3.7.1871 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Älskade Alexandra!

Vid ankomsten igår från Botby möttes jag af ditt bref af d. 30 Juni, som var både kärkommet och oroande. Jag vill dock hoppas att den attack, som angrep Cely efter ankomsten, aflupit utan vidare sviter eftersom hon följande dag åter befann sig bättre – – Nu återstår att veta hvad Abelin säga om henne, – men framförallt hvad Sköldbergs utlåtande blifver om ditt nuvarande tillstånd.

Du torde bli något förvånad – och kanske äfven ledsen – att se Adu inträda|2| med detta bref. Motiven hvarföre jag tillåtit denna resa, skall jag framställa muntligen när vi råkas. Det är ett försök att bereda honom möjligheten af en sjelfständig framtid. Han har af mig blifvit ålagd att icke på utresan dröja i Stockholm längre än öfver ett dygn, så att han kan bo på ångbåten och derifrån bege sig direkt till Södra bangården för att på billigaste plats resa till Malmö och Köpenhamn. Jag har sagt honom att hans vistelse nu i Stockholm icke må gälla vidare än att kasta en|3| blick på stadens yttre och att det får bero på hans betyg från professor Segelcke om han på hemvägen skall få dröja litet längre i Stockholm. –

Om det stora bröllopet idag på Thurholmen må han berätta dig det närmare, som jag nu icke hinner skildra.

Rörande mitt lif sedan du for åberopar jag mitt bref af lördagen, som du kanske icke erhållit emedan det var adresseradt ”Arsenalgatan 6, vid hörnet mot Berzelii park”, och jag ber dig i sådant fall låta afhemta det från post|4|kontoret. Du finner deraf huru dagarna gått – och huru jag, i affärsväg vunnit det angenäma resultatet, att Borgå frågan i hvarje fall är fullt betryggad, – hvarpå jag sedandess erhållit ytterligare visshet, – så att det icke kommer att aflöpa under 20 000 marks vinst.

Mitt besök igår på Botby skulle jag skildra, – om det ej vore bäst för dig att förtiga huru förtjusande vackert der nu var, sedan värmen bragt vegetationen till full prakt och syrenernes blommor doftande tynga på qvistarne.

Sädesväxterna ha på denna|5| sista varma vecka repat sig underbart, så att man nu måste medge att det ser rätt lofvande ut.

Men de trefliga, fridfulla rummen på Botby – – de framkallade tårar hos din enslige gubbe. Hur jag längtar efter en lugn sammanvaro derute på detta trefliga Botby, som redan skänkt oss så mycken glädje och som kanske skall bli våra gamla dagars ”fridhem”.

Idag begynte Törnqvist sin tjenstgöring. Jag skall ännu imorgon vara på banken, men sedan far jag bort till lands|6|bygden, – och sist om par veckor kommer jag till mina rara vänner.

Ännu en gång tack för hvart ord du skrifver om dig och lilla Cely! Jag behöfver dessa meddelanden för att icke vara alltför mycket orolig för Er.

Mamma var också på Thurholm – snäll och hjertlig mot mig som vanligt. Imorgon skola Mamma och jag öfverlägga om byggnadsaffären; om fredag reser hon till Malingais.

Mera hinner jag ej denna midnattsstund. Farväl, sköt dig försigtigt – jag sänder dig och lilla Cely dessa varma kyssar som du emellanåt tyckt vara alltför många. Gud beskydde er båda – mitt allt.

Din egen Leo.

Finsk text

Rakas Alexandra!

Kun saavuin eilen Puotilasta, minua odotti 30. kesäkuuta lähettämäsi kirje, joka oli sekä tervetullut että huolestuttava. Toivon kuitenkin, että kohtaus, joka Celylle tuli teidän saavuttuanne, meni ohi ilman muita seuraamuksia, koska hänellä seuraavana päivänä oli taas parempi olo – – Nyt tarvitsee enää tietää, mitä Abelin sanoo hänestä, – mutta ennen kaikkea, mikä on Sköldbergin lausunto nykyisestä tilastasi.

Lienet ehkä hieman hämmästynyt – ja ehkä surullinenkin – että näet Adun saapuvan tämän kirjeen kanssa. Kerron sinulle suullisesti syyn, miksi sallin tämän matkan, sitten kun tapaamme. Pyrin tarjoamaan hänelle mahdollisuuden itsenäiseen tulevaisuuteen. Annoin hänelle määräyksen, ettei hän saa menomatkalla viipyä Tukholmassa vuorokautta pitempään, niin että hän voi asua höyrylaivalla ja lähteä sieltä suoraan Eteläiselle asemalle matkustaakseen halvimmalla paikalla Malmöhön ja Kööpenhaminaan. Sanoin hänelle, että hänen Tukholmassa olollaan ei nyt saa olla muuta tarkoitusta kuin luoda silmäys kaupungin ulkoasuun, ja hänen professori Segelckeltä saamansa todistus ratkaisee, saako hän kotimatkalla viipyä Tukholmassa vähän kauemmin. –

Turholmenilla tänään pidetyistä suurista häistä hän voi kertoa sinulle tarkemmin, kun en nyt ehdi niitä kuvailla.

Lähtöäsi seuraavasta elämästäni olen kertonut lauantaisessa kirjeessäni, jota et ehkä ole saanut, koska se oli lähetetty osoitteeseen ”Arsenalgatan 6, Berzeliuksen puiston kulmassa”, ja sellaisessa tapauksessa pyydän sinua haettamaan sen postikonttorista. Siitä voit lukea, miten päivät ovat kuluneet – ja kuinka minä olen päässyt liikeasioiden suhteen siihen miellyttävään tulokseen, että Porvoon kysymys on joka tapauksessa täysin turvattu, – mistä olen sittemmin saanut vielä lisävarmuuden, – joten voitto siitä ei jää alle 20 000 markan.

