5.2.1863 Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Min käre Leo!

Jag läste i tidningarna på stationen att Schulman i dag har åkt till Helsingfors. Försök, om möjligt, ta lite reda på om hans inställning till ett regemente. Förutsatt att hans efterträdare ännu inte är utsedd – om det inte är jag! I övrigt får jag kanske veta något i Fredrikshamn. I Bordeaux [Borgå] vet man i själva verket inget om storpolitik. Däremot äter man bra där och ölet är ganska drickbart. –

Sedan Henriksdal reser jag i sällskap av herr Nybom, men tack vare det obekväma skicket på åkdonet har vi fram till närvarande hållit en respektabel distans till varandra och följaktligen undvikit allt skvaller om Fredrikshamn. Vägarna är utmärkta. Vi sover i kvinnornas kammare bredvid den stora salongen. Hälsa jätten från mig.

Torsten.

Finsk text

|1|

Rakas Leo!

Luin aseman sanomalehdistä, että Schulman on mennyt tänään Helsinkiin. Jos mahdollista, yritä ottaa vähän selvää, millaisia näkemyksiä hänellä on rykmentistä. Kunpa hänen seuraajaansa ei olisi vielä nimitetty – ellen se ole minä! Saan muuten ehkä tietää siitä jotakin Haminassa. Bordeaux’ssa (lue Porvoossa) ei tiedetä itse asiassa mitään tärkeistä poliittisista asioista. Vastapainoksi sille täällä illastetaan hyvin ja olut on ihan juomakelpoista.

Henriksdalista saakka tein matkaa herra Nybomin seurassa, mutta rekien vähemmän miellyttävän muodon ansiosta pysyttelimme tänne asti kunnioittavan välimatkan päässä toisistamme, ja sen seurauksena vältimme kaiken kiusallisen keskustelun Haminan aiheesta. Tiet ovat erinomaisessa kunnossa. – Nukumme naisille kuuluvassa huoneessa suuren salongin vieressä. Terveiset jättiläiselle minulta.

Torsten.

Original (transkription)

|1|

Mon cher Leo !

J’ai appris par les journaux de station
que Schulman est allé aujourd’hui à Hfors.
Tâche, s’il est possible, de savoir un peu où il
en est avec ses vues sur un régiment. Pourvu
que son successeur ne soit pas encore nommé – si ce
n’est pas moi ! Du reste j’en saurai peut-être quelque
chose à Fhamn. À Bordeaux on ne sait rien
en fait de haute politique. En revanche on y soupe
biens et la bière est assez buvable. –

Depuis Henriksdal je voyage en compagnie avec Mr
Nybom, mais grâce à la forme peu aimable des traîn-
ment nous nous sommes tenus jusqu’à présent à une
distance respectueuse l’un de l’autre et par conséquent
évité toute conversation scabreuse au sujet de Fhamn.
Les chemins sont excellents. – Nous dormonsstruket couchons dans
la chambre des dames à côté du grand salon. – Mes compliment
au géant.

Torsten.

Dokumentet i faksimil