9.12.1862 Amanda Mechelin–LM

Svensk text

Käraste Leo!

Kort efter mottagandet av Ditt kära brev kände Pappa att hans öga var sjukt – han trodde att han hade fått något rosk dit. Han försökte på olika sätt att få bort det, men förgäves. Ögat blev bara ömtåligare och rödare och följande morgon var det så dåligt att vi måste hämta läkaren. Men det var inget rosk utan en ögonsjukdom. Igår var en svår dag. Pappa måste sitta i mörkret – det var en lång dag! Idag är det bättre men ännu inte riktigt bra och mörker är ännu nödvändigt. Jag var hos Schatelovitz och allt är i ordning nu – måtte bara pengarna komma. Pappa tycker att Du inte skall göra denna långa resa för så få dagar – vi måste foga oss i att inte ha vår Leo hemma på julen. Måtte denna uppoffring ge en välsignad skörd ur Dina olycksbringande böcker. Savander kommer till Helsingfors om några dagar och tänker bo hos Torsten. Han kommer att ta med det nya täcket och kommer förmodligen inviga det. Ditt gamla täcke kan Du skicka hit med honom. Alma har översatt teaterpjäsen på tre dagar – jag skickar båda med Savander för att undvika krångel med posten. – Pappas ögonsjukdom var en helt oväntad prövning för oss alla. Läkaren tycker att den inte är farlig och att den kan vara över snart, – då det är lite bättre idag hoppas jag på ett snart tillfrisknande. Gud give det! –

Inget nytt annars. Pappa sänder varma hälsningar och önskar Dig lycka till med Ditt dyra företag. Systrarna hälsar sina bröder och Mamma likaså.

Finsk text

Rakkahin Leo!

Heti rakkaan kirjeesi saatuamme isä tunsi vasemman silmänsä sairaaksi – hän luuli saaneensa siihen jonkin roskan ja yritti eri keinoin saada sitä pois mutta turhaan, silmä tuli vain aremmaksi ja punaisemmaksi ja oli seuraavana aamuna niin huono, että meidän oli kutsuttava lääkäri. Se ei kuitenkaan ollut mikään roska, vaan silmäsairaus. Eilen oli raskas päivä, isän piti istua pimeässä – se olikin pitkä päivä! Tänään silmä on parempi muttei vieläkään hyvä, ja pimeys tarpeen. Olin Schatelovitzin luona, ja nyt kaikki on kunnossa – kunpa se raha vain tulisi. Isä on sitä mieltä, ettei Sinun pitäisi vain muutaman päivän takia tehdä tätä pitkää matkaa – meidän on tyydyttävä siihen, ettemme saakaan Leoamme jouluksi kotiin. Kunpa tämä uhraus kantaisi siunatun sadon niistä onnettomista kirjoistasi. Savander tulee muutaman päivän kuluttua Helsinkiin ja aikoo asua Torstenin luona. Hän tuo sen uuden peitteen mukanaan ja luultavasti ottaa sen käyttöön. Voit lähettää oman vanhasi tänne hänen mukanaan. Alma käänsi sen teatterikappaleen kolmessa päivässä – lähetän molemmat Savanderin mukana välttääkseni postivaivan. Se isän silmäsairaus oli aivan odottamaton koettelemus meille kaikille. Lääkäri on sitä mieltä, ettei se ole vaarallinen ja voi kohta olla ohi – koska se on tänään hiukan parempi, toivon pikaista toipumista. Luoja suokoon! Muuten ei mitään uutta. Isä lähettää lämpimät terveiset ja toivottaa onnea kalliiseen yritykseesi. Sisaret lähettävät terveisiä veljille, kuten myös

Äiti

Original (transkription)

Liebster Leo!

Kurz nach dem Empfange Dei-
nes lieben Briefes fühlte
Papa sein linkes Auge
krank – er glaubte ein ”råsk”
hinein bekommen zu haben
und versuchte durch verschie-
dene Mittel es heraus zu
schaffen aber vergebens, das
Auge wurde nur empfindli-
cher und röther und war den
folgenden Morgen so schlecht
daß wir den Arzt rufen
mußten.es war aber kein råsk sondern eine Augenkrankheit.tillagt Gestern war ein
schwerer Tag, Papa mußte im
Dunkeln sitzen – es war
ein langer Tag! Heute ist
es beßer aber noch immer
nicht gut und die Dunkel-
|2| heit nöthig. Ich war bei
Schatelovitz und nun ist
alles in Ordnung – möchte
das Geld nur kommen.
Papa meint daß Du wegen
so weniger Tage diese
lange Reise nicht un-
ternehmen sollst – wir
werden uns darin fügen
müßen, unsern Leo nicht
zu Weihnachten zu Hause
zu haben. Möge dieses
Opfer eine gesegnete
Erndte aus Deinen ver-
hängnisvollen Büchern
geben. Savander kommt nach
wenigen Tagen nach HforsHelsingfors
und denkt bei Torsten
zu wohnen. Er wird die
neue Decke mitbringen
und sie vermuthlich ein-
weihen. Mit ihm kannst
Du Deine alte herschicken.
Das Thetaterstück hat Alma
|3| in 3. Tagen übersetzt – ich schicke
beide mit Savander um
die Umstände mit der Post
zu vermeiden. – Papas
Augenkrankheit war eine
ganz unerwartete Prüfung
für uns alle. Der Arzt
meint daß sie nicht ge-
fährlich ist und bald vor-
über sein kann, – da es
heute etwas beßer ist, hoffe
ich auch auf baldige Ge-
nesung. Gott gebe! –
Sonst nichts neues. Papa
schickt warme Grüße und
wünscht Dir Glück zu Dei-
nem theuren Unternehmen.
Die Schwestern grüßen die
Brüder so auch

Mama.

Dokumentet i faksimil