Voisin kuvailla eilistä käyntiäni Puotilassa, – ellei olisi parasta jättää kertomatta sinulle, kuinka hurmaavan kaunista siellä nyt oli, kun lämpö oli saanut kasvillisuuden täyteen loistoonsa, ja syreenien kukat tuoksuivat raskaina oksilla.

Viljakasvit ovat tällä lämpimällä viikolla toipuneet suurenmoisesti, ja nyt täytyykin myöntää, että kaikki näyttää oikein lupaavalta.

Mutta Puotilan viihtyisät ja rauhalliset huoneet – – ne saivat yksinäiselle ukollesi kyyneleet silmiin. Kuinka minä kaipaankaan rauhallista yhdessäoloa siellä viihtyisässä Puotilassa, joka on jo tuottanut meille niin paljon iloa ja josta ehkä voisi tulla vanhuudenpäiviemme turvasatama.

Törnqvist aloitti työnsä eilen. Minun pitää vielä huomenna olla pankissa, mutta sitten lähden maaseudulle, – ja viimeistään parin viikon kuluttua pääsen rakkaiden ystävieni luo.

Vielä kerran kiitos joka sanasta, jotka kirjoitat sinusta ja pikku Celystä! Tarvitsen näitä viestejä, jotta en ole liian huolissani Teistä.

Mammakin oli Turholmenilla – kilttinä ja sydämellisenä minua kohtaan kuten aina. Huomenna Mamma ja minä neuvottelemme rakennushankkeesta; perjantaina hän lähtee Malinkaisiin.

Enempää en ehdikään tänä keskiyön hetkenä. Hyvästi, ole varovainen – lähetän sinulle ja pikku Celylle nämä lämpimät suudelmat, joita sinusta toisinaan on liikaakin. Jumala suojelkoon teitä molempia – olette kaikkeni.

Sinun oma Leo.

Original (transkription)

|1|

Till Stockholmtillagt senare

Älskade Alexandra!

Vid ankomsten igår från
Botby möttes jag af ditt bref
af d. 30 Juni, som var både
kärkommet och oroande. Jag
vill dock hoppas att den attack,
som angrep Cely efter ankomsten,
aflupit utan vidare sviter ef-
tersom hon följande dag åter
befann sig bättre – – Nu
återstår att veta hvad Abelin
säga om henne, – men fram-
förallt hvad Sköldbergs
utlåtande blifver om ditt
nuvarande tillstånd.

Du torde bli något för-
vånad – och kanske äfven
ledsen – att se Adu inträda
|2| med detta bref. Motiven hvar-
före jag tillåtit denna resa,
skall jag framställa muntligen
när vi råkas. Det är ett försök
att bereda honom möjligheten
af en sjelfständig framtid. Han
har af mig blifvit ålagd att
icke på utresan dröja i Stock-
holm längre än öfver ett dygn,
så att han kan bo på ång-
båten och derifrån bege sig
direkt till [...]oläslig/saknad text Södra ban-
gården för att på billigaste
plats resa till Malmö och
Köpenhamn. Jag har sagt
honom att hans vistelse nu i
Stockholm icke må gälla
vidare än att kasta en
|3| blick på stadens yttre och
att det får bero på hans
betyg från professor Segelcke
om han på hemvägen skall
få dröja litet längre i Stock-
holm. –

Om det stora bröllopet idag
på Thurholmen må han be-
rätta dig det närmare, som
jag nu icke hinner skildra.

Rörande mitt lif sedan
du for åberopar jag mitt bref
af lördagen, som du kanske
icke erhållit emedan det var
adresseradt ”Arsenalgatan
6, vid hörnet mot Berzelii park”,
och jag ber dig i sådant fall
låta afhemta det från post-
|4| kontoret. Du finner deraf
huru dagarna gått – och
huru jag, i affärsväg vunnit det
angenäma resultatet, att Borgå
frågan i hvarje fall är fullt
betryggad, – hvarpå jag sedandess
erhållit ytterligare visshet, – så att
det icke kommer att aflöpa under
20 000 marks vinst.

Mitt besök igår på Botby
skulle jag skildra, – om det ej
vore bäst för dig att förtiga
huru förtjusande vackert der
nu var, sedan värmen bragt
vegetationen till full prakt
och syrenernes blommor dof-
tande tynga på qvistarne.

Sädesväxterna ha på denna
|5| sista varma vecka repat
sig underbart, så att man nu
måste medge att det ser
rätt lofvande ut.

Men de trefliga, fridfulla
rummen på Botby – – de fram-
kallade tårar hos din enslige
gubbe. Hur jag längtar efter
en lugn sammanvaro derute
på detta trefliga Botby, som
redan skänkt oss så mycken
glädje och som kanske skall
bli våra gamla dagars ”fridhem”.

Idag begynte Törnqvist
sin tjenstgöring. Jag skall
ännu imorgon vara på banken,
men sedan far jag bort till lands-
|6| bygden, – och sist om par
veckor kommer jag till mina
rara vänner.

Ännu en gång tack för hvart
ord du skrifver om dig och
lilla Cely! Jag behöfver dessa
meddelanden för att icke vara
alltför mycket orolig för Er.

Mamma var också på
Thurholm – snäll och hjertlig
mot mig som vanligt. Imorgon
skola Mamma och jag öfverlägga
om byggnadsaffären; om fredag
reser hon till Malingais.

Mera hinner jag ej denna
midnattsstund. Farväl, sköt
dig försigtigt – jag sänder dig och
lilla Cely dessa varma kyssar
som du emellanåt tyckt vara
alltför många. Gud beskydde
er båda – mitt allt.

Din egen Leo.

Dokumentet i faksimil