4.10.1870 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders Leo!

Med dessa rader vill jag endast underrätta Dig om att jag i söndag afreser härifrån försedd med köpebref och afräkning för Föreningsbanken och andra lägenhets inropare samt troligen fredagen den 14 dennes på aftonen inträffar i hufvudstaden för att klarera Statsbanken den 16 eller rättare måndagen d. 17 och remittera till PburgSankt Petersburg för Wargerinska vexeln den 20. Och jemte det jag uppskjuta med alla meddelanden i öfrigt rörande både dina planer och mina likaså ftillagt av utgivarenörblifver jag

ditillagt av utgivarenn tillgifne vän

Fredrik Im

I hast!

Finsk text

Hyvä Leo!

Näillä riveillä haluan vain ilmoittaa sinulle, että lähden täältä sunnuntaina mukanani kauppakirja ja laskelma Yhdyspankeille ja muiden tilojen huutajille sekä saavun luultavasti perjantaina 14. tätä kuuta pääkaupunkiin antamaan tilityksen Valtionpankille 16. p tai oikeammin maanantaina 17. p ja lähettämään Pietariin maksuosoituksen Wargerinin vekseliin 20. p. Ja sen lisäksi lykkään kaikki muut viestit, jotka koskevat sekä sinun että minun suunnitelmiani

uskollinen ystäväsi

Fredrik Im

Kiireessä!

Original (transkription)

|1|

Heders Leo!

Med dessa rader vill jag
endast underrätta Dig om
att jag i söndag afreser häri-
från försedd med köpebref
och afräkning för Förenings-
banken och andra lägenhets
inropare samt troligen
fredagen den 14 dennes på afto-
nen inträffar i hufvudstaden
för att klarera Statsbanken den
16 eller rättaretillagt måndagen d. 17 och
remittera till PburgSankt Petersburg för Warge-
rinska vexeln den 20. Och
jemte det jag uppskjuta
med alla meddelanden i öfrigt
rörande både dina planer och
mina likaså [...]oläsligtörblifver jag

[...]oläsligtn tillgifne vän

Fredrik Im

I hast!

Dokumentet i faksimil