ca 1855 Bland molnens höstliga dunkel

Svensk text

|1|

Bland molnens höstliga dunkel
syns månens bleka ljus
Helt ensamt står uppå kyrkgåln
Det tysta prestahus.

Och modern läser i bibeln
Och sonen han hör icke på, –
Den äldre systern är sömnig,
Den yngre talar så:

Min gud, hur ledsama dagar
Vi måste framlefva här
Blott då när menskor begrafvas
Här något att skåda är.

Och modren talar deremllan:
Ej sannt, blott fyra ha dödt,
Sen man begrafvit din fader
Som hvilar i mullen sött.

Den äldre dottren gäspar:
Jag vill ej förhungra här
I morgon går jag till grefven
Han pengar har och är kär

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

Bland molnens höstliga dunkel
syns månens bleka ljus
Helt ensamt står uppå kyrkgåln
Det tysta prestahus.

Och modern läser i bibeln
Och sonen han hör icke på, –
Den äldre systern är sömnig,
Den yngre talar så:

Min gud, hur ledsama dagar
Vi måste framlefva här
Blott då när menskor begrafvas
Här något att skåda är.

Och modren talar deremllan:
Ej sannt, blott fyra ha dödt,
Sen man begrafvit din fader
Som hvilar i mullen sött.

Den äldre dottren gäspar:
Jag vill ej förhungra här
I morgon går jag till grefven
Han pengar har och är kär

Dokumentet i faksimil