4–5.9.1864 Ernst Linder–LM

Svensk text

|1|

Goda Broder!

Ditt bref af den 26 dennes erhöll jag sednaste thorsdag just då jag begaf mig till jernvägen på en resa till Mariefors & Nääs, hvarföre jag icke då kunde uträtta din kommission. Jag återvände i går och skall i morgon afsända penagarne. Palussvårtytt påskrift har erhållits.

Din mor och syster träffade jag i går. De kommo från T.hus.Tavastehus Här i staden har varit tyst och tråkigt. Det eviga regnet har gjort en nedstämd mera än kanske annars varit fallet. – Några dagar efter din afresa gjorde jag en tur till Kiala, der jag sköt en tjäder, och derifrån vidare till Gammalbacka & Haiko, der jag hade en särdeles angenäm ef.m.eftermiddag|2|G.backaGammalbacka såg jag fästmannen. Detta parti är enligt min åsigt icke af den som blifva lyckliga. Så såg det åtminstone icke ut. Stackars flicka, nog har hon burit sig dumt åt, men jag kan icke annat än beklaga henne. I går anlände R. Hisinger helt oförmodadt till staden. Till min glädje fann jag honom mindre medtagen af sjukdomen än jag trodde. Han reser i morgon. Resan till Borgå anträdes i min slup. Att en vida tur derjemte företages torde icke behöfva nämnas! En af mina emissarier är nu som bäst ute i Rödbergen för att bland dervarande brännvinslurendrejare söka en lots för resan.

Af saker som närmast intressera dig kan jag endast berätta att det säges att bröllopet är bestämdt att firas den 31 Dec – samma dag som var mig så fatal – och att gubben skall snart resa ut för att å-|3|terkomma till dess.

Några vidare notiser har jag icke nu att meddela. Jag slutar således. Helsa Gigas. Må väl, måtte ditt sinne lättas och måtte du hafva nytta av vistelsen. önskar din tillgifne

Vän Ernst Linder

P.S. Önska mig lycka. Gud vet, kanske kan mitt öde afgöras ganska snart.

P.S. den 5. I dag är storm, regn, motvind och tjocka – ingen möjlighet att tränga fram i dag! Så går det när man har tur.

Affären i föreningsbanken inbragte 796 finska st, betalbara inom sex månader från i dag räknadt, för hvilka medföljande vexel erhölls. Frankera icke dina bref; de komma säkrast fram då.

Vännen E.

Finsk text

Hyvä veli!

Sain kirjeesi 26. päivältä viime torstaina juuri kun olin lähdässä rautateitse matkalle Kellokoskelle ja Kytäjälle, joten en voinut suorittaa tehtävänantoasi. Palasin eilen ja lähetän rahat huomenna. Palusin allekirjoitus on saatu.

Eilen tapasin äitisi ja sisaresi. He tulivat Hämeenlinnasta. Täällä kaupungissa on ollut hiljaista ja ikävää. Jatkuva sade on masentanut ehkä enemmän kuin tavallisesti. Joitain päiviä ennen lähtöäsi tein matkan Kiialaan, jossa ammuin teeren, ja sieltä edelleen Gammelbackaan ja Haikkoon, jossa vietin erittäin mukavan iltapäivän.

Gammelbackassa näin sulhasen. Se liitto ei minun käsitykseni mukaan ole niitä, joista tulee onnellisia. Siltä se ainakin vaikutti. Tyttö parka, hän on kyllä toiminut tyhmästi, mutta en voi muuta kuin valittaa hänen puolestaan.

Eilen tuli R. Hisinger aivan odottamatta kaupunkiin. Ilokseni havaitsin, että hän ei ole niin pahoin sairauden koskettama kuin olin luullut. Hän lähtee huomenna. Matka Porvooseen tehdään minun purjeveneelläni. Ei tarvitse mainita, että siinä tarvitaan myös kosolti onnea! Muuan emissaarini on parhaillaan Punavuoressa etsimässä siellä oleilevien viinan salakuljettajien joukosta matkalla tarvittavaa luotsia.

