5.12.1870 Adu Mechelin–LM

Svensk text

|1|

Lieber bruder!ty. Käre broder!

I hast några ord! Då inga underrättelser idag från Ilonoja afhörts, inskränker jag mig till att endast tacka för de angenäma dagarna i HforsHelsingfors och bifogar härhos min vanliga månadsrapport.

Jag väntar med otålighet det afgörande svaret ifrån Gestrin. Helsa de våra hjertligen ifrån din

broder

Ad. Mn.

P. S.Post Scriptum Boije bad helsa. Der blir tillfälle för mig att gratis praktisera i vinter.

Finsk text

Lieber brudersaks. rakas veli!

Kiireessä muutama sananen! Koska Ilonojasta ei tänään kuulunut uutisia, tyydyn vain kiittämään mukavista päivistä Helsingissä ja liitän oheen tavanomaisen kuukausiraporttini.

Odotan kärsimättömänä ratkaisevaa vastausta Gestriniltä. Kerro meikäläisille sydämellisiä terveisiä

veljesi

Ad. Mn

P. S. Boije lähetti terveisiä. Saan siellä tilaisuuden harjoitella ilmaiseksi talvella.

Original (transkription)

|1|

Lieber bruder!

I hast några ord! Då inga under-
rättelser idag från Ilonoja afhörts,
inskränker jag mig till att endast
tacka för de angenäma dagarna i
HforsHelsingfors och bifogar härhos min van-
liga månadsrapport.

Jag väntar med otålighet det af-
görande svaret ifrån Gestrin. Helsa
de våra hjertligen ifrån din

broder

Ad. Mn.

P. S.Post Scriptum
Boije bad helsa. Der blir tillfälle
för mig att gratis praktisera i
vinter.

Dokumentet i faksimil