1859 Djupt i skogen är en sjö

1859 Djupt i skogen är en sjö

Svensk text

|1|

Djupt i skogen är en sjö,
Som de gamla björkar famnat:
Alla ljud der tyckas dö,
Ewig frid der synes hamnat.

I dess yta spegla sig
Blåa himlens prakt och under.
Så, långt bort från verldens stig,
Firas sköna högtidsstunder.

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

Djupt i skogen är en sjö,
Som de gamla björkar famnat:
Alla ljud der tyckas dö,
Ewig frid der synes hamnat.

I dess yta spegla sig
Blåa himlens prakt och under.
Så, långt bort från verldens stig,
Firas sköna högtidsstunder.

Dokumentet i faksimil