Sinua eniten kiinnostavista asioista voin kertoa vain sen verran, että häät sanotaan pidettävän 31. joulukuuta - minulle niin kohtalokkaana päivänä – ja että ukko aikoo pian matkustaa ulkomaille palatakseen siihen mennessä.

Muita uutisia ei ole nyt kerrottavana. Siispä lopetan. Terveiset Gigasille. Voi hyvin, toivottavasti mielesi kevenee ja saat hyötyä olostasi siellä. Toivottaa uskollinen

ystäväsi Ernst Linder.

P.S. Toivota minulle onnea. Luoja tietää, minun kohtaloni ratkaistaan ehkä hyvinkin pian.

P.S. 5. päivä. Tänään on myrskyä, sadetta, vastatuulta ja sumua - ei mitään mahdollisuutta päästä perille. Näin se käy kun on onnea.

Yhdyspankin afäärit tuottivat 796 Suomen markkaa, joka on maksettavissa kuuden kuukauden ajan tästä päivästä lukien, ja sitä vastaan saatiin oheinen vekseli. Älä frankkeeraa kirjeitäsi; ne tulevat siten varmimmin perille.

Ystävä E.

Original (transkription)

|1|

Goda Broder!

Ditt bref af den 26 dennes er-
höll jag sednaste thorsdag just då
jag begaf mig till jernvägen på en
resa till Mariefors & Nääs, hvarföre
jag icke då kunde uträtta din kom-
mission. Jag återvände i går och
skall i morgon afsända penagarne.
Palussvårtytt påskrift har erhållits.

Din mor och syster träffade
jag i går. De kommo från T.hus.Tavastehus
Här i staden har varit tyst
och tråkigt. Det eviga regnet har
gjort en nedstämd mera än kanske
annars varit fallet. – Några dagar
efter din afresa gjorde jag en tur
till Kiala, der jag sköt en tjäder,
och derifrån vidare till Gammal-
backa & Haiko, der jag hade en
särdeles angenäm ef.m.eftermiddag
|2|G.backaGammalbacka såg jag fästmannen. Det-
ta parti är enligt min åsigt icke
af den som blifva lyckliga. Så såg
det åtminstone icke ut. Stackars
flicka, nog har hon burit sig
dumt åt, men jag kan icke annat
än beklaga henne.
I går anlände R. Hisinger
helt oförmodadt till staden. Till
min glädje fann jag honom min-
dre medtagen af sjukdomen än jag
trodde. Han reser i morgon. Re-
san till Borgå anträdes i min
slup. Att en vida tur derjemte före-
tages torde icke behöfva nämnas! En
af mina emissarier är nu som bäst
ute i Rödbergen för att bland der-
varande brännvinslurendrejare söka
en lots för resan.

Af saker som närmast intres-
sera dig kan jag endast berätta att
det säges att bröllopet är bestämdt
att firas den 31 Dec – samma dag
som var mig så fatal – och att gub-
ben skall snart resa ut för att å-|3|terkomma till dess.

Några vidare notiser har jag icke
nu att meddela. Jag slutar således. Helsa
Gigas. Må väl, måtte ditt sinne lättas
och måtte du hafva nytta av vistelsen.
önskar din tillgifne

Vän
Ernst Linder

P.S. Önska mig lycka. Gud vet,
kanske kan mitt öde afgöras ganska
snart.

P.S. den 5. I dag är storm, regn, mot-
vind och tjocka – ingen möjlighet att
tränga fram i dag! Så går det när man
har tur.

Affären i föreningsbanken inbragte 796
finska st, betalbara inom sex månader från
i dag räknadt, för hvilka medföljan-
de vexel erhölls. Frankera icke dina
bref; de komma säkrast fram då.

Vännen
E.

Dokumentet i faksimil