16.10.1862 Nikolai Steven-Steinheil–LM

Svensk text

Käre Mechelin!

Tack så mycket för ditt kära brev med påminnelsen om Crau, men omständigheterna tillät inte att göra det förrän idag, då jag inte hade överlämnat det lilla som jag hade att sälja till Hackman. Härmed får du en anvisning från Hackman till Kiseleff. Jag ber dig ta ut den och att ge den till Crau, tillsammans med många ursäkter och lögner. Säg till honom att jag har väntat på Limberg etcetera. Du kan hitta på själv. Härmed får du också en massa uppdrag. För det första en valsedel till Riddarhusdirektionensv som jag ber dig lämna in. För det andra två brev till Alexis och ett till fröken Zweidler. Dessutom en pennkniv, en borste och ett par handskar till Alexis födelsedag. Jag ber dig ge dem till fröken Zweidler och be henne ge dem till honom på söndag. Av Kisileff får du 155 rubel. 150 rubel till Crau och 5 rubel till Alexis, till hans födelsedag av hans farmor.

Tack så mycket för mödan som du har på grund av mina uppdrag. Jag skriver mer med nästa post. Nu skyndar jag till posten då jag redan är försenad.

Din tillgivne N. Steven

P.S. Två par strumpor finns med.

Många hälsningar från oss alla och Felix.

Lilla Mascha skickar tre konfekt.

Finsk text

Rakas Mechelin!

Suurkiitos rakkaasta kirjeestäsi, jossa muistutus Crausta. Olosuhteeni eivät kuitenkaan sallineet tehdä sitä ennen kuin nyt, koska en ollut vielä luovuttanut Hackmanille sitä vähää, mitä minulla oli myytävänä. Saat tässä Hackmanin maksuosoituksen Kiseleffille, ole hyvä ja nosta se ja sano Craulle runsaiden anteeksipyyntöjen ja valheiden saattelemana, että olen odottanut Limbergiä jne., mitä itse keksit. Saat tässä myös koko joukon tehtäviä. Ensiksi äänestyslippu Ritarihuoneen johtokunnalle, jonka pyydän sinua toimittamaan. Toiseksi kaksi kirjettä Alexisille ja yksi neiti Zweidlerille, sulkakynä, harja, pari käsineitä Alexisille tämän syntymäpäivän johdosta, ole hyvä ja anna ne neiti Zweidlerille ja pyydä tätä antamaan ne sunnuntaina. Saat Kiseleffiltä 155 ruplaa; 150 ruplaa Craulle ja 5 ruplaa Alexisille tämän isoäidiltä samoin syntymäpäivän johdosta.

Suurkiitos suuresta vaivasta, joka Sinulla on tehtävistäni. Kirjoitan Sinulle lisää seuraavassa postissa, nyt menen kaikessa kiireessä postiin, sillä olen jo myöhässä.

Uskollinen

N. Steven

P.S. Ohessa kaksi pari sukkia. Paljon terveisiä meiltä kaikilta kuten myös Felixiltä. Pikku Masha lähettää kolme makeista.

Original (transkription)

Lieber Mechelin!

Vielen dank für deinen lieber Brief mit
der Erinnerung wegen Crau; aber meine Um-
stände erlaubten es nicht bis dato es zu thun
indem ich daß wenige was ich zu verkaufen
hatte noch nicht gestellt hatte an Hackman
hiebei kriegst du eine Anveisung von Hackman
an Kisileff bitte dasselbe zu heben und an
Crau nebst vielen entschuldigungen und lü-
gen, sage an ihm daß ich auf Limberg gewar-
tet etc. was du selber erfindest. Hiebe kriegst
du auch eine ganze Masse Kommisionen
1o Eine Walsedel till Riddarhus Direction
bitte es abzugeben 2o 2 Briefe an Alexis und
ein an Fräulein Zveidler 1 Federmesser eine
Bürste 1 paar Handschuhe an Alexis zu seinem
|2| Geburtstage bitte dieselben an Fräulein
Zveidler abzugeben und sie zu bitten dieselben
ihm Sontag abzugeben du kriegst von Kisi-
leff 155 Rubel 150 Rubel an Crau
und 5 Rubel an Alexis von seiner Groß-
Mutter auch zu seinem Geburthstage.

Vielen Dank für die viele Mühe die du habe
mit meinen Commissionen.

Mit der nächsten Post werde ich dir mehr
schreiben jetzt geht in aller Eile zur Post,
indem ich mich so auch schon verspätet habe.

Dein ergebener NSteven.

P: S: 2 Paar Strümpfe folgen hiebei.

Viele grüße von uns allen wie auch von Felix
3 Confecten schickt die kleine Mascha

Dokumentet i faksimil