14.3.1871 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Älskade vän!

Hjertlig tack för ditt snälla bref af gårdagen med den goda underrättelsen att ni ären friska, sånär som på Celys hosta hvilken dock, hoppas jag snart skall försvinna.

Igår afton voro vi bjudna till flickorna och träffade der helt oförmedladt en frisk och treflig ung man vid namn Lemström. – Adu får berätta det närmare.

Skicka Pihl lördag f. m.förmiddag till staden. Skulle jag icke ha kommit senast med blandade|2| tåget på f. m.förmiddag, får han återvända till Botby och infinna sig vid Malm kl. 10 på qvällen. Det är mig nemligen omöjligt att bestämdt förutse om jag hinner förr än då.

Kl. är öfver ½ 9, således måste jag nu resa af.

Du och lilla Cely omfamnas hjertligen af

din egen

Leo.

Finsk text

Rakas ystävä!

Sydämellinen kiitos eilisestä ystävällisestä kirjeestäsi ja hyvästä uutisesta, että olette terveitä, lukuun ottamatta Celyn yskää, jonka kuitenkin toivon pian katoavan.

Eilen illalla meidät oli kutsuttu tyttöjen luo, ja tapasimme aivan yllättäen hyväkuntoisen ja mukavan nuoren miehen nimeltä Lemström. – Adu voi kertoa siitä tarkemmin.

Lähetä Pihl lauantaina aamupäivällä kaupunkiin. Ellen ole tullut viimeistään aamupäivällä sekajunalla, hän voi palata Puotilaan ja tulla Malmille kello 10 illalla. Minun on nimittäin mahdotonta ennakoida, ehdinkö sitä aiemmin.

Kello on yli ½ 9, joten minun täytyy nyt mennä.

Sydämelliset halaukset sinulle ja pikku Celylle

lähettää sinun oma

Leo.

Original (transkription)

|1|

Älskade vän!

Hjertlig tack för ditt
snälla bref af gårdagen med
den goda underrättelsen att ni
ären friska, sånär som på Celys
hosta hvilken dock, hoppas jag
snart skall försvinna.

Igår afton voro vi bjudna
till flickorna och träffade der
helt oförmedladt en frisk och
treflig ung man vid namn
Lemström. – Adu får
berätta det närmare.

Skicka Pihl lördag f. m.förmiddag
till staden. Skulle jag icke ha
kommit senast med blandade
|2| tåget på f. m.förmiddag, får han åter-
vända till Botby och infinna
sig vid Malm kl. 10 på
qvällen. Det är mig nemligen
omöjligt att bestämdt förutse
om jag hinner förr än då.

Kl. är öfver ½ 9, således
måste jag nu resa af.

Du och lilla Cely omfamnas
hjertligen af

din egen

Leo.

Dokumentet i faksimil