3.6.1859 LM–Torsten Costiander

Svensk text

Käre Torsten!

Ett mycket viktigt ärende: Grevinnan skall till Hapsal. Hon vill åka härifrån till Helsingfors den 12 juni, och därifrån till Reval följande morgon. Men i tidningen står nu att läsa: Ångfartyget Nikolaj afgår tillsvidare hvarje Måndag kl. 9 härifrån till St Petersburg och Reval.sv – Därför, käre Torsten, ber jag Dig att ta reda på om det är en direkt resa från Helsingfors till Petersburg, eller om den går via Reval. Bara i sistnämnda fallet kan grevinnan åka via Helsingfors.

Om Du inte hinner utreda saken så snabbt att Du kan svara med tisdagsposten, var så god och sänd svaret per telegraf.

Om det bara handlar om ett fel i annonsen, vilket jag tror, och att det är därför det inte står ”till Reval och St Petersburgsv”, anländer grevinnan med Viktoria till Helsingfors på pingstdagskvällen. Jag väntar mig av din välbeprövade älskvärdhet och ridderlighet att Du väntar på kajen och att Du ger grevinnan ditt manliga skydd när hon flyttar över från Viktoria till Nikolaj. Kanske kunde Du till och med anordna ett praktfullt arrangemang som att Ni tar en promenad i vagn den kvällen för att bese staden som grevinnan besöker för första gången – faktiskt kunde Mili följa med som tredje?

Addio! Jag är redan på förhand Din alltid tacksamme

Leo.

Finsk text

Rakas Torsten!

Huipputärkeä asia: kreivittären on määrä matkustaa Haapsaluun. Hän haluaa lähteä täältä Helsinkiin 12. kesäkuuta matkustaakseen sieltä seuraavana aamuna Tallinnaan. Sanomalehdessä lukee kuitenkin nyt: Höyrylaiva Nikolai lähtee toistaiseksi joka maanantai klo 9 täältä Pietariin ja Tallinnaan.sv – Tiedustele siksi, rakas Torsten, meneekö se suoraan Helsingistä Pietariin vai ensin Tallinnaan. Vain jälkimmäisessä tapauksessa kreivitär voi mennä Helsingin kautta. Mikäli et saisi asiaa selvitettyä niin nopeasti että voisit vastata tiistain postin mukana, niin ole niin kiltti ja lähetä vastaus lennättimellä.

Mikäli ilmoituksessa on kyse, kuten luulen, vain huolimattomuudesta, ettei siinä lue ”Tallinnaan ja Pietariinsv”, niin kreivitär tulee helluntaipäivän iltana Viktorialla Helsinkiin. Odotan koetellulta rakastettavuudeltasi ja ritarillisuudeltasi, että olet sitten laiturilla vastassa ja tarjoat kreivittärelle miehisen suojeluksesi vaihdettaessa Viktorialta Nikolaille. Ehkä voisit jopa järjestää niin oivallisesti, että tekisitte illalla kierroksen vaunuilla katsellaksenne hiukan kaupunkia, jossa kreivitär käy ensimmäistä kertaa – itse asiassa, Milihän voisi olla siinä kolmantena?

Addio!Näkemiin! Olen jo edeltäkäsin Sinun yhä kiitollisempi

Leosi.

Original (transkription)

|1|

Lieber Torsten!

Eine Höchstwichtige
Sache: Die Gräfin soll nach
Hapsal, möchte am 12ten Juni
hiervon nach HforsHelsingfors, um davon
den folgenden Morgen nach
Reval zu fahren. Nun steht
aber in der Zeitung: Ångfartyget
Nikolaj afgår tillsvidare hvarje
Måndag kl. 9 härifrån till St Peters-
burg och Reval – – Erkundige
Dich drum, lieber Torsten, ob es
aus HforsHelsingfors nach PburgPetersburg direkte oder
erst nach Reval geht. Nur im
letzteren Falle kann die Gräfin
den Weg über HforsHelsingfors nehmen.
Wenn Du nicht fertig werden
|2| würdest die Sache so schnell aus-
zurichten, daß Du mit der Dienstags
Post antworten könntest, so sei
so gut und schicke die Antwort
per Telegraf.

Ist es, wie ich glaube, nur eine
Nachlässigkeit in der Annonce,
daß da nicht ”till Reval och St
Petersburg” steht, so wird die
Gräfin Pfingsttag Abend per
Viktoria in Hfors ankommen.
Ich erwarte es von deiner erprob-
ten Liebenswürdigkeit und Ritter-
lichkeit, daß Du dann am Quai
bist und der Gräfin deinen männ-
lichen Schutz anbietest beim Über-
zeihen von Vikt. zu Nikolaj.
Vielleicht könntest Du es sogar
so prachtvoll arrangiren, daß
|3| Ihr den Abend eine Promenade
in Wagen machtet, um die
Stadt, die die Gräfin zum ersten
mal besucht, etwas zu besehen –
– enfin könnte Mili dabei die
Dritte sein?

Addio! Ich bin schon im
Voraus Dein wie
immer dankbarer

Leo.

Dokumentet i faksimil