19.8.1870 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade Leo!

Tack för brefvet af den 17 dennes med åtföljande inbjudning till Botby!

Min först tröskade åker har gifvit 10 ⁹⁄₁₀, således i det närmaste 11 kornet; men bristen på kontanter afhjelpes icke dermed för ögonblicket, hvarföre jag ser mig tvungen att ytterligare anlita Din kredit med anhållan om 60 FmkFinska mark för min svåger Adolfs räkning. Enligt här uppgjord beräkning skulle Herrarna komma att utgöra passagerare på samma ångbåt till Stockholm, nemligen Viborg, Krogius och torde svåger A. då bli i tillfälle att med Dig återsända till Finland en Alba tillhörig nattsäck, som han nu nödgas låna.

Önskande Dig en angenäm resa ber jag om min helsning till Alexandra och Cely och förblir

Din broder och vän

Robert

Finsk text

Rakas Leo!

Kiitos 17. tätä kuuta päivätystä kirjeestä, jonka ohessa kutsu Puotilaan!

Ensimmäinen puitu peltoni tuotti 10 ⁹⁄₁₀, joten lähes 11 jyvää kylvettyä kohden; mutta pula käteisestä ei sillä ratkea juuri nyt, minkä johdosta katson, että minun on pakko vielä luottaa luottoosi pyytämällä 60 markkaa lankoni Adolfin lukuun. Täällä tehdyn laskelman mukaan herrojen pitäisi olla matkustajina samalla höyrylaivalla Tukholmaan, nimittäin Krogiuksen Viborgilla, ja lanko A.:lla lienee silloin tilaisuus lähettää mukanasi takaisin Suomeen Alballe kuuluva kapsäkki, jota hänen on nyt pakko lainata.

Toivotan sinulle mukavaa matkaa ja pyydän lähettämään terveiseni Alexandralle ja Celylle sekä olen alati

veljesi ja ystäväsi

Robert

Original (transkription)

|1|

Älskade Leo!

Tack för brefvet af den 17 dennes med åtföljande
inbjudning till Botby!

Min först tröskade åker har gifvit 10 ⁹⁄₁₀, såle-
des i det närmaste 11 kornet; men bristen på
kontanter afhjelpes icke dermed för ögonblicket,
hvarföre jag ser mig tvungen att ytterligare
anlita Din kredit med anhållan om 60 FmkFinska mark
för min svåger Adolfs räkning. Enligt här
uppgjord beräkning skulle Herrarna komma att
utgöra passagerare på samma ångbåt till
Stockholm, nemligen Viborg, Krogius och torde
svåger A. då bli i tillfälle att med Dig åter-
sända till Finland en Alba tillhörig natt-
säck, som han nu nödgas låna.

Önskande Dig en angenäm resa ber jag
om min helsning till Alexandra och Cely och
förblir

Din broder och vän

Robert

Dokumentet i faksimil