3.12.1872 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Min egen pia!

Igår hände mig den förargelsen, att mjölkbudet hade rest af, när jag kom ner på gården med ett långt bref till dig. – Att fogden hade varit i staden fick jag icke heller veta förr än han hade rest.

Det är emellanåt krångligt att slippa från staden på utsatt tid. Så t. ex. var herr Jensen, åt hvilken jag skall bjuda stock från Laitiala, bortrest och skulle hemkomma med aftontåget igår. Således måste jag få träffa honom nu. – När jag igår e. m.eftermiddag skulle till fröken Blomqvist, kom Kihlman till mig och satt 1 ½ timme tills det blef för sent. – Andra har jag igår sökt förgäfves. Jag är derföre|2| i den obehagliga belägenhet att icke hinna bli färdig ens till middagstiden, oaktadt allt bemödande. Och så kommer det olyckliga mörkret som kanske tvingar mig att stanna till imorgon!

Emellertid vill jag meddela dig att Torsten och Jenny gerna uppskjuta sitt teaterbesök till fredagen. Säg åt Jernström att jag igår sålde tjuren för 300 mark å slagtar Wickström. Tjuren bör imorgon bittida insändas med pålitligt folk.

Robert är kommen från Laitiala, der han säger att allt är bra. – Han har sjuk hals, men på bättring.

Allt hvad jag har att berätta, sparar jag tills vi träffas. – På biblioteket fick jag nästan allt hvad jag ville. – Nu måste jag skynda till Jensen, Janson, Blomqvist, Lindqvist m. fl. Helsa lilla Cely och tacka för det snälla brefvet!

Din egen

Leo.

Finsk text

Oma tyttöseni!

Eilen minulle sattui sellainen harmittava tapaus, että maitokuski oli jo mennyt, kun tulin pihalle mukanani pitkä kirje sinulle. – Myös voudin käynnistä kaupungissa sain tietää vasta hänen lähdettyään.

Toisinaan on hankalaa päästä lähtemään kaupungista sovittuun aikaan. Niinpä esimerkiksi herra Jensen, jolle minun piti tarjota tukkipuuta Laitialasta, oli matkustanut pois aikeenaan palata eilisellä iltajunalla. Näin ollen minun täytyy tavata hänet nyt. – Kun eilen iltapäivällä olin menossa neiti Blomqvistin luo, Kihlman tuli luokseni ja istui täällä 1 ½ tuntia, kunnes tuli liian myöhäistä. – Toisia olen eilen etsinyt turhaan. Olen siksi siinä ikävässä tilanteessa, etten ehdi valmiiksi edes päivällisaikaan mennessä, vaikka kuinka yrittäisin. Ja sitten tulee vielä onneton pimeys, joka ehkä pakottaa minut jäämään huomiseen!

Haluan kuitenkin kertoa sinulle, että Torsten ja Jenny lykkäävät mielellään teatterikäyntiään perjantaihin. Kerro Jernströmille, että myin härän eilen 300 markalla teurastaja Wickströmille. Härkä pitää lähettää huomisaamuna luotettavien ihmisten mukana.

Robert on saapunut Laitialasta, missä hän kertoo kaiken olevan hyvin. – Hänellä on kurkku kipeänä, mutta hän on paranemaan päin.

Kaiken, mitä minulla on kerrottavaa, säästän siihen, kun tapaamme. – Kirjastosta sain lähes kaiken mitä halusin. – Nyt minun täytyy kiiruhtaa Jensenin, Jansonin, Blomqvistin, Lindqvistin ynnä muiden luo. Kerro terveisiä pikku Celylle ja kiitä ystävällisestä kirjeestä!

Sinun oma

Leo.

Original (transkription)

|1|

Min egen pia!

Igår hände mig den
förargelsen, att mjölkbudet hade
rest af, när jag kom ner på
gården med ett långt bref till
dig. – Att fogden hade varit i
staden fick jag icke heller veta förr
än han hade rest.

Det är emellanåt krångligt att
slippa från staden på utsatt tid. Så
t. ex. var herr Jensen, åt hvilken
jag skall bjuda stock från Laitiala,
bortrest och skulle hemkomma med
aftontåget igår. Således måste jag få
träffa honom nu. – När jag igår e. m.eftermiddag
skulle till fröken Blomqvist, kom Kihl-
man till mig och satt 1 ½ timme tills
det blef för sent. – Andra har
jag igår sökt förgäfves. Jag är derföre
|2| i den obehagliga belägenhet att icke
hinna bli färdig ens till middags-
tiden, oaktadt allt bemödande. Och
så kommer det olyckliga mörkret
som kanske tvingar mig att stanna
till imorgon!

Emellertid vill jag meddela dig
att Torsten och Jenny gerna uppskjuta
sitt teaterbesök till fredagen.
Säg åt Jernström att jag igår sålde
tjuren för 300 mark å slagtar Wick-
ström. Tjuren bör imorgon bittida
insändas med pålitligt folk.

Robert är kommen från Laitiala,
der han säger att allt är bra. – Han
har sjuk hals, men på bättring.

Allt hvad jag har att berätta, sparar
jag tills vi träffas. – På biblioteket
fick jag nästan allt hvad jag ville. – Nu
måste jag skynda till Jensen, Janson,
Blomqvist, Lindqvist m. fl. Helsa lilla
Cely och tacka för det snälla brefvet!

Din egen

Leo.

Dokumentet i faksimil