18.11.1849 Medelst detta förbinder undertecknad

Svensk text

|1|

Medelst detta förbinder undertecknad sig att alltid vara ordentlig med sina böcker och äfven alldrig lemna sina lexor till sista ögonblicket utan läsa dem så snart han kommer hem äfven skall han hafva en förteckning öfver sina böcker. Om detta brytes så underkastar han sig hvilket straff som helst.

Leop. Mechelin

Den 18 Novemb.November 1849.

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

Medelst detta förbinder undertecknad
sig att alltid vara ordentlig med sina
böcker och äfven alldrig lemna sina
lexor till sista ögonblicket utan läsa
dem så snart han kommer hem äfven
skall han hafva en förteckning öfver sina
böcker. Om detta brytes så underkastar han
sig hvilket straff som helst.

Leop. Mechelin

Den 18 Novemb.November 1849.

Dokumentet i faksimil