1859 Djupt i skogen är en sjö

1859 Djupt i skogen är en sjö

Svensk text

|1|

Djupt i skogen är en sjö,
Som de gamla björkar famnat:
Alla ljud der tyckas dö,
Ewig frid der synes hamnat.

I dess yta spegla sig
Blåa himlens prakt och under.
Så, långt bort från verldens stig,
Firas sköna högtidsstunder.

Finsk text

Syleilyssä koivujen
järvi metsän sydämessä,
sija rauhan ainaisen
uinuu hiljaa siimeksessä.

Veden kalvoon kuvastuu
sinitaivas suurenmoinen.
Kaukana on maailma muu;
juhla kuin ei mikään toinen.

Original (transkription)

|1|

Djupt i skogen är en sjö,
Som de gamla björkar famnat:
Alla ljud der tyckas dö,
Ewig frid der synes hamnat.

I dess yta spegla sig
Blåa himlens prakt och under.
Så, långt bort från verldens stig,
Firas sköna högtidsstunder.

Dokumentet i faksimil