kommit att tänka på Dig, såsom numera gårdsägare i HforsHelsingfors och således valbar inom borgareståndet. Då Du nu i och med detsamma kunde representera VstrandVillmanstrand, så vill jag härmed fråga om du skulle vilja gå in härpå och på hvilka vilkor? Tills vidare har jag ännu ej förtrott mig åt någon i detta afseende och kan ej heller förutse, hvilken vändning frågan tager, då den kommer till definitiv diskussion, men med nöje|2| ville jag procurera ditt val, om jag vore förvissad om Ditt samtycke. Bedjande Dig hålla hela historien oss emellan, hoppas jag på några rader till svar och förblifver med

sann vänskap tuuslat. din

C. R. Lilius.

Finsk text

Hyvä veli!

Kun neuvottelut tulevista valtiopäivistä alkavat käynnistyä myös täällä ja näyttää siltä että pieni kaupunkimme, paikkakunnan vähäisten intressien ja runsaiden kulujen vuoksi, ei aio valita omaa valtiopäivämiestä ja lisäksi muistakin syistä, päätettäneen liittoutua jonkun muun Saimaan kaupungin kanssa. Lukiessani läpi valtiopäiväjärjestyksen §:ää 14, jossa sanotaan, että valtiopäivämies voidaan valita aatelittomasta säädystä, asuipa hän vaalipiirissä tai ei, tulin ajatelleeksi sinua, joka nykyisin olet kartanonomistajana Helsingissä ja näin ollen vaalikelpoinen porvarissäädystä. Kun sinä voisit nyt heti edustaa Lappeenrantaa, niin haluan kysyä, haluaisitko suostua tähän ja millä ehdoilla? Toistaiseksi en ole puhunut asiasta kenellekään enkä myöskään kykene arvaamaan, miten päin asia kääntyy, kun siitä lopullisesti keskustellaan, mutta haluaisin mielelläni edistää valintaasi, jos olisin varma suostumuksestasi. Pidä asia meidän välisenämme ja kirjoita muutama rivi vastaukseksi, edelleen uskollinen ystäväsi,

tuussinun

C. R. Lilius.

Original (transkription)

|1|

Min heders Broder!

Då öfverläggningar för den blifvande
Landtdagen också här börja att komma i gång
och det tyckes som vår lilla stad ickestruket, för de
få intressena här på orten och för de dryga ut-
gifternas skull, icketillagt ernar utse egen landtdagsman,
hvartill också hvarjehanda andra skäl förefinnas,
så torde man besluta att förena sig med någon
annan af Saima städerna. Vid genomläsandet
af Landtdagsordningens § 14, der det står, att
landtdagsman i ofrälse stånd är valbar, antingen
han är bosatt eller icke inom valdistriktet,
har jag kommit att tänka på Dig, såsom nume-
ra gårdsägare i HforsHelsingfors och således valbar inom
borgareståndet. Då Du nu i och med detsamma
kunde representera VstrandVillmanstrand, så vill jag härmed fråga
om du skulle vilja gå in härpå och på hvilka
vilkor? Tills vidare har jag ännu ej förtrott
mig åt någon i detta afseende och kan ej heller
förutse, hvilken vändning frågan tager, då den
kommer till definitiv diskussion, men med nöje
|2| ville jag procurera ditt val, om jag vore för-
vissad om Ditt samtycke. Bedjande Dig hålla hela
historien oss emellan, hoppas jag på några rader
till svar och förblifver med

sann vänskap
tuus

C. R. Lilius.

Dokumentet i faksimil