29.8.1867 LM–Torsten Costiander

Svensk text

|1|

Cher frèrefr. Käre bror,

Tack för ditt bref af den 21 dsdennes från Hannover, af hvilket vi med glädje funno att det är ”all right” som engelsmännen säga. Att göra en liten Rhentur en passantfr. i förbifarten, är utan tvifvel angenämt och derföre förnuftigt. Likaså gilla vi för vår del beslutet att utbyta Ostende mot Biarritz, der solen varmare glöder, och ädla drufvor klänga mot Pyreneernas höjder.

Blefven I ledsna att ej få bref i Brüssel? Sannolikt. Men felet är icke vårt. Humble som hade ordres att på Aura efterfråga paket från Er glömde detta, och paketet med paltån och edra Stockholmsbref reste till PburgSankt Petersburg och erhölls först påföljande onsdag den|2| 21. Då var det för sent att skrifva på Brüssel. Sens moral: att bref aldrig böra skickas i paketter!

Att råka oss i Paris skola I icke räkna på. Vi hafva inhiberat denna resa af tvenne skäl: 1o) emedan debet och kredit för året ej skulle gå ihop om 3 000 francs extra depenserades, 2o) emedan vi gerna vilja hålla Mamma sällskap nu på hösten på Botby och 3o) emedan jag der har en mängd arbeten att öfvervaka.

För att ändå litet krya upp mig efter ett års oafbrutet arbete och bråk, fattade jag det beslutet att göra en liten utflygt till Kristiania, och Alexandra har gått in på att göra mig sällskap, sedan vi erfarit att man kan undvika den svåra sjöresan från Göteborg genom att fara öfver Wermland, der jernvägen är nästan|3| färdig, så att endast några timmars diligensväg erfordras. Den 5 Sept.September afresa vi härifrån, och den 25 s. m.samma månad ämna vi vara återkomna.

Dina uppdrag ha blifvit uträttade och skall jag tillställa en kontokurant såsnart månaden gått tillända. Låt mig i tid veta när mera pengar behöfves, förmodligen dock icke före slutet af Sept.September Behöfs det under min frånvaro i Norge så skrif derom till Idestam, som å mina vägnar skall besörja remiss.

Afbruten af arbetena på banken, måste jag sluta för denna gång. Vi skicka brefvet genom Mili.

Hjertliga helsningar från alla här.

Din och din snälla Jennys trogna vän

L Mechelin

Finsk text

Rakas veli,

Kiitos Hannoverista lähettämästäsi 21. päivän kirjeestä, josta iloksemme huomasimme kaiken olevan ”all right”, kuten englantilaiset sanovat. Pienen Reinin-kierroksen tekeminen ohimennen on epäilemättä mukavaa ja siksi järkevää. Samoin pidämme omalta osaltamme päätöksestä vaihtaa Oostende Biarritziin, missä aurinko paistaa lämpimämmin ja jalot rypäleet köynnöstävät pitkin Pyreneiden rinteitä.

Olitteko surullisia kun ette saaneet kirjettä Brysseliin? Todennäköisesti. Vika ei kuitenkaan ole meissä. Humble, jonka oli käsketty tiedustella Auralta pakettia teiltä, unohti sen, ja paketti, jossa oli palttoo ja Tukholman-kirjeenne, matkasi Pietariin ja saatiin vasta seuraavana keskiviikkona 21. päivä. Silloin oli liian myöhäistä kirjoittaa Brysseliin. Tarinan opetus: ei pidä koskaan lähettää kirjeitä paketin mukana!

Ette voi laskea sen varaan, että tapaisimme Pariisissa. Olemme peruneet matkan näistä syistä: 1) tämän vuoden tulot ja menot eivät täsmäisi, jos kuluttaisimme ylimääräiset 3 000 frangia, 2) haluamme mieluusti pitää äidille seuraa nyt syksyllä Puotilassa ja 3) minulla on siellä kosolti töitä valvottavana.

Jotta kuitenkin hiukan piristyisin vuoden kestäneen keskeytymättömän työnteon jälkeen, päätin tehdä pienen huvimatkan Osloon, ja Alexandra suostui tekemään minulle seuraa kuultuamme, että raskaan merimatkan Göteborgista voi välttää matkaamalla Värmlannin poikki, jonka rautatie on lähes valmis. Tarvitaan ainoastaan muutaman tunnin postivaunumatka. Lähdemme täältä 5. syyskuuta, ja aiomme olla kotona 25. päivä.

Tilauksesi on suoritettu, ja toimitan tiliotteen heti, kun kuu on kulunut loppuun. Toimita minulle ajoissa tieto, milloin tarvitaan lisää rahaa, luultavasti ei kuitenkaan ennen syyskuun loppua. Mikäli sitä tarvitaan Norjassa-oloni aikana, kirjoita asiasta Idestamille, joka toimittaa rahalähetyksen puolestani. Pankin työt keskeyttävät minut, joten täytyy lopettaa tältä erää. Lähetämme kirjeen Milin välityksellä.

Sydämelliset terveiset kaikilta täältä.

Sinun ja rakkaan Jennysi uskollinen ystävä

L. Mechelin

Original (transkription)

|1|

Cher frère,

Tack för ditt bref af den 21 dsdennes
från Hannover, af hvilket vi med
glädje funno att det är ”all right”
som engelsmännen säga. Att göra
en liten Rhentur en passant, är utan
tvifvel angenämt och derföre förnuf-
tigt. Likaså gilla vi för vår del
beslutet att utbyta Ostende mot Biar-
ritz, der solen varmare glöder, och
ädla drufvor klänga mot Pyrene-
ernas höjder.

Blefven I ledsna att ej få bref
i Brüssel? Sannolikt. Men felet
är icke vårt. Humble som hade ordres
att på Aura efterfråga paket från Er
glömde detta, och paketet med paltån
och edra Stockholmsbref reste till PburgSankt Petersburg
och erhölls först påföljande onsdag den
|2| 21. Då var det för sent att skrifva
på Brüssel. Sens moral: att bref
aldrig böra skickas i paketter!

Att råka oss i Paris skola I icke
räkna på. Vi hafva inhiberat denna
resa af tvenne skäl: 1o) emedan debet
och kredit för året ej skulle gå ihop
om 3 000 francs extra depenserades,
2o) emedan vi gerna vilja hålla Mamma
sällskap nu på hösten på Botby och
3o) emedan jag der har en mängd ar-
beten att öfvervaka.

För att ändå litet krya upp
mig efter ett års oafbrutet arbete och
bråk, fattade jag det beslutet att
göra en liten utflygt till Kristiania,
och Alexandra har gått in på att göra
mig sällskap, sedan vi erfarit att
man kan undvika den svåra sjöresan
från Göteborg genom att fara öfver
Wermland, der jernvägen är nästan
|3| färdig, så att endast några timmars
diligensväg erfordras. Den 5 Sept.September af-
resa vi härifrån, och den 25 s. m.samma månad
ämna vi vara återkomna.

Dina uppdrag ha blifvit uträttade
och skall jag tillställa en kontokurant
såsnart månaden gått tillända.
Låt mig i tid veta när mera
pengar behöfves, förmodligen dock
icke före slutet af Sept.September Behöfs
det under min frånvaro i Norge
så skrif derom till Idestam, som
å mina vägnar skall besörja
remiss.

Afbruten af arbetena på banken,
måste jag sluta för denna gång.
Vi skicka brefvet genom Mili.

Hjertliga helsningar från alla
här.

Din och din snälla
Jennys trogna vän

L Mechelin

Dokumentet i faksimil